Elérhetőség

Elérhetőség

Cím: 
Budapest I. ker., Bécsi kapu tér 2-4.
Telefon: 
+36 1 225 2843
Nyitva tartás: 
H-CS: 8:30–17:45, P:8:30–14:00
Reformációs projekt koordinátora
Kovács Eleonóra
kovacs.eleonora@mnl.gov.hu

Reformáció a magyar kultúrában

Eseménynaptár

Eseménynaptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
2018 Március
 

Gróf Ráday Gedeon halálhíre

A Ráday család kétszáz éven keresztül folyamatosan jelen volt a politikában, a kultúrában és a protestáns közéletben, bár nem tartoztak a legvagyonosabb főrendek közé. A református köznemesi család 1782-ben bárói, 1792-ben grófi rangot nyert. Ráday (I.) Gedeon, akinek halála pontosan a grófi rangra emelés évében következett be, a dunántúli egyházkerület főgondnoka volt, apjához hasonlóan a sárospataki kollégium patrónusa, de a losonci iskolát is támogatta; anyagi támogatással járult hozzá a református diákok külföldi tanulmányaihoz. Az ő személyével kapcsolatos az alább közölt forrás, amely egyúttal az Országos Levéltár készülő forráskiadványából ad ízelítőt.
Gróf Ráday Gedeon halálhíre

 

Gróf Ráday Gedeon levele gróf Fekete János tábornok részére, amelyben tudtul adja atyja, gróf id. Ráday Gedeon halálát

Pécel, 1792. augusztus 8.

 

Méltóságos Gróf Generális Úr![1]

Az emberi ideig való életnek mértékét bölcs és szabad tetszése szerént meghatározó legfőbb Felségnek tetszett néhai méltóságos gróf idősb rádai Ráday Gedeon[2] valóban kedves uram atyámat, példás kegyességgel, ’s közhaszonra intéztetett indulattal folytatott életének szintén 79-dik esztendejében, a most folyó holnapnak hatodik napjának éjszakai tizenkét és egy órai között a csendes halál által, mintegy a maga szeretetének  szárnyain, a boldog örökkévalóságnak azon állapatjában által tenni, a holott is, sokkal tisztább gyönyörűségek és nemesebb foglalatosságok várják az olyatén lelkeket, kik életekbenteljesek voltak az ő istenek aránt való buzgósággal, ’s felebarátaik aránt való tiszta indulatú szeretettel.

Ezen gondolat enyhíti némineműképpen fiúi megsebhedett szívemet, ’s hozzám tartozóimnak szíveket, hogy ilyetén jó atyjától lett megfosztatása miatt el ne csüggedjenek.

Mind életében tett rendeléséhez, mind a mostani meleg napoknak környűlállásaihoz képest, végső tisztesség tételének idejét rövid időre, úgymint ezen folyó holnapnak 12-dik napjára rendeltem.

Melyet is, midőn a nagyságos úrnak valóban megszomorodott szívvel jelentenék, ’s az ilyetén szomorú változásoknak eltávozását szívemből óhajtanám, minden illendőséggel állandóan vagyok. Pécelen 8-dik aug. 1792.

 

Méltóságos gróf Generalis Úrnak

alázatos szolgája

G. Ráday Gedeon[3] mp.

 

Jelzet: MNL OL E 584 – III – No. 1.

 

[1]Gróf Fekete János (1741-1803) tábornok, cs. kir. kamarás. A felvilágosodás híve, maga is írt, verselt. Levelezést folytatott Voltaire-rel.

[2]Ráday Gedeon (1713-1792) református család sarja, földbirtokos. II. Józseftől 1782-ben báró, majd 1790-ben grófi címet kapott. Az 1764-es országgyűlésen Pest-Pilis-Solt vármegye követe volt. A felvilágosodás egyik vezéralakja, péceli kastélya a művelődés és kultúra fellegvára volt. Könyvtárában Kazinczy Ferenc is olvasgatott.

[3]Ráday Gedeon (1745-1801) Hont vármegye főispáni helytartója, koronaőr

Utolsó frissítés
2018.03.28.