Elérhetőség

Elérhetőség

Cím: 
H-7100 Szekszárd, Béla király tér 1.
Telefon: 
+36 74 311 718, +36 74 510 709
Nyitva tartás: 
Ügyfélszolgálat: Hétfő-Csütörtök: 8-15.30 Péntek: 8-12.30 Kutatószolgálat Hétfő-Szerda: 8-15.30 Csütörtök: 8-17.30 Péntek: 8-12.30
Reformációs projekt koordinátora
Cserna Anna
cserna.anna@mnl.gov.hu

Reformáció a magyar kultúrában

Eseménynaptár

Eseménynaptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
2016 Október
 

Egy nagyszékelyi református kántortanító javadalmi jegyzőkönyve

Tolna megyében, a XVIII. század elején, a török kiűzése után az akkori földesurak német nyelvterületekről toboroztak telepeseket, akik zömmel evangélikus vallásúak voltak, de kisebb számban akadtak köztük reformátusok is. Ők a megye három községében, Mórágyon, Gyönkön és Nagyszékelyen telepedtek le, és hozták létre református német felekezeti iskoláikat, melyek ritkaságnak számítanak.
Egy nagyszékelyi református kántortanító javadalmi jegyzőkönyve

Nagyszékelybe a hesseni tartományból jöttek református sváb családok, akik a betelepülés után templomot építettek és iskolát alapítottak. A választott forrás a nagyszékelyi református német felekezeti iskola első számú kántortanítójának, Karner Tóbiásnak az 1909-ben kelt javadalmi jegyzőkönyve, ami a Tolna Vármegyei Tanfelügyelőség iratai közt található.

A négy oldalas dokumentum első oldalán szereplő legfontosabb adatok a következők: a jegyzőkönyv felvételének dátuma, az iskola neve és fenntartója, a tanító neve, besorolása, az állás meghirdetésének dátuma, és hogy a tanító mióta működik az adott iskolánál. A két belső oldalon a javadalmi tételek felsorolása, a javadalom forrásai, valamint a javadalmi tétel pénzegyenértékét tüntették fel koronában. A jegyzőkönyvben a javadalom forrásának a nagyszékelyi református német egyházat és Nagyszékely községet jelölték meg.

Karner Tóbiás kántortanító jövedelme jórészt feudális természetű volt, azaz fizetését csak részben kapta készpénzben (18 K 90 f) és nagyrészt természetbeni juttatásokban (16,5 méter tűzifa, búza, rozs, másfél szekér széna, 18 kg marhahús, 18 kg só, 8 kg faggyú, bab, lencse, borsó és tojás), valamint természetbeli közmunkában részesült. A terménybeli járandóság rovatnál a szolgáltatók számát is lejegyezték (1368), amiből következtetni lehet az egyházközség nagyságára. A tanító jövedelmének egy részét képezte a tanítói lakás is, melynek nagysága és állapota függött az egyházközség vagyoni helyzetétől. A lakás mellé kisebb kert használata és 5 hold 190 négyszögöl szántóföld haszonélvezete is része volt illetményének.

A tanító legfontosabb feladata az elemi iskolások oktatása-nevelése volt, melyért minden tanuló után meghatározott összeget, jelen esetben összesen évi 40 K tandíjat kapott. A jegyzőkönyvben 1 K úgynevezett kréta pénz is a javadalmi tételek részét képezte. A tanítónak legtöbbször a kántori teendőket is el kellett látnia. A javadalmi jegyzőkönyv az úgynevezett stóla jövedelmet is közölte, amit a hívők fizettek bizonyos egyházi aktusok pl. keresztelő, házasságkötés, temetés elvégzéséért. Ennek összege nem volt egységes, nagymértékben függött a hívek anyagi helyzetétől. Karner Tóbiás a jegyzőkönyv tanúsága szerint 26 K 40 fillér stóla pénzt kapott. Javadalma összesen évi 1960 K 8 fillér volt, mely a tanítói, a kántori, a szétválaszthatatlan kántortanítói és a be nem számítható járandóságokból tevődött össze. Az utolsó oldalon található a tanító, az iskolaszéki elnök, a főszolgabíró, és közigazgatási bizottság elnökének aláírása is. A dokumentumot közigazgatási bizottsági pecséttel hitelesítették. A javadalmi jegyzőkönyv mellékleteket is tartalmaz: díjlevelet, közigazgatási bizottsági határozatot, a természetbeni járandóságok piaci egységárait igazoló hatósági bizonyítványokat, a református német iskola kataszteri birtokívét, melyek további információval szolgálnak a kutatóknak.

Jelzet: MNL TML VI. 501. Tolna Vármegyei Tanfelügyelőség iratainak „b” állag, Javadalmi jegyzőkönyvek

 

Utolsó frissítés
2016.11.22.