Elérhetőség

Reformációs projekt koordinátora

Reformáció a magyar kultúrában

Eseménynaptár

Eseménynaptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
2019 Május
 

Bábonymegyeri Evangélikus Templom

1927-ben Nagybábony és Koppánymegyer egyesítéséből alakult meg a mai Bábonymegyer. A bábonymegyeri evangélikus gyülekezet 2003 őszétől a Tab és Környéke Evangélikus Egyházközség leányegyházaként működik. Az evangélikus gyülekezet Szeniczei Bárány György szerint 1723 körül alakult magyar hívekből. [1]
Település: 
Kategória: 
Az építés éve 1831-1840.
Oltárképe Rudnay Gyula festőművész alkotása, a napkeleti bölcsek hódolatát ábrázolja
Bábonymegyeri Evangélikus Templom

Bábony a török hódoltság alatt elpusztult, majd újratelepült győri és Győr megyei lakosokból. Evangélikus gyülekezetként csak ezt követően van róla adatunk. Az evangélikusok első templomukat letelepedésük után azonnal megépítették, sövényből font, sárral tapasztott és szalmával fedett épület volt. 

Majthényi György és Mérey Károly földesurak az 1731-ben kelt kontraktusban szabad vallásgyakorlatot biztosítottak a letelepülőknek, ennek ellenére az ellenreformáció nem kerülte el Bábony evangélikus lakóit sem. 1745-ben elvették imaházukat, 1751-ben megfosztották őket iskolájuktól, és katolikus tanítót erőszakoltak rájuk. Ezzel lehetetlenné tették nyilvános vallásgyakorlatukat. A kilátástalan helyzet láttán kilenc lutheránus család továbbvándorolt. Az otthon maradtak őrizték hitük parazsát, és a türelmi rendelet megjelenése után újjászervezték gyülekezetüket.

Első lelkészük Ratkótzy (Ratkóczy) Miklós volt. Az ő − csupán az 1784. évre terjedő − működése alatt kezdték meg anyakönyveik vezetését, és akkor rakták le második templomuk fundamentumát is. Az építkezést 1784 májusában kezdték, és már 1786. október 29-én átadták az új templomot. Akkor Krizsán Pál volt a lelkész. Harmadik − ma is álló − templomuk alapkövét 1831-ben helyezték el Balogh Imre (1829−1838) szolgálata alatt. Felszentelését 1840 advent első vasárnapján végezte Tatay Imre esperes.

Az épület stílusa klasszicizáló késő barokk.

Az 1910. évi névtárban Nagybábony néven találjuk a gyülekezetet, 1933-ban pedig a Tolna-Baranya-Somogyi Egyházmegyénél szerepel Bábonymegyer néven.

Az első világháború vihara a gyülekezetet is megrázta. Fiai közül 13-an haltak hősi halált, és többen rokkantan tértek haza.

1940. december 8-án ünnepelték templomuk 100 éves jubileumát, akkor avatta fel Kapi Béla püspök a templom új oltárképét − Rudnay Gyula festőművész, gyülekezeti felügyelő alkotását −, amely a napkeleti bölcsek hódolatát ábrázolja, valamint azokat az új úrvacsorai edényeket, amelyeket Szenteh Gábor egykori lelkész gyermekei ajándékoztak a gyülekezetnek. 

A második világháború során a lelkészlakot és az iskolát kiürítették és kórház céljára lefoglalták. [1]

Fontos részre a falu históriájának Rudnay Gyula festőművész részbeni ideköltözése, aki az 1920-as évektől minden nyarat itt töltött Bábonyban. Háza ma emlékmúzeum. Az ő irányításával készült a református templom mennyezetfreskója, illetve az I. világháborús emlékmű. [2] 

Az evangélikus templom tornyában 2 harang lakik. A 201 kg-os nagyharangot Eberhard Henrik harangöntő készítette 1814-ben Pesten. A harang eredeti felszerelése mind a mai napig megmaradt. Rendkívül szép, gyermekfejeket ábrázoló füles koronája, eredeti fajárma és félholdas nyelve van. A kisharangot Szlezák Ráfael öntötte 1951-ben Rákospalotán. Mindkét harang egyenes jármon függ, de nyelvüket lekötötték és húzómágnessel szólalnak meg. A nagyharang nyelve ráadásul megereszkedett, kijavításának elmulasztása a harang elrepedéséhez is vezethet. [3] 

Forrás:

[1] http://www.szombathely-lutheran.hu/egyhaztortenet/egyhazkozsegab11-46.ht...

[2] https://babonymegyerportal.blog.hu/2012/12/06/tortenet_1270

[3] https://www.youtube.com/watch?v=IfjmxULWoFU

https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/tab/tabi_kila... - fotók

Fotók

Bábonymegyeri Evangélikus Templom
Bábonymegyeri Evangélikus Templom
Bábonymegyeri Evangélikus Templom
Bábonymegyeri Evangélikus Templom
Bábonymegyeri Evangélikus Templom
Bábonymegyeri Evangélikus Templom oltárképe
Utolsó frissítés
2018.12.03.