Elérhetőség

Elérhetőség

Cím: 
4024 Debrecen, Vármegyeháza u. 1/B.
Telefon: 
+36 52 503 296
Nyitva tartás: 
H-P: 8:00-15:30
Reformációs projekt koordinátora
Szendiné Orvos Erzsébet
szendine@mnl.gov.hu

Reformáció a magyar kultúrában

Eseménynaptár

Eseménynaptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
2017 Október
 

Projekteredmény: Hit, hajdúk, hagyományok – beszámoló „A reformáció hatása a Hajdúságban” c. konferenciáról

Zászlótartó hajdúvitéz, I. Rákóczi György korabeli zsoltároskönyv és Báthori Gábor hajdúletelepítő-oklevele. A Hajdúböszörményi Városháza Báthory-termébe belépők számára ezek láttán már első pillantásra is rendhagyónak, különlegesnek ígérkezett az MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltára Hajdúböszörményi Fióklevéltára által megszervezett, „A reformáció hatása a Hajdúságban” címet viselő tudományos konferencia, melyre 2017. szeptember 11-én került sor a hajdúböszörményi Város Napja programsorozat keretében.
Projekteredmény: Hit, hajdúk, hagyományok – beszámoló „A reformáció hatása a Hajdúságban” c. konferenciáról

A Magyar Nemzeti Levéltár „Reformáció MNL” projektjének támogatásával megvalósult rendezvény és a Hajdúsági Múzeum partnerségével megvalósult időszaki kiállítás a református egyház és Hajdúböszörmény közös történetének aspektusait vizsgálta. Varjasi Imre (MNL HBML, fióklevéltár-vezető) köszöntője, majd Kiss Attila polgármester üdvözlő szavai után a rendezvény első előadója, Lomentné Szopkó Tünde (Bocskai téri Református Egyházközség, lelkipásztor) a reformáció gyökereit és jövőjét gondolta végig. Véleménye szerint a vallási megújhodási mozgalom – melynek jelentősége leginkább az anyanyelviség és az olvasni tudás terjesztésében, ezáltal  a hívők Isten felé közelítésében lelhető fel – ma sem zárult le teljesen: minden nemzedéknek kötelessége megtartania elődei hagyományait, és az új generációknak igyekezniük kell meghaladniuk a múlt eredményeit, alkalmazkodva az új korok kihívásaihoz.

A közönség számára képekkel és filmbejátszásokkal szemléltetett előadásában Szendiné dr. Orvos Erzsébet (MNL HBML, igazgató) a hajdúvárosok református templomainak építéstörténetét vázolta fel. A templomok alkotórészeit és azok funkcióit részletesen ismertető előadás a torony, a harangok, az óra, a belső tér és a kazettás mennyezetek, az orgona és az úrasztali felszerelések példáján keresztül mutatta be, hogyan alakult és változott a reformáció következtében „Isten háza, ember vára”.

 

 

Bocskai mint „belülről vezérelt ember” bemutatása volt dr. Nyakas Miklós (Hajdúsági Múzeum, ny. múzeumigazgató) célja, aki a hagyományos történészi szemléletmód által kevéssé vizsgált belső mozgatórugókra, lelki, hitbéli indíttatások fontosságára hívta fel a figyelmet.

Az irodalom oldaláról közelítette meg Bocskai korát dr. Fekete Csaba (Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár, osztályvezető), aki egy 1605-ben íródott vers keletkezési körülményeinek és tartalmának elemzése során mutatta be, miképp is alakult ki az a kép, melynek következtében ma Bocskait az egyetemes vallásszabadság élharcosaként tiszteli a nyugati világ.

A reformáció hatása a Hajdúságban.  Történelmi konferencia és kiállítás.

Minden évben a hajdúböszörményi Város Napjához kapcsolódóan rendez történelmi konferenciát a Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára Hajdúböszörményi Fióklevéltára. Ezúttal  „A reformáció hatása a Hajdúságban” címmel szerveztek képekkel illusztrált és rövid filmekkel is színesített előadásokat szeptember 11-én a Városháza Báthory-termében.

Tovább Gargya Imre írására>>

Hajdúböszörmény kiemelkedő lelkészi „dinasztiájáról”, a Bakóczyakról szólt dr. Szabadi István (Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár, igazgató) előadása, amelyből a közönség megismerhette apa és fia, Bakóczy János és Endre életútját, akik mindketten a helyi közösséget összetartó, sokoldalú, köztiszteletnek örvendő lokálpatrióta értelmiségi személyiségek máig ható példái.

Az erény dicsérete után a bűn vizsgálata kapott szót. Dr. Kovács Ilona (MNL HBML, főlevéltáros) a Hajdúkerület vallás elleni kihágásainak történetét tekintette át a kor atmoszféráját színesen megidéző, periratok vizsgálatán alapuló előadásában. „A nyelv csoda alkotása” – hallhattuk az idézetet. Az előadás gazdag példázatát nyújtotta annak, hogy a nyelvi lelemény csodái azonban gyakran a tisztes polgárokat botránkoztató káromlások formájában öltöttek testet a Hajdúkerület erre hajlamos lakosainak körében.

A konferenciát – már hagyományosnak mondható módon – időszaki kiállítás bemutatója követte a Hajdúsági Múzeumban. A tudományos ülés témájához kapcsolódóan, az „Iskolateremtők, avagy mit adott nekünk a reformáció?” címet viselő tárlat a reformáció egy, Hajdúböszörmény történetét meghatározó szeletét, az oktatást járta körül. Varjasi Imre (MNL HBML, fióklevéltár-vezető) mutatta be az érdeklődőknek a kiállítást, mely az egyházi elemi oktatás és a város nagynevű gimnáziuma történetének felvázolásán túl Hajdúböszörmény jeles egyházi és tudós-pedagógus személyiségein, az ő tevékenységükön keresztül tárta a közönség elé a Hajdúság református oktatásügyének történetét.

 

 

A Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára Hajdúböszörményi Fióklevéltárának szervezésében évről évre megrendezendő konferencia és időszaki kiállítás mára a város ünnepi rendezvénysorozatának elmaradhatatlan részévé vált, egyben a Hajdúság egyik legjelentősebb történettudományi rendezvényét is jelenti. A 2017. szeptember 11-ei tudományos ülés és kiállítás a teológia, az építés-, a mentalitás-, az irodalom-, az életút- és a jogtörténet szempontjából is áttekintette a reformáció és Hajdúböszörmény évszázados kapcsolatát, méltó megemlékezésül szolgálva a reformáció 500. évfordulóján.

 

Husvéth András
Fotó: Horváth Tamás

 

A Hajdúböszörményi Városi Televízió tudósítása a rendezvényről

 

 

Utolsó frissítés
2017.10.09.