Reformáció a magyar kultúrában

Eseménynaptár

Eseménynaptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
2019 Január
 

Publikációk, kiadványok, forrásközlések

A hódmezővásárhelyi református Jótét egyesület gyűjtőakciója, 1888
2018.08.02.
Az egyházi egyesületek egyik kiemelt célja a misszió mellett gyakran a jótékonyság, a szegények, köztük is az árva gyermekek és idősek megsegítése....
Baptisták Kálozon a 19. században
2018.08.02.
A baptista felekezetet a magyar állam 1905-ben nyilvánította elismert felekezetté, ezt megelőzően az 1895. évi XLIII. törvénycikk értelmében a tűrt...
Országgyűlési követjelentés a vallásügyi kérdésekről 1662-ből
2018.07.20.
Gedey András, Pest-Pilis-Solt vármegye országgyűlési követének tudósítása olvasható az alábbiakban, amelyben az országgyűlés eseményei, azon belül is...
Gyülekezettörténeti feljegyzések Kastélyosdombó református anyakönyvében, 1883
2018.07.20.
A felekezeti anyakönyvek azon túl, hogy elsődleges forrásai a családtörténet-kutatásnak, közösségek életére vonatkozóan is tartalmaznak értékes...
Protestáns hétköznapok - nemes Somogyi János polgárdi református tanító végrendelete, 1836
2018.07.20.
A végrendelet a magániratok sajátos csoportja, amely lehet egészen felsorolásszerű, de előfordulnak részletes, rokoni viszonyokat taglaló,...
Jelentés Szász Imre református hitoktatóról (1915)
2018.06.14.
Az MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltára a reformáció-projekttel összefüggően a vármegyei fondokban sokrétű forrásfeltáró munkát folytatott. A kutatások...
Kapi Béla dunántúli evangélikus püspök beadványa a Tanácsköztársaság Kormányzótanácsának elnökségéhez, 1919
2018.06.01.
Az Országos Levéltár megjelenés alatt lévő forráskötetébe beválogatott források majdnem felét levelek teszik ki. Ezek részben magán, részben...
A kemenesaljai evangélikusok megbízólevele, 1719
2018.06.01.
Kemenesalja népessége a reformáció idején evangélikussá lett. E területen is hatott ugyan az ellenreformáció, de a legtöbb településen a mai napig...
Egy református közösség mindennapjai – Szentgál község statútumai az 1790-es évekből
2018.05.22.
A Veszprém Megyei Levéltár készülő forráskötetéből származó második szemelvényünkben Szentgál, a középkortól partikuláris nemesi jogokkal rendelkező...

Oldalak