Elérhetőség

Elérhetőség

Cím: 
3300 Eger Mátyás király út 62.
Telefon: 
+36 36 320 144
Nyitva tartás: 
H-P: 8:00-18:00
Reformációs projekt koordinátora
Szabó Jolán
szabo.jolan@mnl.gov.hu

Reformáció a magyar kultúrában

Eseménynaptár

Eseménynaptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
2018 Március
 

A Hatvani Luther Szövetség alapításának forrásai

Az MNL Heves Megyei Levéltára forráskötete külön fejezetben közli azokat a dokumentumokat, melyek a Hatvani Luther Szövetség működését megalapozták. Az egyesület alakuló közgyűlésének jegyzőkönyve, tagnévsora, a tisztikaráról készített kimutatás, valamint az alapítást engedélyező alispáni határozat egyaránt adalékul szolgálhat a helyi evangélikus felekezet történetéhez.
A Hatvani Luther Szövetség alapításának forrásai

Az Országos Luther Szövetség 1920-ban jött létre a Dunántúlon működő Luther Szövetség és az ország keleti felére is kiterjedő budapesti Evangélikus Szövetség egyesüléséből. Célja az evangélikus társadalmi élet megszervezés és a hívők összefogása volt.

 

Hatvan a Tiszai Evangélikus Egyházkerület részeként, az 1930-as évek elején még Gyöngyös és Eger városokkal alkotott közös missziói körzetet, majd 1933-ban önálló egyházközséggé szerveződött. Heves vármegye akkori legnagyobb számú evangélikus felekezettel bíró településén az Országos Luther Szövetség helyi szervezeteként jött létre a Hatvani Luther Szövetség. Az egyesület alakuló közgyűlését 1936. december 20-án tartotta az egy évvel korábban megépült hatvani evangélikus templomban. Az ülésről felvett jegyzőkönyvében többek között az alábbiakat olvashatjuk:

 

„…A lelkész ismerteti a Luther Szövetség alapszabályait, a Szövetség céljáról, s a helyi szervezet munkatervéről részletes ismertetést ad. Hangoztatja, hogy a már meglévő gyülekezeti belmissziói egyesületek (nőegyesület és ifjúsági egyesület) a Szövetség keretein belül kaphatnak megfelelő elhelyezkedést. Ismerteti továbbá, hogy a szövetség személyenkénti évi tagdíja 50 fillértől 2 pengőig szabadon határozható meg […] A lelkész a Hatvani Luther Szövetség tisztikarául a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja azokat, akiket az egyházközség presbitériuma a maga részéről ezekre a tisztségekre megfelelőnek gondolt….”

 

Az egyesület tagnévsorából, annak társadalmi összetételéről is képet kapunk. A megalakuláskor belépett 28 tag között lelkészt, tanítót, tisztviselőt, MÁV alkalmazottat és háztartásbelit, keresőkorút illetve nyugdíjast egyaránt találunk. Az szövetség tisztikarát egy elnök, két társelnök, egy titkár, egy jegyző, egy pénztáros, egy ellenőr alkotta, választmánya kilenc, számvizsgáló bizottsága pedig három tagot számlált.

 

Az egyesület megalakulásáról készült jegyzőkönyv és bejelentés nyomán született meg Heves vármegye alispánjának 1937. február 17-i határozata, melyben engedélyezi a Hatvani Luther Szövetség működését.

 

Jelzet: HU MNL HML IV. 414. 11. 204. Heves vármegye egyesületi alapszabályainak levéltári gyűjteménye.

 

 

Utolsó frissítés
2018.03.24.