Reformáció a magyar kultúrában

Eseménynaptár

Eseménynaptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
2024 Május
 

Emléktáblák

 Takács Ádám emléktáblája a lelkészlak falán
2018.10.03.
Település:Vác
Takács Ádám református tiszteletest, egyházi írót, műfordítót, Karacsné Takács Éva édesapját, Karacs Teréz nagyapját sajnos a magyarság elfeledett...
A tábla szövege:
Takács Ádám 1733-1797 a türelmi rendelet után újraszervezett váci református gyülekezet első papja, templomának építtetője, prédikációs kötetek írója. Karacs Teréznek, a magyar nőnevelés egyik kezdeményezőjének nagyapja. V.V.V.E. 1993.
Minek az emlékére készült?:
A templomépítő Takács Ádám tiszteletére
Takács Ádám református tiszteletesről elnevezett utca táblája Ollyan édes anyának lelki pásztori vigasztalása, a ki azon kesereg, hogy az ő kisdedje a szent keresztség nélkül holt-meg. A melly-is franczia nyelven készíttetett Drelincourt Károly által. Mostan pedig német nyelvből magyarra ford. Hely n., 1788. Azokkal való vetélkedés, a kik minden vallást jónak tartanak: és mind egynek tartják, akár melly valláson légyen az ember. A mellyet deák nyelven irt Pictet Benedek,...magyarra fordított. Pest (nyomdász: Eitzenberger, Anna Maria), 1784. 50 p. Megjelent Beleznay Miklós generális támogatásávalHalotti huszonöt prédikácziók, a mellyeket öszve-szedett és a T. N. és V. Szilassy László... költségével kiadott. Pest és Pozsony, 1790-1796. Hat darab. (I. Pest, 1790., II-IV. Pozsony és Pest (Landerer), 1792., 1794-1796., I. és II. Darab. 2. kiadás. Pozsony és Pest, 1795., 1800. Patzkó Ferencz Ágoston kiadó a szerzőnek honoráriumul ezen munkából 200 darabot adott)TA keresztyéni inneplésről kérdések és feleletek által való együgyű tanitás... Hozzá adatott a szentírásnak könyveiről-való oktatás. Ford. Vácz, 1782. Posony : Patzkó Ny., 1793.
Tatay Sámuel evangélikus esperes
2018.03.05.
Település:Bakonytamási
Tatay Sámuel, kistatai (Répcelak, 1823. október 11. - Bakonytamási, 1893. február 3.) evangélikus lelkész, esperes. 1848-tól haláláig szolgált...
A készítés éve:
2007
A tábla szövege:
A 150 éve átalakított középkori templom / és Tatay Sámuel templomépítő esperes / emlékére állította az emléktáblát / és újította fel a templomot a / Bakonytamási Evangélikus Egyházközség / 2007-ben.
Ki állíttatta?:
Bakonytamási Evangélikus Egyházközség
Minek az emlékére készült?:
A 150 éve átalakított középkori templom és Tatay Sámuel templomépítő esperes emlékére
Tatay Sámuel emléktábla BakonytamásiTatay Sámuel evangélikus esperes síremléke
Hősök fala - Szarvas
2018.02.12.
Település:Szarvas
Szarvason az egykori Evangélikus Főgimnázium első emeletén – (ma Vajda Péter Gimnázium) – van egy falrész, ahol egy több részből álló tábla van...
Hősök fala - SzarvasHősök fala - SzarvasHősök fala - SzarvasHősök fala - SzarvasHősök fala - SzarvasHősök fala - SzarvasHősök fala - Szarvas
Baltazár Dezső - domborműves emléktábla
2018.01.03.
Település:Debrecen
Baltazár Dezső (Hajdúböszörmény, 1871. november 15–Debrecen, 1936. augusztus 25.) jogász, tiszántúli református püspök.
A készítés éve:
1936.
A tábla szövege:
Dr. Baltazár Dezső püspök negyedszázados jubileumának emlékére. Hálás szívvel a református tanuló ifjuság. "A szeretet soha el nem fogy" I. Kor. 13.8
Alkotó:
Nagy Sándor János
Anyaga, mérete:
Bronz, mészkő
Minek az emlékére készült?:
Dr. Baltazár Dezső püspökké választásának 25. évfordulójára.
Baltazár Dezső Baltazár Dezső - domborműves emléktábla Baltazár Dezső - domborműves emléktábla Baltazár Dezső - amerikai rajz az "Amerikai Magyar Népszavá"-banBaltazár Dezső - gyászjelentés
Berzsenyi Dániel emléktáblája Sopron Pócsi u. 12
2016.05.10.
Település:Sopron
A készítés éve:
1962
A tábla szövege:
Ebben a házban lakott Berzsenyi Dániel, a nagy magyar költő 1819 és 1920 telén. Emlékére állította 1962-ben a Berzsenyi Gimnázium
Alkotó:
Szakál Ernő
Ki állíttatta?:
Berzsenyi Gimnázium
Lackner Kristóf
2016.05.06.
Település:Sopron
Az emléktábla terveit Mechle Béla és Hild Lipót készítette, az öntési munkákat a Seltenhefer cég végezte, a kőkeretet a Hild cég kivitelezte, ahol...
A készítés éve:
1931
A tábla szövege:
1571-1631 Dr. Lackner Kristóf jogtudós és ötvösmester, Sopron város kiváló polgármestere e házban élte nemes életét
Ki állíttatta?:
Sopron város
Minek az emlékére készült?:
Lackner Kristóf halálának 300, évfordulójára
Lackner Kristóf
Gensel Ádám
2016.05.06.
Település:Sopron
A Patika-ház sárga épülete erősen benyúlik a Fő térbe. A 16. században ezért a városi tanács el akarta bontatni. II. Lajos király azonban megtiltotta...
A készítés éve:
1991
A tábla szövege:
E házban született Gensel Ádám a neves orvos és meteorológus 1677 - 1720
Alkotó:
Kiss László, Károlyi Gyula
Anyaga, mérete:
Márvány + Bronz plakett
Gensel Ádám emléktábla
Hajnóczy József - Sopron Templom u 19
2016.05.05.
Település:Sopron
A készítés éve:
1975
A tábla szövege:
Ebben a házban lakott Hajnóczy József 1750 - 1795 jogtudós, felvilágosult gondolkodó
Ki állíttatta?:
Széchenyi István emlékmúzeum
Rauch András Sopron Templom u. 2
2016.05.05.
Település:Sopron
A készítés éve:
1979
A tábla szövege:
Itt lakott és dolgozott Rauch András (1592 - 1656) a kiváló zeneszerző és karmester Állítatta a Soproni Városszépítő Egyesület (1979)
Alkotó:
Sz. Egyed Emma
Ki állíttatta?:
Soproni Városszépítő Egyesület
Rauch András

Oldalak