Reformáció a magyar kultúrában

Eseménynaptár

Eseménynaptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
2024 Július
 

Képi ábrázolások

Gyügyei Református Templom belső tere
2018.08.10.
Település:Gyügye
A templombelső meghatározó, kétségtelenül legkarakterisztikusabb eleme a naiv bájt sugárzó kazettás mennyezet. A kazetták növényi ornamensei a...
Gyügyei Református Templom belső tereGyügyei Református Templom belső tere - kazettákGyügyei Református Templom belső tere - a mennyezet a karzattalGyügyei Református Templom belső tere - kazettákGyügyei Református Templom belső tere - kazettákGyügyei Református Templom belső tere - Ez Isten Házának Romladozását Renóváltatta a Gyügyei R. Sz. Ec clésia a magok költségekkel Isten Di csőségére, az 1762dik Esztendőben Május havának utolsó heteiben:     Általok kezdeték el ezen szent munka: Meg ujjéttaték Istennek hajléka Ugy némely ..eknekszíves indulatja Szegény és közrendiek… Légyen ezért nevek …. Isten s. világ… A jó Isten őket… jobb kezé..n Végre tégye által örök dicsőségben AmmenGyügyei Református Templom belső tere - Ez Isten házában lévő Mennyezetet Tsináltatta a Gyü gyei Reformáta Szent Eklésia a magok köl Tsigekkel Isten Dicsőségére 1767  12 októberGyügyei Református Templom belső tere - szószékkorona
Krman Dániel képe a miavai evangélikus templomban
2018.08.07.
Település:Miava
"Krman Dániel is magasan tűnt ki kornak társai fölött; a vihar őt is leghamarább és legerősebben érte; de inség és nyomor, ígéretek és börtön...
Ábrázolt személy, vagy objektum megnevezése:
Krman Dániel (Nagysziklás 1663. augusztus 28. – Pozsony 1740. szeptember 17.)
Krman Dániel evangélikus püspök - vértanúKrman Dániel evangélikus püspök emlékműve Utazási napló c. könyveEvangélikus templom Miava
Kóczán Mór atléta, olimpiai bronzérmes gerelyhajító, református lelkész
2018.07.28.
Település:Kocs
Az 1912-es stokholmi olimpán gerelyhajításban bronzérmet szerzett, a két világháború között a Csehszlovákiába szakadt Csilizradvány lelkipásztora...
Ábrázolt személy, vagy objektum megnevezése:
Kóczán Mór (Kocs, 1885. január 8. – Alsógöd, 1972. július 30.)
Kóczán Mór atléta, olimpiai bronzérmes gerelyhajító, református lelkészKóczán Mór atléta, olimpiai bronzérmes gerelyhajító, református lelkész a csallóközaranyosi parókia udvaránKóczán Mór atléta, olimpiai bronzérmes gerelyhajító, református lelkészLelkésztársaival PápánKóczán Mór atléta, olimpiai bronzérmes gerelyhajító, református lelkész
Pollák Zsigmond metszete
2018.06.04.
Település:Rozsnyó
Életét legjobban annak a jubiláris serlegnek a felirata jellemzi, amelyet hű rozsnyói híveitől kapott: Iskolák és intézetek, egyletek, özvegyek,...
A készítés éve:
1871
Készítés technikája:
metszet
Ábrázolt személy, vagy objektum megnevezése:
Czékus István (1818-1890), püspök, főpap, evangélikus lelkész
Czékus István  evangélikus lelkész, püspökCzékus István  evangélikus lelkész, püspökKarsay Sándor – Czékus István: Agenda. I. Budapest 1889.Emléke
Zelenka Pál evangélikus püspök
2018.06.02.
Település:Miskolc
Zelenka Pál (Csehberek, 1839. augusztus 19. - Miskolc, 1910. december 4.) evangélikus püspök, egyházi író. Lelkész, egyházmegyei főesperes,...
A készítés éve:
1910
Alkotó:
Dunky fivérek
Készítés technikája:
Fotó
Zelenka Pál evangélikus püspök"Emléklapok a miskolczi ág. hitv. evang. anyaegyház évszázados életkönyvéből" c. mű címlapja "A magyarhoni egyet. ev. egyházi gyámintézet múltja és jelene" c. mű címlapjaÉszaki (Dunáninneni) Egyházkerület Püspökei, A Tiszai Evangélikus Egyházkerület püspökeiGyászjelentésA temetés Miskolcon
Fejedelmek serkentő órája - címlapjának részlete
2018.05.28.
Település:Szerencs
Prágai András (Nemeskér, ? – Tarcal, 1636 tavasza) református lelkész Sárospatakon, majd külföldön tanult. Hazájába való visszatérése után, 1619...
Fejedelmek serkentő órája - címlapjaSebes agynak késő sisak versciklus
Debrecen - Gáborjáni Szabó Kálmán  freskósorozata
2018.05.09.
Település:Debrecen
Gáborjáni Szabó Kálmán a Református Kollégium 400 éves évfordulójára egy hatalmas méretű, több részletből álló freskót festett. A freskó jelenetei a...
A kép mérete:
110?/139? négyzetméter
A készítés éve:
1937–1938
Alkotó:
Gáborjáni Szabó Kálmán (Debrecen, 1897. szeptember 18. – Budapest, 1955. június 19.)
Készítés technikája:
Freskó
Ábrázolt személy, vagy objektum megnevezése:
Gáborjáni Szabó Kálmán festőművész, grafikus freskósorozata Debrecenben, a Református Kollégiumban
Debrecen - Gáborjáni Szabó Kálmán  freskósorozata Debrecen - Gáborjáni Szabó Kálmán  freskósorozata Debrecen - Gáborjáni Szabó Kálmán  freskósorozata Emléktábla a debreceni ház falán, ahol alkotottÖnarckép
Dávid Ferenc unitárius püspök
2018.03.30.
Település:Torda
Körösfői-Kriesch Aladár írásba foglalta a képen látható történelmi jelenetet: „Az unitárius vallásnak első papját s egyben mártírját is – Dávid...
A kép mérete:
12 m2
A készítés éve:
1895
Alkotó:
Körösfői-Kriesch Aladár
Készítés technikája:
Olaj
Ábrázolt személy, vagy objektum megnevezése:
Tordai Országgyűlés 1568.
A festményDávid Ferenc a Tordai országgyűlésenA gömbkő, amelyen állva tartotta 1568-ban, a vallásszabadságot kimondó tordai országgyűlésről visszajövet Dávid Ferenc a híres prédikációját, melynek hatására Kolozsvár egész lakossága unitárius hitre tért.Dávid Ferenc szobraDávid Ferenc emléktábla 1929.Dávid Ferenc metszetDávid Ferenc emlékműDávid Ferenc emléktábla Budapest
Haubner Máté, a Dunántúli evangélikus egyházkerület püspöke
2018.03.03.
Település:Sopron
„Mikor Napóleon megbuktatására a szövetségesek benyomultak Francziaországba, a veszprémi ifjúság a megsebesült önkéntesek (volontérek) javára, egy...
Ábrázolt személy, vagy objektum megnevezése:
Haubner Máté evangélikus lelkész, püspök
Haubner Máté, a Dunántúli evangélikus egyházkerület püspökeHaubner Máté, a Dunántúli evangélikus egyházkerület püspöke
 Antal Géza református püspök
2018.02.22.
Település:Pápa
Antal Géza élete Krisztusról szóló ékes bizonyságtétel volt. A szószéken, a katedrán, a sajtó hasábjain, könyveiben, városi és országos közéleti...
Ábrázolt személy, vagy objektum megnevezése:
Antal Géza református püspök, teológiai író
 Antal Géza református püspök Antal Géza, Ravasz László, Soltész Elemér, Stráner Vilmos és Baltazár Dezső H. c. doktoravatása, 1929. XII. 15.gyászjelentés

Oldalak