Bács-Kiskun Megyei Levéltár

Elérhetőség

Elérhetőség

Cím: 
6000 Kecskemét, Klapka utca 13-15.
Telefon: 
+36 76 495 951
Nyitva tartás: 
H-P: 7:30–15:45
Reformációs projekt koordinátora
Szabó Bence
szabo.bence@mnl.gov.hu

Eseménynaptár

Eseménynaptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
2024 Június
 

Hírek

Megjelent a „Forrásaink a reformációról” című kötetünk
2018.10.18.
A reformáció 500. évfordulója alkalmából „Forrásaink a reformációról. Dokumentumok az MNL Bács-Kiskun Megyei Levéltárából” címmel megjelent a Magyar...

Intézmény bemutatása

Az MNL BKML központi épülete (grafika, készítette: Mudri Andor)


A Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára az ország megyei archívumai közül az egyik legfiatalabb. Az intézmény hatvan évvel ezelőtt, 1950-ben, Bács-Kiskun megye létrehozásával egy időben jött létre. Számos névváltozat után mai nevét 2012-től viseli, központi épülete 1995-ben a Klapka utcán épült fel.


Intézményünk a 2012. október 1-én létrejött Magyar Nemzeti Levéltár tagintézményeként elsősorban az illetékességi körébe tartozó közfeladatot ellátó szervek (pl. önkormányzatok, önkormányzati fenntartású intézmények, bíróságok, ügyészségek stb.) iratait gyűjti, irattáraikat ellenőrzi. Törvényben meghatározott kötelessége a begyűjtött iratanyagok megőrzése és feldolgozása. A levéltári anyag kutathatóságának biztosítása, ügyfeleinknek az itt őrzött dokumentumokkal kapcsolatos tájékoztatása kiemelt feladatunk.

Levéltárunk ugyanakkor tudományos műhely is, a városi-megyei közművelődés egyik színtere, a Bács- Kiskun megye múltját feltáró helytörténeti kutatások fontos központja. Kiadványaink és kiállításaink az iratokból rekonstruálható történelem közkinccsé tételét szolgálják.

A Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára jelenleg 4 külső telephellyel működik (Kecskeméten, Kiskunfélegyházán, Kiskunhalason és Baján), ahol összesen 24 munkatárs gondoskodik több mint 10 000 iratfolyóméternyi dokumentum megőrzéséről.

 

A LEVÉLTÁR TÖRTÉNETE
 

Megyénk az egykori Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye déli részeinek és Bács-Bodrog vármegye országhatáron belül maradt területeinek egyesítéséből született 1950-ben. A térségben számos levéltár működött a múltban. A várostörténeti feljegyzések az Alföld igen nevezetes levelestáraként említik Kecskemét archívumát, amely az 1707-es rác támadáskor „széjjelszóratott”, Baja város első levéltárnokát 1846-ban választották meg, Bács-Bodrog vármegye levéltári hivatala pedig 1895-ben alakult. Ezek az archívumok kizárólag egy-egy hivatali szervezet iratait őrizték, zártan kezelve. A XX. század közepén a levéltárakat államosították, ugyanakkor ebben az időszakban kezdtek az archívumok közművelődési intézményekké alakulni, s ha korlátozásokkal is, de immár lehetőség nyílt a levéltárban elhelyezett iratanyagok kutatására.

Intézményünk közel 2 000 méternyi iratanyaggal és három fő munkaerővel kezdte meg működését a kecskeméti városháza épületében, 1950-ben. A levéltár hőskoráról az egykori levéltár-igazgatók által vezetett, gyönyörűen illusztrált „Historia Domus” ad hű képet, a dolgozók mindennapjairól a kézzel rajzolt levéltári „képregény”, a „Napos Oldal” mesél.

1953-tól a Bács-Kiskun megyei archívum felügyelete alá került Kiskunfélegyháza város levéltára. További bővülést hozott a Klapka utcai raktárépület birtokba vétele 1964-ben, amelynek lebontása után, 1995-ben készült el a levéltár székhelyének ma is otthont adó új épület. Kiskunhalasi részlegünk 1987-ben, bajai szervezeti egységünk 2008-ban nyitotta meg kapuit. A levéltárban őrzött iratmennyiség terjedelme: 10.000 ifm.

Az iratok kezelését és a levéltári feladatokat 2014-ben 21 szakalkalmazott (11 felsőfokú, 10 középfokú végzettséggel rendelkező) és 3 nem szakmai munkakörben foglalkoztatott dolgozó látja el.

 

 

KÖZPONTUNK, TELEPHELYÜNK ÉS FIÓKLEVÉLTÁRAINK
 

A Központ

MNL BKML Kecskemét, Klapka utcai központ

1964 óta – kisebb megszakítással – működik a levéltár Klapka utcai részlege. 1995-től új, kétemeletes objektum áll a régi FÜSZÉRT-raktárépület helyén, amely a megyei levéltár székhelye és irányítóközpontja. A Klapka utcán kutatóterem és ügyfélszolgálat, valamint szakkönyvtár működik, az épület első emeleti folyosója időszaki kiállítások színtere. A Klapka utcai csoport munkatársai kezelik a megyei törvényhatóságok, a megyében lévő községek és Kalocsa város levéltárát. Itt találhatók meg az 1945-től működött néphatalmi, önkormányzati szervek, államigazgatási területi szervek, jogszolgáltatási szervek, intézetek, intézmények, gazdasági szervek, testületek, egyesületek, egyházi szervek, családok, személyek levéltárba került iratanyagai. Klapka utcai csoportunk kollégái ellenőrzik továbbá a levéltár illetékességi körébe tartozó iratképző szervek iratkezelését és -selejtezését.

Cím: 6000 Kecskemét, Klapka utca 13–15.

 

 

 

Kecskemét, Kossuth téri Telephely

MNL BKML Kecskemét, Kossuth téri részleg

A városháza épületében 1950-től működik levéltár. A Kossuth téri csoport munkatársai kutató- és ügyfélszolgálatot egyaránt ellátnak. A kutatóterem számos levéltári rendezvénynek is helyszínt biztosít. A Kossuth téri raktárhelyiségek őrzik Kecskemét város 1950 előtt keletkezett iratait, a volt mezővárosok közül Dunapataj, Kunszentmiklós és Szabadszállás községek iratait, ezenkívül az egykori Pest-Pilis-Solt- Kiskun vármegyének Bács-Kiskun megyéhez került területére vonatkozóan találhatók meg itt az iratképző szervek, intézmények (államigazgatási, gazdasági, jogszolgáltatási és egyházi szervek, intézetek, testületek, egyesületek), illetve családok, személyek iratanyagai. A levéltárban kialakított tematikus gyűjtemények dokumentumai (pl. képeslap-gyűjtemény, fotótár, térképtár), továbbá a Bács-Kiskun megyei települések anyakönyvi másodpéldányainak gyűjteménye szintén Kossuth téri részlegünkben nyertek elhelyezést.

Cím: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

 

 

 

Kiskunfélegyházi Fióklevéltár

MNL BKML Kiskunfélegyházi részleg

1953-tól működik levéltári részleg Kiskunfélegyházán, a városháza II. emeletén. Itt dolgozó munkatársaink kutató- és ügyfélszolgálatot látnak el, kézikönyvtárat tartanak fenn. Kiskunfélegyházi raktárainkban találhatók a Jászkun Kerület Kiskun Kapitányságának iratai, a Kiskunfélegyháza város és az egykori járás területén keletkezett feudális, polgári és legújabb kori dokumentumok, önkormányzati, területi államigazgatási, gazdasági, jogszolgáltatási és egyházi szervek, intézetek, intézmények és testületek, családok és személyek iratai.

Cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth utca 1.

 

 

 

Kiskunhalasi Fióklevéltár

MNL BKML Kiskunhalasi részleg

Kiskunhalasi részlegünk 1987-től működik. Itt találhatók a Kiskunhalas város és az egykori járás területén a feudális, a polgári és legújabb korban keletkezett dokumentumok: önkormányzati, területi államigazgatási, gazdasági, jogszolgáltatási és egyházi szervek, intézetek, intézmények és testületek, családok és személyek iratai. Kiskunhalasi részlegünkben kutatóterem várja a kutatókat.

Cím: 6400 Kiskunhalas, Dr. Nagy Mór utca 12–14.

 

 

 

Bajai Fióklevéltár

MNL BKML Bajai részleg

A levéltár bajai részlege 2008. november 1-jén nyílt meg az Eötvös József Főiskola épületében. Itt dolgozó kollégáink gondozzák a Baja városi önkormányzati, területi államigazgatási, gazdasági, jogszolgáltatási és egyházi szervek dokumentumait, intézetek, intézmények és testületek, családok és személyek levéltárba került iratait. Bajai részlegünkben kutatóterem várja az érdeklődőket.

Cím: 6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky utca 12–14.