Elérhetőség

Elérhetőség

Cím: 
Budapest I. ker., Bécsi kapu tér 2-4.
Telefon: 
+36 1 225 2843
Nyitva tartás: 
H-CS: 8:30–17:45, P:8:30–14:00
Reformációs projekt koordinátora
Kovács Eleonóra
kovacs.eleonora@mnl.gov.hu

Reformáció a magyar kultúrában

Eseménynaptár

Eseménynaptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
2018 Június
 

A kemenesaljai evangélikusok megbízólevele, 1719

Kemenesalja népessége a reformáció idején evangélikussá lett. E területen is hatott ugyan az ellenreformáció, de a legtöbb településen a mai napig megmaradtak az evangélikus közösségek. Az alább olvasható dokumentum, amely az MNL Országos Levéltára megjelenés alatt lévő forráskötetéből való, egy kemenesaljai evangélikusok által írt megbízó levél követeik részére, kik az uralkodónál igyekeznek vallási sérelmeikre orvoslást találni. Az iratot aláírták a közösség akkori elöljárói.
A kemenesaljai evangélikusok megbízólevele, 1719

A kemenesaljai evangélikusok megbízólevele a vallási sérelmeik előterjesztése ügyében a bécsi udvarba küldött követeik részére

Hőgyész, 1719. április 27.

 

Mi alább megirattak, Augustana Confession[1] lévő, Kemenes alatt Nemes Vas vármegyében lakozó Fárabéliek és nemes személyek, adjuk tudására mindeneknek, az kiknek illik ez levelünknek rendiben, de legkiváltképpen Fölséges Császár és Koronás király kegyelmes urunk Őfölsége, fölséges Magyar Kancellária Columnáinak,[2] és másoknak is, az hol alázatos instantiankat promoveálni[3] szükséges lészen. Hogy tudniillik mostani igen sérelmes religiobéli dolgunk és annak Országunk törvénye szerint szabad folytatásában lévő háborgatásunk eránt küldöttük és expediáltuk képünkben a Bécsi Főlséges Udvarhoz követségben tekintetes, nemzetes, vitézlő ostffiasszonyfalvai Ostffy Mihály, Káldy Pál és Simon János uraimékat bizván őkegyelmeknek hív és szíves forgolodásokban és dexteritasokban,[4] hogy ott tovább való religionkbéli szabad exercitiumunk folytatása, és oskolánknak megmaradása eránt, nem csak fáradhassanak őkegyelmek, sőt képünkben mondandó szavaiknak, és írásképpen is ő kegyelmek által repraesentalando instantianknak[5] méltó hitelt adni, kegyelmesen meghallgatni, s kivánatos jó resolutioval[6] is hozzánk visszabocsátani méltoztassék excellentiátok, s nagyságtok. Mellynek nagyobb bizonyságára és erősségére adtuk őkegyelmeknek ezen credentionalis levelünket,[7] rész szerint ezünk irásával, s pőcsétünkkel, rész szerint penig nevünk után való tulajdon kezünk kereszt vonásával megerősítvén. Datum. Hőlgész,[8] die. 27. aprilis. Anno. 1719.

Georgius Ivánkovics

Döbrönte Mihály

Némethi István

Döbrönte Ferenc

Lengyel György

Nagy György

Csapó Péter

Csapó Miklós

Nagy Mihály

Somogyi János

Váry János

Horvát János

Döbrönte Zsigmond

Boda Ferenc

Simony István

 Kovács Ádám

Verrasztó Ferencz

Takács István

Verrasztó János

Döbrönte Győrgy

Verrasztó István

 

Jelzet: MNL OL P 533 – 5 – 57 – No. 11.

Eredeti, kézzel írt tisztázat.

 

[1]Augustana Confession (lat.): ágostai felekezeten, evangélikus valláson

[2]columnáinak (columna, lat.:) oszlopainak, átvitt értelemben vezetőinek

[3]instantiankat promoveálni (lat.): kérésünket előterjeszteni, előmozdítani

[4]dexteritasokban (dexter, dexteritas, lat.): okosságukban, ügyességükben 

[5]repraesentalando instantianknak (lat.): előterjesztendő kérelmünknek

[6]resolutioval (resolutio, lat.): határozattal 

[7] credentionalis levelünket (lat.): követmegbízó levelünket

[8]Kemeneshőgyész, ma Veszprém megye

Utolsó frissítés
2018.06.01.