Elérhetőség

Elérhetőség

Cím: 
8000 Székesfehérvár, Szent István tér 2-3.
Telefon: 
+36 22 313 052, +36 22 312 123
Nyitva tartás: 
K-CS: 8:00-15:30
Reformációs projekt koordinátora
Bödő István
bodo.istvan@mnl.gov.hu

Reformáció a magyar kultúrában

Eseménynaptár

Eseménynaptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
2017 December
 

A reformáció és Fejér vármegye című konferencia

A Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltára 2017. november 23-án a Reformáció és Fejér vármegye címmel tudományos konferenciát szervezett. A rendezvény a Magyarország kormánya által létrehozott Reformáció Emlékbizottság támogatásának köszönhetően valósulhatott meg.
A reformáció és Fejér vármegye című konferencia

A hallgatóságot Hafenscher Károly, a Reformáció Emlékbizottság munkájának segítéséért felelős miniszteri biztos köszöntötte, kiemelve az emlékév fontosságát, és elismerve az évforduló alkalmából a levéltárakban folyó szakmai munkát. A nyitóbeszédet követően a konferencia levezető elnöke, Világi Dávid (gyűjteményvezető, Ráth Mátyás Evangélikus Gyűjtemény) vette át a szót, aki tartalmas összekötő szövegeivel, értékeléseivel tovább emelte az amúgy is színvonalas program nívóját.

A konferencián összesen hét előadás hangzott el két szekcióban, amelyeket tartalmilag is két részre lehetett osztani: az első részben a reformáció kezdetei, a 16–17. század történései, míg a folytatásban a protestánsok babiloni fogságának nevezett 18. század került feldolgozásra.

A kezdő előadó, Soós István (nyugalmazott főmunkatárs, MTA BTK TTI) egyéb elfoglaltságai miatt nem tudott személyesen jelen lenni, előadását Szima Viktória (MNL FML) tolmácsolásában ismerhettük meg. A protestánsokra vonatkozó fontosabb törvénycikkek, rendeletek című referátum II. Lajos uralkodásától a 18. század végéig foglalta össze a legfontosabb protestánsokat érintő törvényeket, rendelkezéseket, de a vegyes házasságok és a reverzális kérdésében egészen 1848-ig kitekintett.

Kovács Eleonóra (főlevéltáros, MNL) A reformáció megjelenése és elterjedése Fejér vármegyében című előadásában a protestáns tanok elterjedésének folyamatát mutatta be Fejér vármegyében, kitérve az emlékév projekt keretében a Magyar Nemzeti Levéltárban folyó forrásfeltárás releváns dokumentumaira is. Előadása további részében a protestáns egyházak egyházszervezetére, annak változásait összegezte a 18. század végéig bezáróan, valamint bemutatta a fontosabb hódoltságkorabeli protestáns gyülekezeteket Fejér vármegyében.

Tóth Péter (levéltáros, MNL VeML) a Székesfehérvár az Erdélyen kívüli antitrinitarizmus korai történetében című előadásában a reformáció egy kevésbé ismert mozzanatát, a Fejér vármegyei antitrinitáriusok 16. századi történetét vázolta fel. Prezentációjában a szentháromság-tagadás Erdélyből történő magyarországi elterjedésének főbb útvonalainak ismertetése után az unitáriusokra vonatkozó korai forrásokból válogatott, részletesen kielemezve egy 1570-ben keletkezett dokumentum Fejér vármegyei vonatkozásait.

A kávészünetet követően Gulyás Anita (főlevéltáros, MNL FML) "Üssünk a plébánosra..." – Felekezeti viszályok Fülén a 18–19. században címmel egy helyi református közösség konfliktusát szemléltette a római katolikus egyházzal szemben. A hódoltság kora óta döntően kálvinista hitelveket valló népességgel rendelkező füleiekre katolikus tanítót akartak ráerőltetni, amivel szemben a helyiek ellenálltak. A konfliktus kicsúcsosodásaként megtagadták a tizedfizetést, végül a templomukat is elvették a 18. század közepén. Az elkeseredett emberek egy része elvándorolt a településről, majd a türelmi rendeletet követően sem kaphattak kártalanítást hátrahagyott javaikért. Az előadó a 19. században felépülő református templom építéstörténetével fejezte be mondanivalóját.

Bödő István (igazgatóhelyettes, főlevéltáros, MNL FML) Protestánsok Fejér Vármegye Törvényszéke előtt a 18. században cím alatt olyan esetekből válogatott, amelyeknek elszenvedői a hitük miatt protestánsok voltak. A rövid 18. századi vármegyei háttér ismertetését követően rátért a konkrét ügyek bemutatására, mint például az istenkáromlás, a hitelhagyás vagy az egyházi ünnep megsértése. A 18. században mindezek köztörvényes bűncselekményeknek számítottak, „elkövetőik” börtönbüntetést vagy testi fenyítést is kaphattak. Előadását a felségsértéssel is megvádolt abai református lelkész ügyének részletesebb bemutatásával zárta.

A protestánsok egyéni konfliktusait ismertető előadást követően Kesztyüsné Csuti Judit (levéltáros, MNL FML) Felekezeti konfliktusok Fejér vármegyében a 18. században címmel a protestáns közösségeket ért főbb sérelmeket vázolta fel. Referátumát a legfontosabb releváns forrástípusok felsorolásával kezdte, majd rátért a konkrét konfliktushelyzetek bemutatására, mint például a templom elvételek, engedély nélküli építkezések, vallásgyakorlási keretek túllépése, a plébánosnak járó stólafizetés és egyéb szolgáltatások megkerülése, valamint a katolikus egyházlátogatások problematikája. A különféle sérelmeket katolikus és protestáns oldalról is szemléltette.

A konferencia zárásaként Bartos György (művészettörténész, MMA MÉM MDK) A türelmi rendelet hatása a protestáns templomépítészetre Fejér vármegyében című előadásában az 1780-as évektől Fejér vármegyében fellendülő protestáns templomépítkezéseket mutatta be gazdag képanyaggal illusztrálva.

A hallgatóság a konferencián elhangzó előadások alapján képet kaphatott a reformáció első 300 évéről Fejér vármegyében, részleteiben megismerhette a 18. század megpróbáltatásait. A Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltára előadóinak felkészülését nagyban segítette az intézmény által a forrásfeltárás során vállalt, 18. századi protestáns vonatkozású dokumentumok adatbázisba történő feltöltése.

Képek a konferenciáról az alábbi linken tekinthetőek meg:

KÉPEK

Utolsó frissítés
2017.12.06.