Elérhetőség

Elérhetőség

Cím: 
Budapest I. ker., Bécsi kapu tér 2-4.
Telefon: 
+36 1 225 2843
Nyitva tartás: 
H-CS: 8:30–17:45, P:8:30–14:00
Reformációs projekt koordinátora
Kovács Eleonóra
kovacs.eleonora@mnl.gov.hu

Reformáció a magyar kultúrában

Eseménynaptár

Eseménynaptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
2018 Május
 

A Sárospataki Református Kollégium vizsgarendje 1823-ból

Az MNL Országos Levéltára készülő forráskötete sokféle résztémát ölel fel a protestáns egyházak témaköréből, s e dokumentumok az ország legkülönfélébb vidékeinek történetébe is bevezetnek egyúttal. Közleményünk értékes oktatástörténeti forrás, amely a Sárospataki Református Kollégium 1823-ból származó vizsgarendjét teszi közzé.
A Sárospataki Református Kollégium vizsgarendje 1823-ból

A Sárospataki Református Kollégium vizsgarendje

Sárospatak, 1823. május 10.

 

Nagy tiszteletre méltó nemes szívű jóltévőnk!

Mindkét renden lévő nagy tekintetű és érdemű elöljáróink közakarattal a közönséges exámennek idejét Sz. Jakab havának 13-ik s több következendő napjaira határozták. Amely időre, az ide ragasztatott renddel tartatván az egész tanulóifjúság mind a felsőbb, mind az alsóbb tudományokban vett előmenetelének megvizsgáltatása, szívesen óhajtjuk, hogy nemes szívű jóltévőinkhez mennél nagyobb számmal lehessen szerencsénk, kik között leendő személyes megjelenését a midőn alázatosan kikérnénk, mélységes tisztelettel maradtunk S. Patakon, május 10-ik napján 1823. esztend.

Mint oskolánk nemes szívű jóltevőjénekalázatos szolgái

A sárospataki anyaoskolában tanuló ifjúság közönségesen.

A közönséges megvizsgáltatás rendje.

Július 13-án vasárnap délelőtt a keresztyén hittudományokból és az ahhoz köttetett tudományokból fognak a tog. és nem-tog. ifjak[1] megvizsgáltatni.

délután: 1) Az erkölcsi tudományból és a homiléticából[2]. 2) Az első classisban tanuló gyengébb gyermekek a declinisták.

14. hétfőn de. 1) Az eklézsiai történetekből és a görög Exegesisből. 2) A geográphiából, statisztikából, pedagógiából és technológiából.

du. A conjugisták és grammatisták[3] exámenje[4] lészen.

15. kedden de. A természeti tudományból vagy fizikából, a pura és applicata mathesisből[5] és a deák literatúrából[6] fognak megvizsgáltatni.

du. Az alsóbb és felsőbb szintaktika classisban tanulók.

16. szeredán de. A közönséges históriából, Magyarország pragmatica históriájából és a diplomatikából.

du. Az úgynevezett szelíd tudományok első és második oskolájában tanulók. (A rhetorok és poéták).

17. csütörtök de. A filozófiából.

du. A szelíd tudományok[7] harmadik és negyedik oskolája (classis humanit. III. & IV.)

18. pénteken de. A hazai és eklézsiai törvényből és az ehhez kapcsolt tudományokból. Amely után a megvizsgáltatás bérekesztetik, s akik oskolai tanulásokat elvégezték, elbúcsúznak, s jó kívánással elbocsáttatnak.

Jegyzés. Az ökonómia s ahhoz köttetett tudományok professzora, a praesesek és a rajzmester tanítványai alkalmatos időközben fognak megvizsgáltatni.

 

[Címzés:]

Spectabili, ac magnifico domino domino Petro Kazinczy de eadem Sacratissimae Caesareae Regiae et Apostoli Majestatis Aulae familiari, complurium Inc. Comitatuum Tabularum Judiciarum primario assessori. Tit, tit.Domino nobis singulariter colendo[8]

 

Jelzet: MNL OL P 2055 – 3 – No. 16.

Eredeti, kézzel írt tisztázat.

 

 

[1]Tógás és nem tógás ifjak. A református főiskolák bölcsészeti és teológiai hallgatóinak viselete volt a tóga, míg a világi pályára készülők nem viseltek tógát.

[2]homiletica (gör.): egyházi szónoklattan, az igehírdetés tudománya

[3]A református gimnáziumi osztályok megnevezése, amelyek a latin nyelben való előrehalaás alapján kapták nevüket. Az ő vizsgájukat (examen) említi a szöveg.

[4]exámenje (examen, lat.): vizsga

[5]elméleti és alkalmazott matematikából (lat.)

[6]latin irodalomból (lat.)

[7]bölcselet

[8]Tekintetes és nagyságos kazinci Kazincy Péternek, őfelsége udvarnokának, több tekintetes vármegye táblabírájának, különösen tisztelt patrónusunknak.

Utolsó frissítés
2018.05.12.