Elérhetőség

Elérhetőség

Cím: 
H-7100 Szekszárd, Béla király tér 1.
Telefon: 
+36 74 311 718, +36 74 510 709
Nyitva tartás: 
Ügyfélszolgálat: Hétfő-Csütörtök: 8-15.30 Péntek: 8-12.30 Kutatószolgálat Hétfő-Szerda: 8-15.30 Csütörtök: 8-17.30 Péntek: 8-12.30
Reformációs projekt koordinátora
Cserna Anna
cserna.anna@mnl.gov.hu

Reformáció a magyar kultúrában

Eseménynaptár

Eseménynaptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
2016 Május
 

A váraljai református lelkész és a hívők ellentéte

Tolna vármegye déli részén elhelyezkedő Váralja a jelentős szénkészlettel rendelkező észak-mecseki bányavidéken fekszik. Az ásványkincs intenzív kitermelése az 1870-es években indult meg. A bányanyitó vállalkozók hosszú idejű bérleti szerződést kötöttek a község azon polgáraival, kiknek földtulajdona alatt szénmedence húzódott. Az anyagi haszon megszerzése ellentétek forrása is lehetett.
A váraljai református lelkész és a hívők ellentéte

A váraljai református lelkész, Dőczy József és a presbitérium egy része kitört ellenségeskedésnek oka is ezen alapult. A lelkész kérte a lelkészi hivatalhoz tartozó legelőföld alatti kőszénbánya bérletének hivatalt megillető részét, melynek jogosságát a világi hatóságok is elismerték. A váraljai gyülekezet megtagadta ezt és a lelkész elmozdítását kezdte követelni, feljelentve őt az egyházi bíróságnál. Az egyházmegyei törvényszék és annak fellebbezési fóruma azonban elutasította az indítványt. Sőt! Hivatalából elmozdította Süveg István egyházi gondnokot, feloszlatta a presbitériumot, és új testület választását írta elő. Az ítélet kihirdetésével Csekey István alesperest bízták meg, aki 1874. december 4-én el is utazott a községbe. Szolgálati útja azonban eredménytelen maradt, mert Csapó József községi bíróval az élen a lázadó presbiterek megtagadták az ítélet végrehajtását. A rendelkezést csak a világi hatóság segítségével sikerült végrehajtani több hónapos ellenállás után.

 

 

 

 

 

Közlendő dokumentumok:

 

1. Részlet a Tolnai Református Egyházmegye kölesdi 1874. szeptember 1-ső és 2. napjain tartott közgyűlésének jegyzőkönyvéből.

2. Részlet Csekey István alesperes váraljai kiküldetéséről, 1874. december 13-án kelt jelentéséből.

Forrás: Tolna vármegye alispánjának iratai: 541/1875.

Utolsó frissítés
2016.06.01.