Elérhetőség

Elérhetőség

Cím: 
7621 Pécs, Király utca 11.
Telefon: 
+36 72 518 680
Nyitva tartás: 
H-Cs: 8:00–16:00 P: Zárva
Reformációs projekt koordinátora
Borsy Judit
borsy.judit@mnl.gov.hu

Reformáció a magyar kultúrában

Eseménynaptár

Eseménynaptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
2018 Március
 

Angster orgonák a protestáns templomokban

Pécs kultikus gyára volt az Angster Orgona- és Harmóniagyár. Az Angster gyár az egész történelmi Magyarország protestáns templomait ellátta orgonákkal. A gyár gondoskodása nemcsak az orgonakészítésre és javításra, hanem az iskolások látogatására és a propagandára is kiterjedt. A Baranya Megyei Levéltár készülő forráskiadványában külön fejezet foglalkozik az Angster Gyár dokumentumaival.
Angster orgonák a protestáns templomokban

A Pécsi Református Egyház Elöljárósága orgonát rendel

az Angster József és Fia cégtől[1]

Pécs, 1913. december 5.

 

Angster József és Fia

Pécs

Orgona és Harmónium Gyár

Állami aranyérem.

Sürgöny-cím: Angster Pécs.

Kalocsai érseki szállítók.

426 Telefonszám interurbán.

Kizárólagos szabadalom, csak első díjakkal kitüntetve

Postatakarékpénzári cheque számla 21031 (Clearing forgalom.)[2]

 

916/a sz. Pécs ref.

Pécs, 1913. dec. 4-én

 

Szerződés

mely egyrészről a pécsi Ref. Egyház Elöljárósága, mint megrendelő fél, másrészről Angster József és Fia pécsi orgona gyáros között köttetett meg a következő ügyben és feltételek mellett:

A pécsi ref. egyház Elöljárósága, megrendeli Angster József és Fia cégnél az alábbi részletesen körülírt, a megrendelő Egyház jelenlegi orgonáján végrehajtandó munkákat, s fizet érte a munka befejezése után készpénzben 640 K, azaz Hatszáznegyven koronát.

A fizetési határidő be nem tartása esetén 8%-os késedelmi kamat térítendő meg.

Angster József és Fia cég elvállalja a jelzett munkák lelkiismeretes kivitelét s kötelezi magát, hogy f. évi karácsony előtt teljesen befejezi.

Megrendelő félnek jogában áll a végzett munkát általa választott szakértőkkel felülbíráltatni s az átvételt, illetve kifizetést ennek eredményétől függővé tenni.

Vállalkozó fél a végzett munkákért egy évi jótállást vállal, mely alól kivétetik, ha a mű idő múltával a tiszta hangolástól eltér, hanyag kezelés, erőszakos rongálás, vagy elemi csapások által kárt szenvedne.

 

 

Az orgonán végzendő munkák a következők

Korona

1.

A jelenlegi Salicional 8’ változatnak átdolgozása Fugara[3] 8’változattá, új hengerekkel való ellátása, újra intonálása, újra jellegzése

30

2.

Egy új Aeoline 8’ változat, 12 horgany és 42 ónsíppal, igen gyenge, finoman vonós jelleggel

230

3.

Egy új Voxcoelestis 8’ változat, 42 ónsíppal igen gyenge, vonós intonációval az Aeolinnel kapcsolatban hanghullámzást idéz elő

120

4.

Új szélládarész az Aeoline és Voxcoelestis számára, beszereléssel á 80.- kor

160

5.

Ugyanazoknak regiszterpneumatika és változatnyitó a játszóasztalban á 25.- kor

50

6.

A megmaradó változatok kitisztítása, intonálása és hangolása á 10 kor

50

 

Összesen

640 kor

 

Jelen szerződés két egyenlő példányban kiállíttatván a szerződő felek által aláíratott.

Pécs, 1913. dec. 4-én[4]

Angster József és Fia

 

393/1913. szám

Ezen szerződést a pécsi ref. egyházunk nevében azzal írjuk alá, hogy a 640 K megrendelési ár 30 napon belül fizetendő a mű átadása után.

Pécs, 1913. dec. 5.

Varga Nagy István főgondnok,[5] Nyáry Pál ref. lelkész

 

Jelzet: MNL BaML XI. 6. Szerződések. Op. 916/a.

Eredeti gépelt és kézzel írt tisztázat. A téglalap alakú bélyegző lenyomatának szövege: Angster József és Fia Orgona és Harmóniumgyár Pécs. A körbélyegző lenyomatának szövege: Pécsi Református Egyház pecsétje.

 

[1]A szerződés fejléces papíron készült, melynek rajza többek között a gyártelepet is ábrázolja.

[2]fejléc szövege

[3]Fugara: orgonaregiszter, pásztorsíp, hengeres vagy kónikus, enyhén vonós jellegű ajaksíp. Uo. 103.

[4]A szöveg eddig gépelt, majd innen kézírással folytatódik.

[5]Varga Nagy István (1852–1933) kir. ítélőtáblai bíró, főgondnok (1898–1919). A templomépítés mellett ő szorgalmazta a Pécsi Református Egyház anyaegyházzá szervezését és rendes lelkész választását.

Utolsó frissítés
2018.05.17.