Elérhetőség

Elérhetőség

Cím: 
Budapest I. ker., Bécsi kapu tér 2-4.
Telefon: 
+36 1 225 2843
Nyitva tartás: 
H-CS: 8:30–17:45, P:8:30–14:00
Reformációs projekt koordinátora
Kovács Eleonóra
kovacs.eleonora@mnl.gov.hu

Reformáció a magyar kultúrában

Eseménynaptár

Eseménynaptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
2016 Szeptember
 

Az első magyar hírlapíró

Az evangélikus egyház szakgyűjteményei közül a győri − könyvtári és levéltári anyagot őrző − intézmény 2011-ben vette fel Ráth Mátyás nevét. A névadó, a magyar nyelvért sokat tevő, a nyelvészként és az első magyar nyelvű hírlap, a Magyar Hírmondó szerkesztőjeként is működő művelt evangélikus lelkész életútjának rövid összefoglalását olvashatjuk e publikációban, amely a győri evangélikus gyűjtemény vezetőjének, Világi Dávidnak az írása. Ráth Mátyás nevét nemcsak az említett intézmény, hanem a Protestáns Újságírók Szövetségének szakmai díja is viseli.
Az első magyar hírlapíró

Az első magyar hírlapíró

A győri evangélikus gyűjtemény névadója, Rát (Ráth) Mátyást bár Ráth néven anyakönyvezték, s felmenői is ezt a családnevet használták, ő maga élete vége felé elhagyta nevéből a „h”-t, mivel nem tartotta elég magyarosnak. Ma a legtöbb könyv, lexikon „h” nélküli alakban használja a nevét.

Néhány héttel az evangélikusok szabad vallásgyakorlatát megtiltó rendelkezés kiadását követően, 1749. április 13-án született Ráth János mészárosmester és Raits Zsuzsanna első gyermekeként. A rendelet következtében a keresztség szentségében a római katolikus templomban részesült. Iskoláit Modoron, Sopronban és Pozsonyban végezte. Pozsonyi tanulmányai idején különösen nagy hatással volt rá Benczur József iskolaigazgató, aki beléoltotta a magyar nyelv szeretetét.

Lelkészi oklevelének megszerzését követően hosszabb utazást tett Magyarországon, illetve Erdélyben. Barangolásai során elsősorban a nép nyelvét, életkörülményeit, szokásait tanulmányozta. Tudását elmélyítendő 1773-ban Németországba utazott, ahol a híres göttingeni egyetemen bővítette ismereteit.

1779-ben tért vissza hazájába. Pozsonyban telepedett le, ahol felmerült benne a gondolat, hogy ki lehetne adni egy magyar nyelvű újságot. 1779 nyarán felmérte a potenciális előfizetőket, majd novemberben nyilvánosságra hozta az újság programját. A Helytartótanács engedélyének megszerzését követően, 1780. január 1-jén láthatott napvilágot a Magyar Hírmondó első száma. A hetente két alkalommal megjelenő lapot három éven át ő maga szerkesztette, megelégelve azonban az újságírói munkával járó küzdelmeket, 1783-ban engedett a győri gyülekezet hívásának, s elvállalta a magyar lelkészi állást. Így ő – akit 1749-ben már nem keresztelhettek meg Győrött, evangélikus templomban – lehetett az újjászerveződő gyülekezet első prédikátora. Új hivatalára 1783. április 21-én szentelte fel Perlaky Gábor szuperintendens Felpécen. Az újrainduló gyülekezet elsőként Ráth prédikációját hallgathatta meg május 4-én az ideiglenesnek szánt fatemplomban.

Három évi szolgálatot követően azonban lemondott lelkészi állásáról. Döntésében szerepet játszott a gyülekezettel folytatott harca is, hiszen ebben az időszakban az egyházközség életének fontosabb kérdéseit a világi hívek soraiból választott testület döntötte el, amelynek a meghívott lelkész nem volt tagja. Nagy csalódást jelentett emellett számára az is, hogy az 1886-os püspökválasztáson alulmaradt Hrabovszky Sámuellel szemben.

Lelkészi teendőit átmenetileg letéve teljes erejével a tudományos munkára koncentrálhatott. Tervbe vette egy háromnyelvű (német– magyar– latin) nagyszótár összeállítását, ez azonban végül érdeklődés hiányában nem készült el.

Mivel ez az elképzelése is kútba esett, örömmel fogadta 1789-ben a győri gyülekezet megkeresését, akik Freytag Mihály megürült helyére lelkészi szolgálatra hívták. Egy évvel később a pozsonyi gyülekezet őt kérte fel német nyelvű beszéd tartására a II. Lipót megkoronázásához kapcsolódó hálaünnepségen. 1796-ban meghívást kapott Pozsonyba az ottani gimnázium igazgatói tisztére, valamint teológiaoktatásra. Végül azonban e lehetőség is meghiúsult. Győri lelkészi feladatait viszont élete végéig ellátta, igen lelkiismeretesen.

Több mint 20 éves szolgálatot követően, 1810. február 5-én hunyt el. Kis János püspök Kazinczy Ferenchez írt levelében így méltatta: „Ráth, ez a sok jóval számtalan csudálatosságot párosított, tudós férfiú is elhagyta ezt a holdalatti világot.”

Bár személyében tisztelhetjük az első magyar nyelvű újság szerkesztőjét, ám ennél több is volt: korának elismert nyelvésze, költő, író, nemzetnevelő, prédikátor. Maga Kazinczy is nagyra értékelte mukásságát, úgy tartotta, hogy Pázmány Péter és Szenczi Molnár Albert kora óta ő tette a legtöbbet a magyar nyelv és kultúra gyarapításáért. Győrben intézményünkön túl tér is viseli nevét, valamint egy Adler Manó készítette emlékmű is megemlékezik róla, amelyet 1937-ben avatott fel D. Kapi Béla püspök.

Maga a Magyar Hírmondó nem bizonyult hosszú életűnek, utolsó száma 1788. október 8-án jelent meg, azonban kijelölt egy olyan ösvényt, mely az idő előrehaladtával egyre terebélyesedett, s mára megteremtette a magyar nyelvű sajtó sokszínű világát. Ilyen értelemben nem csupán a Hírmondó első számára, hanem magára a lapra is igaz Rát(h) saját megállapítása:

„Mindennek kezdete

Lassú, s eredete

Jár nehézség fontjával.” 

 

Világi Dávid, levéltáros (Ráth Mátyás Gyűjtemény, Győr)

Utolsó frissítés
2016.09.11.