Elérhetőség

Elérhetőség

Cím: 
9700 Szombathely, Hefele Menyhért utca 1.
Telefon: 
+36 94 514800
Reformációs projekt koordinátora
Söptei Imre
soptei.imre@mnl.gov.hu

Reformáció a magyar kultúrában

Eseménynaptár

Eseménynaptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
2017 December
 

Az MNL Vas Megyei Levéltára fond- és állagszintű áttekintése a protestáns vonatkozású iratokról

Az MNL Vas Megyei Levéltára anyagában a reformáció történetét kutatni szándékozók munkáját könnyíti meg az a fond- és állagszintű áttekintés, amelyet a levéltárosok a dokumentumfeltárási munkák alapjaihoz készítettek el
Az MNL  Vas Megyei Levéltára fond- és állagszintű áttekintése a protestáns vonatkozású iratokról

Az MNL Vas Megyei Levéltára iratanyagában összesen 85 fondban található jelentős adattartalom a protestáns egyházak történetére vagy a protestáns intézményekre, személyekre vonatkozóan.

A számos értékes irategyüttes közül igen jelentős Vas Vármegye Nemesi Közgyűlésének anyaga. A vármegyei közgyűlés feudális kori jegyzőkönyveiben (IV.1.a.) és irataiban (IV.1.b. ) elszórtan, jelentős számú irat található a reformáció problémakörével kapcsolatban. A jegyzőkönyvek mutatói jó kiindulási pontot jelentenek akár személy-, akár helynév esetében. Olyan tematikus címszók alá is összegyűjtötték az anyagot, mint pl. "acatholici," "apostata," "calvinistae," "augustanae professionis" stb. Az anyagon belül a tanúvallatások (reverzális levelek, evangélikus lelkészekkel, templomokkal kapcsolatos viták iratai) és az elegyes ügyek állagában (a kemenesaljai evangélikusok és az őrségi reformátusok ügyei) koncentráltan találunk információkat protestánsokra.

A mellékelt táblázat tartalmazza a fondok, állagok jelzetét, megnevezését, évkörét, terjedelmét, a benne található, a reformációra, protestantizmusra vonatkozó iratanyag leírását, jellemzését, valamint a kutatást megkönnyítő segédletek jelzését. Az áttekintés segítségével gyorsan tájékozódhat az érdeklődő, ha e térség protestáns egyháztörténetére vagy protestáns vonatkozású adataira kíváncsi. A feltárt iratok évköre 1536-tól indul, s szinte napjainkig terjed.

Külön kataszter készült az MNL VaML KFL - V. 3. c. 1558-1602 jelzetű állaghoz (Kőszeg város tanácsának iratai. Acta miscellanea), amelyet szintén itt teszünk közzé.

Utolsó frissítés
2018.04.10.

Kapcsolódó dokumentumok