Elérhetőség

Elérhetőség

Cím: 
Budapest I. ker., Bécsi kapu tér 2-4.
Telefon: 
+36 1 225 2843
Nyitva tartás: 
H-CS: 8:30–17:45, P:8:30–14:00
Reformációs projekt koordinátora
Kovács Eleonóra
kovacs.eleonora@mnl.gov.hu

Reformáció a magyar kultúrában

Eseménynaptár

Eseménynaptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
2016 Július
 

Beszámoló az 1526-1570 között forrásfeltárás első eredményeiről

Az MNL Országos Levéltára 1526 és 1570 közötti forrásfeltárása kiemelt része a Reformáció MNL projektnek. A levéltár e reformáció korai szakaszára eső iratanyagai darabszintű feltárást követően kerülnek adatbázisba, így a kutatók számára sok új információ várható. Első eredményeink közzétételét 2016 őszére tervezzük, addig is rövid beszámolót közlünk az eddig elvégzett munkáról.
Beszámoló az 1526-1570 között forrásfeltárás első eredményeiről

MNL OL 1526–1570 közötti iratainak feltárása, digitalizálása és feldolgozása.

Beszámoló az eddigi eredményekről

A Reformáció Emlékbizottság által támogatott projektben azt a cél tűztük ki magunk elé, hogy az Országos Levéltár valamennyi 1526. augusztus 29. és 1550 között keletkezett iratát feltárjuk, digitalizálásra előkészítsük, digitalizáljuk, feldolgozzuk és online hozzáférhetővé tegyük. Projektünket a tervezés fázisában csupán 1550-ig terveztük, de a haladási sebesség és az iratanyagok jellege lehetővé teszi, hogy a kutatást és feltárást 1570-ig kiterjesszük.

Az iratok a levéltár két főosztályának (Magánlevéltárak és gyűjtemények és az 1945 előtti kormányszervek főosztálya) őrizetében találhatók. A projekt három nagyobb munkafázisra bontható. 1. az iratok feltárása és digitalizálásra történő előkészítése, 2. a digitalizálás, 3. az iratok feldolgozása.

 

  1. Feltárás/előkészítés

Közel 400 törzsegység (fond/állag) anyagából kell kiválogatnunk az iratokat. Ezt a már meglévő segédleteink segítségével végezzük, a feladat azonban ennek ellenére sem egyszerű, hiszen sok esetben ezek a segédletek nem kellően pontosak, gyakran éppen az évkör hiányzik, vagy csak évszázad pontossággal állapították azt meg elődeink. További nehézséget jelent, hogy fel kell tárnunk azokat az iratokat is, amelyek másolatban, vagy átiratban maradtak ránk. Például a nyitrai káptalan egy 1571-ben kelt oklevelében Viszocsányi János és divékújfalusi Újfalussy Miklós kérésére átírja saját 1539. május 12-én kelt birtokba iktató levelét. Ebben az esetben már a feltárás során érzékelni lehetett, hogy egy vizsgált időszakon kívül keletkezett irat tartalmaz egy a vizsgált korszakba tartozó oklevelet.

 


HU - MNL - OL - P 47 - I. - 1. - VII. - C. - No. 14.; A nyitrai káptalan Viszocsányi János és divékújfalusi Újfalussy Miklós kérésére átírja saját 1539.05.12-én kelt birtokbaiktató levelét; Nyitra, 1571.01.24.

 

Az iratok digitalizálásra való előkészítését az Országos Levéltár szakemberei által kidolgozott elvek alapján (Czikkelyné Nagy Erika: Levéltári reprográfia, módszertani kézikönyv. Bp., 2014. 38–74.) végezzük. Nehézséget okoz azonban, hogy a legtöbb esetben meg kell állapítani a jelzetstruktúrát, mivel korábban nem tartották nyilván darabszinten ezeket a dokumentumokat. Erre vonatkozóan az alábbi alapelveket dolgoztuk ki: az évrendezett iratok esetében az iratok mennyiségétől függően vagy 1-től sorszámozzuk a teljes anyagot, vagy ha túl nagy mennyiségről van szó (és túlnyúlik a most vizsgált időhatáron), évenként újrakezdődő sorszámozást alkalmazunk.
 


HU - MNL - OL - P 5 - 1. - 1545 - No. 1.; Izabella királyné adománylevele Sándor János részére a Fehér megyei Bürkösön lévő jobbágytelekről; Torda, 1545.05.02.

 

Tárgyrendezett anyag esetében folyamatosan sorszámozzuk az adott tételt. Lajstromozott iratok esetén természetesen megtartjuk az eredeti jelzetet. Amennyiben a lajstromban nem szereplő iratok kerülnek elő /a, /b stb. jelzést kapnak.

A munkát – saját munkaerőn kívül – döntően a projekt keretében foglalkoztatott kollégák végzik. 2016 első félévének teljesítménye számokban: az 1945 előtti kormányszervek főosztályán 14 törzsegységben 5583 iratot (19 553 pagina), a Magánlevéltárak és gyűjtemények főosztályán pedig 161 törzsegységben 10 512 iratot készítettünk elő (31 506 pagina). Összesen: 175 törzsegység, 16 095 irat, 51 059 pagina.

 

  1. Digitalizálás

A digitalizálást szinte teljes egészében saját erőből oldja meg a levéltár, a Reprográfiai és Állományvédelmi osztály keretein belül. Az emlékbizottság támogatásával két A3-as szkennert sikerült beszereznünk, amelyekkel felgyorsítottuk a digitalizálás folyamatát. A digitalizálás szakmai megvalósításáról Czikkelyné Nagy Erika írt hosszabb értekezést, amely honlapounkon az alábbi linken olvasható:

http://reformacio.mnl.gov.hu/reformacio_kori_iratok_digitalizalasa_a_magyar_nemzeti_leveltarban

A digitalizálás teljesítménye számokban: 1945 előtti kormányszervek főosztálya: 4598 irat, 50 644 felvétel, Magánlevéltárak és gyűjtemények főosztálya: 10 138 irat, 40 182 felvétel. Összesen: 14 736 irat felvételezése zajlott, 90 826 felvétel készült el eddig.

 

  1. Feldolgozás

Az iratok feldolgozása az erre kifejlesztett adtabázisban történik (pest.natarchhu/Reform). A rendelkezésre álló levéltári források várható nagy mennyisége miatt a feldolgozásra egy eddig még nem használt módszert dolgoztunk ki. Kombináljuk a leírás, illetve indexelés módszerét.

Célunk, hogy a nemzetközi szabványokhoz igazodva minden egyes iratnak legyen jelzete és megnevezése (megengedve: rövid leírása). Nem akartunk azonban megelégedni egy egyszerű lajstrommal. Ezért elhatároztuk, hogy az iratokban szereplő valamennyi hely (földrajzi név) és személynevet kiírjuk, továbbá rögzítjük az egyes dokumentumok irattípusát/iratfajtáját illetve tárgykörét. Azt reméljük, hogy ezáltal egy olyan jól kereshető adatbázist adhatunk át a kutatóknak, amely alkalmas lesz bonyolultabb összefüggések felderítésére is.

A személy- és földrajzi neveket összekötjük az MNL névterével, sőt itt rögzítjük az egyes névvariánsokat, születési és halálozási dátumokat, foglalkozásra vonatkozó adatokat, vagyis minden megszerzett információ egyetlen háttérrekordban tárolódik majd. E módszer lehetővé teszi, hogy már a feldolgozás során lehetséges lesz akár archontológiák megalkotása, birtokviszonyok tisztázása, eddig ismeretlen genealógiai kapcsolatok megállapítása (stb.) is. Feladatunkat tovább színesíti az a döntésünk, hogy az iratokban található átírt okleveleket is külön adatbázisrekordban dolgozzuk fel. Ezeket az iratokat az irat jelzetétől /1., /2. jelzéssel különböztetjük meg. Erre példa I. Ferdinánd király oklevele (HU - MNL - OL - P 11 - XIII. - SubAV - No. 65.), amelyben átírja Bódy György leleszi prépost oklevelét, amelyben jelenti I. Ferdinándnak, hogy megidézte Horváth András regéci prefektust az egri káptalan és Serédy Gáspár közti perben (HU - MNL - OL - P 11 - XIII. - SubAV - No. 65/1.). Ez utóbbi oklevél is tartalmazza azonban átirat formájában Ferdinánd király parancslevelét a leleszi konventnek, melyben utasítja, hogy idézze meg Serédy Gáspárt és Horváth Andrást az egri káptalan Szentmargita és Prügy birtokán okozott károk miatt indult perben (HU - MNL - OL - P 11 - XIII. - SubAV - No. 65/2.)
 

 
HU - MNL - OL - P 11 - XIII. - SubAV - No. 65.; I. Ferdinánd átírja a leleszi konvent jelentését Horváth András regéci prefektus megidézéséről a Serédy Gáspár és az egri káptalan közt folyó perben; Pozsony, 1549. május 06.

 


HU - MNL - OL - P 11 - XIII. - SubAV - No. 65/2. jelzetű rekord az adatbázisban

 

Az iratok mellett található másolatokat azonban nem dolgozzuk fel, csak a megjegyzés mezőben utalunk létezésükre.

Az első félév eredménye az adatbázis létrehozása a feldolgozáshoz megalkotott koncepció mentén. Az informatikai fejlesztést Záros Zsolt informatikus kollégánk végezte. A tesztelési időszak után véglegesítettük az adatbázist (bár apró finomítások a projekt lezárulásig várhatók), és kitöltési utasítást készítettünk. A munka feltárási része kiemelt munkatervi feladatként, az iratok feldolgozása már nem munkaidőben történik. Az Országos Levéltár munkatársai közül jelenleg tízen vesznek részt a projektben. Külső munkatárs júniusig 3 fő volt, július folyamán ez a szám további 3 fővel bővült. Online hozzáférés várhatóan október végétől lesz lehetséges, kb. 3000, addigra már ellenőrzött rekord és a hozzájuk tartozó képfájl válik majd a nagyközönség számára is elérhetővé.

Utolsó frissítés
2016.07.27.