Elérhetőség

Elérhetőség

Cím: 
5000. Szolnok, Pozsonyi út 40-42.
Telefon: 
+36 56 421 404; +36 56 344 161
Nyitva tartás: 
H-Cs: 8:00-15:30 P: 8:00-13:00
Reformációs projekt koordinátora
Horváth Gergő
horvath.gergo@mnl.gov.hu

Reformáció a magyar kultúrában

Eseménynaptár

Eseménynaptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
2018 Október
 

Dokumentumok az MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárából

A Magyar Nemzeti Levéltár 21 kötetes forráskiadvány sorozata részeként megjelent a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár kötete is. Szerkesztő: Horváth Gergő; a forrásokat válogatta és átírta: Bojtos Gábor, Barabás Sarolta, dr. Cseh Géza, Horváth Gergő, Makula Lászlóné, Mucsi László, Szikszai Mihály; fordítás: Horváth Gergő (latin), Mucsi László (német), a regesztákat és a jegyzeteket készítette: Cseh Géza, Horváth Gergő, Mucsi László, Szikszai Mihály bevezető, rövidítésjegyzék, függelék: Horváth Gergő képeket készítette, ill. digitalizálta: Mészárosné Csók Zsuzsanna
Dokumentumok az MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárából

Dr. Tóth Dezső tiszakürti református lelkipásztor és neves helytörténész 1942-ben megjelent, A Hevesnagykunsági Református Egyházmegye múltja című könyvének bevezető sorait az általa felhasznált források taglalásával kezdi, és kissé szomorúan állapítja meg, hogy az évszázadokon átívelő történelmi viharok olyannyira mély nyomot hagytak e terület településeinek történetében, hogy a 18. század közepéig bezárólag szinte minden helyi forrás odaveszett. Ezt a problémát csak fokozza, hogy Jász-Nagykun-Szolnok megye, illetve történelmi elődje, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye csak 1876-ban született meg, területén pedig, ha nem számítjuk a később bekövetkezett, kisebb közigazgatási változásokat, két nagy törvényhatóság, a Jászkun Kerület, illetve Heves és Külső-Szolnok vármegye osztozkodott. Ennél fogva nem csak a források szűkössége, de azok erős fragmentáltsága is nehezíti a megye reformációjának közlevéltári kutatását.

Ezért döntöttünk úgy, hogy kötetünket – bár igyekezetünk szerint nagyrészt saját forrásokra támaszkodva, de – nem tisztán a Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárában található írásos és képi forrásanyagból állítjuk össze. Úgy gondoltuk, hogy egy pusztán a közlevéltári forrásokon alapuló kiadvány igen leszűkítené a reformáció megyei történetének betekintési szögét, ezért igyekeztünk a hiányosságokat más közgyűjteményekben található primer forrásokkal kiegészíteni. A kötet összeállításakor további szempont volt, hogy mind a források témájában, mind pedig időbeli kiterjedésében a lehető legszélesebb spektrumot lefedje. Így a források nem pusztán az egyház és az állam közötti időben változó viszonyokra engednek betekintést, hanem az egyházak belső működésének egyes területeire is rávilágítanak. Mindezek mellett az időbeli kiterjedés azt is bemutatja, hogy a megye protestáns közösségei miként éltek meg bizonyos történelmi korszakokat vagy sorsfordító eseményeket. Az összeállítás harmadik szempontja pedig az volt, hogy a közlevéltári forrásokat is minél szélesebb formában mutassuk be. Így a dokumentumok között nem csak jegyzőkönyvi bejegyzések, ügyiratok, hivatalos levelek, hanem egyesületi iratok, személyi hagyatékokból származó dokumentumok, pártiratok, iskolai iratok is helyet kaptak. Kötetünk végén a rövidítések mellett néhány gyakrabban előforduló kifejezést, köztük régi mértékegységek meghatározását is közzétettük, segítve ezzel a szövegek gördülékenyebb értelmezését.

A forrásokat, azok keletkezésének ideje szerint kronológiai sorba rendeztük és négy nagy fejezetre bontva közöljük. Az egyes fejezetek közötti határoknak olyan eseményeket és így dátumokat választottunk, melyek a magyar állam és a protestáns közösségek közötti jogi viszonyban hoztak valamilyen minőségi változást. Ugyanakkor vannak olyan források, amelyek bár később keletkeztek, időben mégis az adott egyházközség korábbi történetére utalnak.

A tényt, hogy saját forrásaink mellett más gyűjtemények, illetve magánszemélyek irataira is támaszkodhattunk, kötetünk címében – mivel egy könyvsorozat részeként jelenik meg – nem tudtuk tükrözni, ezért itt mondunk köszönetet az alábbi személyeknek, illetve intézményeknek a kötetben található források biztosításáért:

 

Dr. Szabadi István igazgató – Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár

Hortiné Dr. Bathó Edit igazgató – Jász Múzeum

Szász Zoltán lelkész – Tiszaföldvári Református Egyházközség

Muzsik Tamás lelkész – Tiszakürti Református Egyházközség

Győri Péter Benjámin lelkész – Szolnoki Evangélikus Egyházközség

Kondacs Csaba – Szolnok

Horváth Gergő, a kötet szerkesztője

Utolsó frissítés
2018.12.03.