Elérhetőség

Elérhetőség

Cím: 
Budapest I. ker., Bécsi kapu tér 2-4.
Telefon: 
+36 1 225 2843
Nyitva tartás: 
H-CS: 8:30–17:45, P:8:30–14:00
Reformációs projekt koordinátora
Kovács Eleonóra
kovacs.eleonora@mnl.gov.hu

Reformáció a magyar kultúrában

Eseménynaptár

Eseménynaptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
2016 Szeptember
 

Egyházi társadalom Magyarországon a reformáció korában

Egyházi társadalom a Magyar Királyságban a 16. században címmel tudományos konferenciát rendez a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola. A Reformáció Emlékbizottsága által is támogatott rendezvényre 2016. szeptember 15-16-án kerül sor. A konferencia amellett, hogy a katolikus egyház változásaira koncentrál, külön figyelmet szentel a reformáció kérdéskörének, magyarországi terjedésének, felekezeti sajátosságainak, a katolikus egyházhoz fűződő viszonyának, más felekezetekkel való kapcsolatrendszerének is.
Esemény időpontja:
2016-09-14 11:00 - 2016-09-15 16:00
Egyházi társadalom Magyarországon a reformáció korában

Egyházi társadalom a Magyar Királyságban a 16. században

 

Szeptember 15. Csütörtök

11:00 Köszöntő – Dr. Udvardy György pécsi megyéspüspök

Elnök: Varga Szabolcs

11.15 C. Tóth Norbert (MTA-HIM-SZTE-MNL Magyar Medievisztikai Kutatócsoport, tud. főmunkatárs): A "mályuszi modell" érvényessége: vissza az alapokhoz?

11.40 Erdélyi Gabriella (MTA BTK TTI, tudományos főmunkatárs): Az egyház peremén, a falu közepén. A javadalom nélküli papok és iskolában lakó diákok helyzete a reformáció előtti évtizedekben

12.05 Fedeles Tamás (PTE BTK Közép és Kora Újkori Történeti Tanszék, egyetemi docens): Magyar klerikusszentelések Rómá- ban a hitújítás kezdetén

12.30 Nemes Gábor (Győri Egyházmegyei Levéltár, főlevéltá- ros): Magyarország és az Apostoli Szentszék kapcsolatai a 16. században

12.55 Hozzászólások

(13.10 – 14.30 Ebédszünet)

Elnök: Bagi dániel

14.30 KÖNYVBEMUTATÓ: Gőzsy Zoltán: Visitatio Parochiarum Dioecesis Quinque-ecclesiensis 1753-1757 című forráskiadványát mutatja be Gárdonyi Máté

14.45 Csepregi Zoltán (Evangélikus Hittudományi Egyetem, egyetemi tanár): A magyarországi reformáció első nemzedéke (centúriája): mit hoztak magukkal a hagyományos egyházból? Családi háttér – tanulmányok – papszentelés

15.10 H. Németh István (Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, 1945 előtti kormányszervek főosztálya, főosztályvezető): A szabad királyi városok katolikus egyházainak sorsa. Egy forrásfeltárás tanulságai

15.35 Hozzászólások (15.50 – 16.05 Kávészünet) 16.05 Siptár Dániel (doktorjelölt, ELTE-BTK): Szerzetesség a 16. századi Magyarországon

16.30 Romhányi Beatrix (Károli Gáspár Református Egyetem, Történettudományi Intézet, egyetemi docens): A középkori Magyar Királyság kolostorhálózatának sorsa az újkor hajnalán, a bencések és a ciszterciek példája

16.55 Hozzászólások

 

Szeptember 16. Péntek

Elnök: Forgó András

09.00 Fazekas István (ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Történeti Tanszék): Katolikus főpapok a központi hivatalokban a 16. században

09.25 Kenyeres István (BFL, főigazgató): Konfliktus vagy konszenzus? A katolikus egyházi vagyon sorsa a 16. században

09.50 Mikó Árpád (MTA BTK Művészettörténeti Intézet, tudományos tanácsadó): Főpapi kincstárak a 16. század második felében Magyarországon

10.15 Hozzászólások

(10.30 – 10.45 Kávészünet)

10.45 Kiss Farkas Gábor (kutatócsoport-vezető, MTA-ELTE Humanizmus Kelet-Közép-Európában Lendület Kutatócsoport): Irodalmi útkeresések a katolikus egyházi középrétegben 1530 és 1580 között: öt pályafutás és tanulságai

11.10 Korondi Ágnes (MTA–OSZK Res Libraria Hungariae Kutatócsoport, posztdoktori kutató): A női szerzetesi közösségek szerepe a késő középkori Magyarországon az anyanyelvű kolostori kódexirodalom tükrében

11.35 Gábor Csilla: (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, BTK, Magyar Irodalomtudományi Intézet, egyetemi tanár): Katolikus -protestáns hitviták anyanyelven a 16. század derekán: témák, érvek, nyelvi kísérletek

12.00 Hozzászólások

(12.15 – 13.30 Ebédszünet)

Elnök: Gőzsy Zoltán

13.30 Kasza Péter (SZTE BTK, Klasszika-Filológiai és Neolatin Tanszék, adjunktus): Humanista történetírók - katolikus főpapok a 16. századi Magyar Királyságban

13.55 Tóth Gergely (MTA BTK TTI, tudományos kutató): Az elhallgatástól a hitvitákon át a nagy egyháztörténetekig: a magyarországi reformáció a 16–18. századi történetírásban

14.20 Hozzászólások

 

A rendezvény helyszíne: Magtár Látogatóközpont, Pécs, Hunyadi János u. 11, 7625

A konferencia ismertetője itt olvaható:

http://www.pphf.hu/item/379-egyhazi-tarsadalom-a-magyar-kiralysagban-a-t...

A meghívó letölthető: http://www.pphf.hu/images/esemeny/2016/konferencia/egyhazitarsadalom/egy...

 

Utolsó frissítés
2016.09.14.