Reformáció a magyar kultúrában

Eseménynaptár

Eseménynaptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
2021 Január
 

Masnicius Tóbiás gályarab lelkész feljegyzései

A Reformáció MNL projekt együttműködő partnerének, az Evangélikus Országos Levéltárnak az iratanyagában számos jelentős, kutatásra érdemes anyag található. Ezúttal egy tartalmában, s küllemében is különleges iratra hívjuk fel a figyelmet: Masnicius (Masznyik/Masník) Tóbiás gályarab lelkész tollrajzokkal ellátott feljegyzéseire, amely a gyászévtized üldöztetéseit is megörökíti. Rajzain felfedezhetjük a pozsonyi törvénybe idézést, s a fogság viszontagságait.

A képeket az EOL engedélyével közöljük. Az irat jelzete: EOL Különgyűjteményi anyagok V.42.

A terjedelmes kéziratról ismertetés olvasható: Böröcz Enikő: Az Evangélikus Országos Levéltár kéziratkatalógusa. 1850 előtti kéziratok. Bp., 1993. 247-252. p. 

http://medk.lutheran.hu/sites/medit2.lutheran.hu/files/medit/borocz_enik...

Masnicius (Masznyik) Tóbiás, ág. ev. lelkész, szül. 1640. okt. 28. Kosztolnán (Nyitram.). Apja Masznyik Dániel lelkész itt volt lelkész. llaván, Privigyén, Dubiczán, Kassán, Vágujhelyen, Bártfán, Msennán és Eperjesen tanult; 1668-ban szeniczi, 1669. illavai tanító volt, 1671-től ugyanott segédlelkész . A pozsonyi delegatum judicium 1674. március 5-re őt is megidézte s április 4-én elítélte. Pozsonyi és nagyszombati rabsága után 1675-ben 41 társával gályákra indították. Útközben Simonides Jánossal megmenekült és bár újra kellett fogságot szenvedniök, protestáns jóltevők pártfogásának köszönhetően nyomort és kínzást többé nem szenvedtek. 1676. jún. 15-én a wittenbergi, 1680-ban pedig a jénai egyetemre iratkozott be. Később, rövid külföli szolgálat után 1682-ben tért haza, s ettől fogva kevés ideig ismét Illaván működött. Innét 1683-ban hitéért elűzték, Blatniczán, Szentandráson, Hájon, végül Zay-Ugróczon lelkészkedett. Itt is halt meg 1697. július 28-án. Irodalmi téren is tevékenykedett. Fogságának és szabadulásának történetét különböző címeken több (latin, szlovák és német) nyelven megirta, kidolgozott egy szláv grammatikát (Lőcse 1696).  Munkáit közli: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/m/m15404.htm

Krupecz István, Masnicius Tóbiás fogsága és kiszabadulása 1674-1676. Protestáns Szemle1892. és  Az illavai hitvalló (Pozsony 1894).

 

Utolsó frissítés
2016.09.25.