Elérhetőség

Elérhetőség

Cím: 
7400 Kaposvár, Bartók Béla utca 8-10.
Telefon: 
+36 82 528 200
Nyitva tartás: 
H-P: 8:00-15:45
Reformációs projekt koordinátora
Polgár Tamás
polgar.tamas@mnl.gov.hu

Reformáció a magyar kultúrában

Eseménynaptár

Eseménynaptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
2016 Szeptember
 

Ízelítő az MNL Somogy Megyei Levéltárának a Reformáció Emlékév keretében történt forrásfeltárásából

Freund Miklós ácsmester folyamodványa a (somogy)visontai templomtorony kivitelezési munkálataival kapcsolatban
Ízelítő az MNL Somogy Megyei Levéltárának a Reformáció Emlékév keretében történt forrásfeltárásából

A visontai templomtorony ügyében Freund Miklós ácsmester felvalló levele

Marcali, 1826. november 1.

 

Tekéntetes Nemes Vármegye!

Kegyelmes Uraim.

 

Alább írt térdeiről esedezik az Tekintetes Statusok színe előtt, hogy sajnos állapotját, méltó tekéntetbe vévén, és alázatos könyörgésével újított sértődött ügyén könyörülvén, valahára Ő reá nézve kiadandó kiderült végzését tapasztaltatni méltóztatnék. Minékutána már ezelőtt három esztendőkkel az megállapított contractus1 mellett Sub A általa elkészült Visontai reformata templom tornyáért, mindekkoráig nagy és tetemes kárával elhallogatott 100 F[orin]tokbúl álló megérdemlett bérét keservesen tűrvén szenvedné, Sub B.C.D. azon emlétett Visontai község alorozásai és kifogása után, mintha a elkészült torony görbén állana, holott már Te[ekin]t[e]tes Sárközi főbíró2 és Vogenz ingeneur3 urak által lett megvizsgáltatás után is állítások helytelennek találtattak, és nem ácsi munka hibáját, hanem az bádogos által készült csillag fölállítatása görbe voltát tapasztalták légyen. De ha ugyan ez üdő forgása alatt valamelyest az Nagypetendi torony szerént, amelyről is az kérdőbe vett torony formája vétetődött, meghajlott volna is ami mind ekkoráig ezen nem tapasztalható, csudálkozásra méltó nem volna, minthogy az ide sub mellékelt planum4 szerént az A bötűtől fogva egész B bötűig, megtagadván tőlem az kívánt vörös fenyő szára fát, csak egy szál megterhelt nehéz fából állana az toronynak legfölsőbb része, annak okáért az Te[ekin]t[e]tes N[agy]m[éltó]s[ágú] Statusok kegyes színe előtt esedezni meg nem szűnik, méltóztatnék kegyelmessen T[ekintetes] Török ingeneur5 urat azon toronynak újabb részrehajlás nélkül leendő megvisgáltatása végett kiküldvén, és reménlett hibátlanságát az alul írtnak tapasztaltatván valahára a contractus szerént járandóknak kegyes megítélésével megvigasztalni. maradván

 

Te[ekin]t[e]tes Nemes Vármegye                                                                                        legméltatlanabb

Sig Marcali die 1a November 1826.                                                  szolgája Ferund Miklós ács mester   

Eredeti kézzel írt, saját kezű aláírással ellátott tisztázat                                     

MNL SML IV. 1. c. Somogy Vármegye Nemesi Közgyűlése és Albizottsága iratai. Folyamodványok, kérelemlevelek 2300/1827. ügyiratszám, 1503/1827. iktatószám

 

1 szerződés

2 Sárközy Lajos babócsai főszolgabíró 1824-1840 között

3 mérnök

4 terv

5 Török Ferenc vármegyei mérnök 1808-1832 között

 

 

Utolsó frissítés
2016.09.05.