Elérhetőség

Elérhetőség

Cím: 
4024 Debrecen, Vármegyeháza u. 1/B.
Telefon: 
+36 52 503 296
Nyitva tartás: 
H-P: 8:00-15:30
Reformációs projekt koordinátora
Szendiné Orvos Erzsébet
szendine@mnl.gov.hu

Reformáció a magyar kultúrában

Eseménynaptár

Eseménynaptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
2018 Június
 

Jelentés Szász Imre református hitoktatóról (1915)

Az MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltára a reformáció-projekttel összefüggően a vármegyei fondokban sokrétű forrásfeltáró munkát folytatott. A kutatások rámutattak arra, hogy a protestáns egyházakra vonatkozóan az érintett egységek tekintélyes mennyiségű és igen változatos tartalmú iratanyagot őriznek.
Jelentés Szász Imre református hitoktatóról (1915)

Hajdú vármegye és Debrecen törvényhatósági jogú város főispánjának iratai a református egyházi tisztviselők esetében nemcsak a hangsúlyosan pénzügyi tárgyakkal, így a lelkészi járandóságok kifizetésével és különböző juttatásokkal összefüggően keletkezett forrásokat foglalják magukban, hanem például kinevezéssel, álláshelyek létesítésével és betöltésével, továbbá hivatali beiktatással kapcsolatos, úgyszólván teljesen köznapi jelentéseket, jellemzéseket, tanúsítványokat és hirdetményeket is. Az ügyiratok az egyes személyes életutak mellett szintén fontos adalékokat nyújtanak általában a korabeli egyházak és a polgári igazgatás érintkezésének vizsgálatához, a viszony jellegének értékeléséhez.

Egyikük Szász Imre, a Debreceni Állami Főreáliskolánál alkalmazott református hitoktató politikai és erkölcsi igazolásának dokumentumait tartalmazza. Az itt közölt, Debrecenben 1915. június 2-án kelt iratdarabban Debrecen rendőrfőkapitánya küld Szász Imréről igazoló jelentést Domahidy Elemér Hajdú vármegyei főispánhoz.

 

DEBRECZEN SZAB[AD] KIR[ÁLYI] VÁROS RENDŐRFŐKAPITÁNYÁTÓL.

14526/I.rfk.915 sz.

 

Méltóságos Miniszteri Biztos, Főispán Úr!

 

Hivatkozással az 1252/915 eln. számú rendeletre jelentem, hogy az illetékes egyházi hatóság által az állami főreáliskola református vallású tanulóinak hitoktatójának alkalmazott Szász Imre, aki 1887 évben Nyírbalkányban született, és Debreczenben Dicsőfi József ref[ormátus] lelkész úr mellett mint segédlelkész működik, politikailag teljesen megbízható, nem politizál, politikai párthoz nem tartozik. Erkölcsileg kifogástalan magaviseletű.

Büntetlen előéletű, aki ellen büntetendő cselekmény miatt sem jelenleg nincsen, sem ezelőtt nem volt eljárás folyamatban.

Debreczen, 1915. június 2.

Rostás István
rendőrfőkapitány

 

Méltóságos DOMAHIDY ELEMÉR miniszteri biztos, Főispán Úrnak

Helyben

 

MNL HBML IV. B. 901/a. 3. d. 180/1915. eln. (eredeti)

 

Dicsőfi József (1859–1920): református lelkész, debreceni főiskolai könyvtárnok, a teológia rendes tanára.

Domahidy Elemér (1865–1930): 1903–1906 és 1910–1918 között Hajdú vármegye és Debrecen szabad királyi város főispánja.

 

Brigovácz László

 

Utolsó frissítés
2018.07.20.