Elérhetőség

Elérhetőség

Cím: 
6000 Kecskemét, Klapka utca 13-15.
Telefon: 
+36 76 495 951
Nyitva tartás: 
H-P: 7:30–15:45
Reformációs projekt koordinátora
Szabó Bence
szabo.bence@mnl.gov.hu

Reformáció a magyar kultúrában

Eseménynaptár

Eseménynaptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
2018 Augusztus
 

Kecskeméti Református Jogakadémia Csilléry–Dékány Alapítványának alapítólevele, 1890

A Bács-Kiskun Megyei Levéltár reformációs forráskötete külön fejezetet szentelt a Kecskeméti Református Jogakadémiának. Az ott közölt számos dokumentum közül választottunk egyet ismét, s adjuk közre: a Jogakadémia Csilléry–Dékány Alapítványának alapítólevelét 1890-ből, amely nemcsak az intézmény szegény sorsú jó tanulóinak javára tett alapítványi szándékról, hanem a névadó két tanár emlékének megőrzéséről is tanúskodik,
Kecskeméti Református Jogakadémia Csilléry–Dékány Alapítványának alapítólevele, 1890

A Kecskeméti Református Jogakadémia Csilléry–Dékány Alapítványának alapítólevele

Kecskemét, 1890. június 12.

 

A Csilléry–Dékány jubileumi alapítvány alapítólevele

 

A Kecskeméti Ev. Ref. Jogakadémia tanári karának az 1886/7. tanévben tényleg működő 5 nyilvános rendes tanára, név szerint Dr. Bagi Béla, Dr. Beliczay Jónás (elhunyt 1890. január 5.), Dr. Horváth Ádám (jelenleg Kecskemét város felső kerületének országgyűlési képviselője), Dr. Kovács Pál és Dr. Szigethy Lehel jogtanárok, Csilléry Benő jogakadémiai igazgató és Dékány István rendes jogtanár 25 évi tanárkodásának emlékére, 1887. évi június hó 12-én jubileumot rendezvén, ez alkalommal „Csilléry–Dékány alapítvány” cím alatt, a jogakadémia szegény sorsú szorgalmas és jó előmenetelű növendékei számára egy alapítvány alkotását is elhatározták, s e célból közadakozás útján 800, azaz nyolcszáz oszt. ért. forintokat gyűjtöttek össze, amely összeg hovafordításáról, ki által és miként leendő kezeléséről a jelen alapítólevelet állították ki:

1. Az alapítvány kezelésére a kecskeméti ev. ref. egyház, mint az intézet egyik fenntartó testülete kéretik fel, amelynek pénztárába a 800 forint alapítványi tőke beszolgáltatandó.

2. Az alapítvány évi kamatai a kecskeméti ev. ref. jogakadémia valamely szegény sorsú, kiváló szorgalmú és jó előmenetelű növendékének – esetleg kettőnek – adandók ki, a tanári karnak a tanév végével hozandó határozatához képest.

3. Azon esetre, ha a viszonyok változásával a jogakadémia Kecskeméten megszűnnék, az alapítvány kamatai a kecskeméti ev. ref. egyház presbitériuma által, valláskülönbség nélkül, valamely magyarországi honosságú, szegény sorsú, jó előmenetelű és kiváló szorgalmú oly ifjúnak segélyezésére fordítandók, aki valamely hazai vagy külföldi tanintézetben a jogi vagy államtudományi szaktanfolyam hallgatója. Ez esetben az ösztöndíj pályázat útján adandó ki.

Ezen alapítólevél két példányban kiállíttatván, a példányok egyike a kecskeméti ev. ref. egyház, mint egyik fenntartó, másikba pedig Kecskemét th. város, mint másik fenntartó testület levéltárába letétetett.

Kelt Kecskeméten, 1890. évi június hó 12-én.

 

Dr. Szigethy Lehel mk., r. b. tag

Dr. Bagi Béla, r. b. tag

Dr. Kovács Pál m. pr., r. b. tag

Dr. Szászy Béla, kari jegyző

Csilléry Benő, jogakadémia igazgató

 

Jelzet: MNL BKML VIII. 1. Sz. n. 1890.

Kétoldalas, kézzel írt, aláírásokkal és ostyapecséttel hitelesített, eredeti tisztázat.

 

Utolsó frissítés
2018.12.03.