Elérhetőség

Reformációs projekt koordinátora

Reformáció a magyar kultúrában

Eseménynaptár

Eseménynaptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
2021 Március
 

A Bonyhádi Evangélikus Gimnázium

A gimnázium főépülete szecessziós stílusban épült, műemlékvédelem alatt áll. A háromszintes (alagsor, földszint, emelet) épületben főként tantermek, irodák, tanári, könyvtár és kiszolgáló helyiségek lettek kialakítva. [1] Az első bonyhádi tanévet 1870. szeptember 6-án nyitották meg. Az intézmény 1908-ig a mai Bajcsy-Zsilinszky utcában működött. 1906-ban, a centenáriumi ünnepségen jelentették be az új iskola fölépítését, s a felső tagozat kifejlesztését. Másfél esztendő alatt készült el a főgimnázium épülete az akkori Szén utcában (1934 óta Kossuth Lajos utca). 1908. október 12-én tartották az avatóünnepséget. A következő nagy építkezésre az 1930-as években került sor. 1935-ben adták át az internátus új épületét, mely a kor színvonalán igazán modernnek számított. 1944. november 30. és 1945. márciusa között a gimnázium és a kollégium szovjet hadikórházként működött. Petőfi Sándor nevét 1949-ben vette fel az intézmény. 1992. augusztus 1-jétől az önkormányzat, a Magyarországi Evangélikus Egyház, a tantestület és a szülők közös megállapodásaként újra az evangélikus egyház lett a fenntartó, az iskola neve pedig Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumra változott. [2]
Település: 
Kategória: 
Az építés éve 1906-1908.
Az épület megnevezése Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium
Tervező Baumgarten Sándor műépítő
A Bonyhádi Evangélikus Gimnázium

Az iskolát a jelentős számú evangélikus lakosság szándéka szerint 1806-ban alapították Sárszentlőrincen. 1870-ben a Völgység akkori virágzó fővárosába, Bonyhádra telepítették át, majd 1935-ben átadták az internátus új épületét. A földszinten tanulószobákat, az emeleten hálóhelyiségeket alakítottak ki.

Mindvégig magas szintű képzés jellemezte a gimnáziumot, így méltán büszkélkedhet híressé vált tanítványaival: 4 püspök, több akadémikus, egyetemi tanár, író, költő, orvos (Ordas Lajos, Cserháti József, Mayer Mihály, Illyés Gyula, Sass István, Balassa János, Lotz János, Mőcsényi Mihály, Tamás Menyhért, stb.) került ki az iskolából.

Az állami gimnázium 1992-ben került vissza az evangélikus egyház tulajdonába. Az épület teljes körű külső felújítása után 1996-ban új, 160 férőhelyes, modern kollégiumot is avattak, amely már a XXI. század igényeire épült.

Ritka az az iskola, amely olyan szép könyvtárral rendelkezik, mint a bonyhádi gimnázium. A vásárlásokból és nagylelkű adományokból mintegy 38.000 kötetből álló állomány gyűlt össze az évek során. Ebből kb. 10.000 muzeális értékű. Több mint 40 féle – a tantárgyakhoz kapcsolódó – folyóirathoz férhetnek hozzá a tanulók. Mindenki számára elérhetőek a nyelvtörténeti és etimológiai szótárak is. [1] 

Az egyházmegye az intézet kedvezőtlen helyrajzi viszonyai miatt az 1838-ban Pakson tartott egyházmegyei gyűlése alkalmával egy, az általános óhajt kifejező indítvány nyomán bizottmányt nevezett ki oly megbízással, hogy az intézetnek kedvezőbb helyre való áthelyezése ügyében a jövő évben tartandó gyűlés elé javaslatot terjesszen. A bizottmány az intézet jövő helyéül, Bonyhád mezővárosát szemelte ki.

Miután a szükséges áthelyezési költség összegyűlt, az áttételt semmi sem akadályozta, mely szept. 6-án Schiebung Károly esperes, Haffner Lajos esperes, pénztárnok urak lelkes, megható szónoklata, és Gombótz Miklós igazgató tanévnyitó beszéde mellett, egész ünnepélyességgel végbe is ment.

Egyik nélkülözhetlen kelléke minden intézetnek, hogy a célnak megfelelő, alkalmas helyiségekkel bírjon. Az áthelyezés alkalmával különös gondot fordítottak arra, hogy a ezen téren is javítsák a feltételeket. Ezt a célkitűzést nagyobb részben sikerült is elérniük. Az iskolai épület a város emelkedett részében, egészséges helyen áll, tágas udvarral és kerttel rendelkezik. A négy tanterem világos, magas, és nagy. Van az épületben hivatalszoba, mely könyvtár, de szertárként is szolgál. Van étterem, konyha, éléskamra a tápintézet, s két szobából álló lakás a tápintézet szakácsnéjának számára; szintén két szobából álló lakás a házmesternek, és megfelelő helyiség téli testgyakorlás számára
Miután a legszükségesebb szereket beszerezték, a tanév második felében az intézet növendékei "Lehr Albert tanár vezetése alatt, az ifjú testének fejlődésére oly jótékony hatással biró testgyakorlatban is részt vettek."

Az algymnasium könyvtára, mely már eddig több százra menő kötetből állott, a Borbély-Bárány-féle hagyaték által ez évben tetemesen gyarapodott. 
A természetrajzi gyűjtemény számára négy kitömött madár szereztetett. Az eddig meglevő számosabb fóldabroszaink Európa, Ásia, Afrika, Amerika, Australia Sydow-féle térképeivel, — Magyarország térképével s egy planiglobbal gyarapodtak.

A tápintézetben, melybe vallás s minden más különbség nélkül, 40 frt. o. é. évi fizetés mellett, az intézetnek bármely növendéke felvétetik, ez évben 48-an élelmeztettek. Kaptak az illetők: ebédre mindennap húslevest s ennek húsával főzeléket, kivéve pénteket, midőn vastag leves s rétes képezi az ebédet s este van hús, t. i. gulyásos-hus, — vacsorára levest s tésztát vagy más vastag ételt; naponként 32 lat kenyeret." [3]

A főgimnázium uj épületének részletes leírása olvasható a csatolt fájlokban, és az alábbi Értesítőben: 

A TOLNA-BARANYA-SOMOGYI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZMEGYE ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT BONYHÁDI FŐGIMNÁZIUMÁNAK
ÉRTESITŐJÉ-ben AZ 1908/909-IK TANÉVRŐL.* 

Ugyanitt, szintén részletes leírást kap az érdeklődő a "A bonyhádi ág. h. ev. főgimnázium új épületének létesítése és az intézet kiegészítésé"-ről. **

A "Könyvtár, szertárak, bútorzat" leírása a X. fejezetben olvasható. *** 

A  XV. fejezet a "Tápintézet"-et, ****, a XVI. az "Internátus"-t ***** írja le. 

[4]

Forrás:

[1] http://pseg.hu/wp-content/uploads/2015/12/reszletes_dokumentacio.pdf

[2] http://boszlap.atw.hu/docs/PSEG_Emlekkonyv_1946-1996.pdf

[3] https://library.hungaricana.hu/hu/view/Bonyhad_3247_evangelikus_gimnaziu...

Evangélikus Gimnázium, Bonyhád, 1870

[4] https://library.hungaricana.hu/hu/view/Bonyhad_3247_evangelikus_gimnaziu...

Evangélikus Gimnázium, Bonyhád, -* 1908 3-11, ** 26-34, *** 79-92, **** 104-105, ***** 106-109

Fotók

Az új épület, 1887.
A földszint alaprajza
Az emelet alaprajza
Az északi homlokzat
Déli homlokzat
Nyugati homlokzat
Tábla, 1908.
Korabeli képeslap a főgimnázium épületével
Korabeli  képeslap a tornateremről
A Bonyhádi Evangélikus Gimnázium
A Bonyhádi Evangélikus Gimnázium
A Bonyhádi Evangélikus Gimnázium
A tervezett diákotthon
A megvalósult diákotthon
Utolsó frissítés
2018.12.10.