Elérhetőség

Elérhetőség

Cím: 
Budapest I. ker., Bécsi kapu tér 2-4.
Telefon: 
+36 1 225 2843
Nyitva tartás: 
H-CS: 8:30–17:45, P:8:30–14:00
Reformációs projekt koordinátora
Kovács Eleonóra
kovacs.eleonora@mnl.gov.hu

Reformáció a magyar kultúrában

Eseménynaptár

Eseménynaptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
2020 Augusztus
 

Balatonudvari védett temető szív alakú sírkövekkel

A Balatonudvariban lévő, szív alakú sírkövekkel teli temetőt az 1770-80-as években nyitották meg a református és római katolikus hívek számára. Hasonló sírkövek máshol is előfordulnak a Balaton-felvidéken, de ilyen nagy számban csak itt láthatóak. A szív alakú sírkövek különlegességnek számítanak, műemlékileg védettek. Ez a temető az ország négy védett temetőinek egyike.
Település: 
Kategória: 
Síremlék anyaga mészkő
Balatonudvari védett temető szív alakú sírkövekkel

A szív alakú sírkövek láttan az első kérdés, ami felmerül a temetőbe látogatókban, miért faragták szív alakúra a sírköveket?

E szokatlan alakú sírkövek történetéről mondák adnak tájékoztatást.

Eötvös Károly így írt  “A balatoni út vége” című munkájában:

"Volt Balatonudvariban valaha egy szegény ember, valami furcsa ember, találékony elme, olyan falusi ezermester. Fejébe vette, hogy a sírköveket szív alakúra kell faragni. Legyen lába, amelyet elültessenek a sírban nyugvó fejéhez, de ami kimarad a földből, olyan legyen az, mint az ember szíve. Arra jöjjön rá az írás. Ez illik a holtakhoz is, az élőkhöz is. [1] 

"Hiszen a halott szíve is kővé válik. Előbb porrá, azután kővé." - mondta az ezermester. Állítólag az utolsó szív alakú sírkő éppen az övé volt, azt is ő maga faragta.” [2] 

A másik mondát Lipták Gábor: "Aranyhíd" című munkájának “Kőszívekről” szóló írásában találjuk. Az író nevet is ad szereplőinek.

Dúl Jánosról az udvari halászbokor gazdájáról, annak szép leányáról, Halász Veronikáról szól a hosszú történet, mely a Dúl családhoz, Veronikához kapcsolódik. A kőfaragó legény szerelmes lesz Veronikába. A leány úgy határoz, hogy a legénnyel elmegy a hegyekbe. Búcsúzik a Balatontól. A tóra törő vihar a bátor leány halálát okozza. Sírja fölé készíti a kőfaragó legény szeretete jeléül a szívalakú sírkövet. 

Bíró Lajosné Pákozdi Eszter 1990-ben így mondta el a történetet:

” Az udvari halászgazdának volt egy igen szép lánya, aki sokszor elkísérte édesapját a Balatonra halászni. A bátor leány egyszer egyedül is beevezett a vízre. A Bakony felől hírtelen jött meg a vihar és a leány nem tudott kievezni a partra a zivatar elől. A vihar felborította a csónakját és a leány Balatonba fulladt.

A falu népe sajnálta a leányt, de a szeretője, egy köműves legény különösen. A legény elhatározta, hogy szívalakú sírkövet készít kedvese sírjára. Az udvariaknak nagyon megtetszett a szívalakú sírkő és halottjaik számára ők is készítettek hasonlót. Amíg a köműves élt, sok ilyen sírkövet faragott, amivel “benépesítette az udvari temetőt.” 

A temetőről azt híresztelték, hogy nem tudni, felszentelték-e. A kiegyezés után a katolikusok száma évről-évre növekedett. Ez késztette a felekezeteket a temetők elkülönítésére, ami 1887-ben kerítés nélkül meg is történt. A katolikus egyház temetője közepébe vörös kőböl keresztet állítatott, amit a temetőrésszel együtt Fleischmann Jenő aszófői plébános szentelt fel.

A műemlék temető sírköveit az 1980-as években restaurálta az Országos Műemléki Felügyelőség.

Időközben a sírkövekből 3-4 darabot ismeretlen tettesek eltulajdonítottak, ami a temető külsejét károsan megváltoztatta. [1]

1998-99-ben az önkormányzat restauráltatta a műemléktemető sírköveit. Korabeli születési anyakönyvekből szerzett nevek ismeretével sikerült több, eddig nehezen olvasható felírást a restaurátoroknak helyesen a sírkövekre leírni.

64 szív alakú sírkövet, 2 kőcsonkot és kb. 6 hantot rejt [1]  a temető, melyek többsége az 1800-1850 közötti évekből származik. Némelyiken jól látszik, hogy a kőfaragásban és helyesírásban is járatlan helyi kőfaragók munkája lehet, bár az idő több helyen már olvashatatlanná tette a feliratokat. [2]

Balatonudvariban a XIII. századi templom helyén 1746-ban és 1840-ben épült a jelenlegi templom. A középkori templom körül helyezkedett el a temető, aminek jelenleg semmi nyoma nem látható, de feltételezhető, hogy gyűrűszerűen vette körül a templomot.

A református templom 1780-90-ben épült. A török kiűzése után a kevés számú katolikus még a romos templomkertbe temetkezhetett. A községbe 1719-1720-ban települt reformátusok, mivel a rom templomot ők is segítették nádtetős templommá alakítani, néhány évtizedig szintén oda temetkeztek. A megszaporodó lakosságot, a reformátusok részéről a Debreceni Zsinat azon megjegyzése: “Az Atyák a városon kívül temetkeztek, Krisztust is városon kívül temették” késztethette a temető újabb elhelyezésének gondolatára.

Balatonudvari viszonylatában a temetőváltozást az 1775-ben kiadott Helytartó tanácsi határozat is sürgette, amelyet az egyházakkal is ismertettek. A református templom felépítése szintén sietette a temető áthelyezését, mivel a templom a középkori temető szélére épült és annak kb. egyharmad részét elfoglalta. Az új temetőt a felsoroltak figyelembevételével az 1770-80-as években nyitották meg a református és katolikus hívek számára. Az új temetőt a falun kívül, annak keletre eső részébe az ősi hadiút fölé jelölték ki.

A temető mellett patak volt a régi időkben, az ezen átívelő öreg kőhíd még mindig megvan a 71-es út hídjától 1-2 méter távolságra. Az új temető meglétéről ír az 1778, 1816-os veszprémi püspökség által felvett jegyzőkönyv is. Az 1846 május 15-én kelt veszprémi püspöki egyházlátogatási jegyzőkönyvben a következőket találjuk: ” Vagyon az udvari fiókegyházban temetkező hely s pedig közösen az ott lévő reformátusokkal együtt, elválasztás nélkül. Kereszt nincs benne.” [1]

Forrás: 

[1] http://www.balatonudvari.hu/balatonudvari-telepules/telepulesunk-kepekbe...

[2] https://sokszinuvidek.24.hu/viragzo-videkunk/2017/08/29/sziv-alaku-sirko...

http://www.muemlekem.hu/muemlek?id=9770 - fotók

 

Fotók

Balatonudvari védett temető szív alakú sírkövekkel
Balatonudvari védett temető szív alakú sírkövekkel
Balatonudvari védett temető szív alakú sírkövekkel
Balatonudvari védett temető szív alakú sírkövekkel
Balatonudvari védett temető szív alakú sírkövekkel
Balatonudvari védett temető szív alakú sírkövekkel
Utolsó frissítés
2018.03.10.