Elérhetőség

Elérhetőség

Cím: 
Általános postacím: 5700 Gyula, Petőfi tér 2. / 5700 Gyula, Pf.: 17.
Telefon: 
Gyulai épület központi telefonszáma: (+36–66) 362–173, Békési Fiók telefonszáma: (+36–66) 522–255
Nyitva tartás: 
K-CS: 8:00-16:30 P: 8:00-14:00
Reformációs projekt koordinátora
Erdész Ádám
erdesz.adam@mnl.gov.hu

Reformáció a magyar kultúrában

Eseménynaptár

Eseménynaptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
2021 Október
 

Békéscsabai Református Templom

Békéscsabai Református Egyházközség
Település: 
Kategória: 
Az építés éve 1912
Egyéb díszítőelem A református templomépítészetben ritka színes, festett üvegablakok.
Orgonájának adatai 1 manuálos, 11 regiszteres, 1912-ben készült, Rieger Ottó tervezte, a templom stílusához jól illeszkedő szekrényű orgona. Az adományozó emlékét az orgona játszóasztalában elhelyezett márványtábla őrzi.
Tervező Wagner Ferenc
Békéscsabai Református Templom

Leírás: A reformátusok sokáig az evangélikus egyház lelki gondozása alatt álltak.  Először 1905-ben vetődött fel a gondolat, hogy az evangélikus egyház kötelékéből kiválva külön egyházzá szerveződjenek. Ezt követően hamar felmerült a saját templom építésének gondolata. A templomépítésre országos gyűjtést kezdtek, helyben pedig többek között három, hangversennyel egybekötött táncmulatságot is rendeztek. Az adakozásból a város többi felekezete is példamutatóan kivette a részét. A legtöbbet azonban Bogár Dánielnek és (evangélikus vallású) feleségének, Povázsay Máriának köszönhetett a gyülekezet. 

A templom észak-déli tájolású főhajóját kereszthajó keresztezi. Keleti és nyugati homlokzatán a tető csonkakontyolt végződésű. A hármas tagolású ablak fölötti oromzaton ikerablak látható. Tornya 44 méter magas. Félköríves bejáratát ión oszlopok fogják közre, fölötte a karzat ikerablaka található. A harangház alatt csigamotívumon nyugvó kagylódísz látható. A hosszúkás harangablak szegmensíves. A tornyot nyolcszögletű, karcsú süveg zárja. Főhomlokzatának két oldalán lépcsőtornyok húzódnak.

1985 februárjában egy szélvihar megdöntötte a torony csúcsán a gömböt, csillagot, valamint a villámhárítót tartó császárfát, amely márciusban le is zuhant, kijavítására júniusban került sor. 2002-ben a régi ablakok helyére színes ólomablakok kerültek, Szeberényi Mihály tervei alapján.

A jó állapotban lévő templom ma helyi védelem alatt áll.

Stílus: Neoromán

Ülőhelyek száma: 280

Berendezés: A templombelső 21,5 méter hosszú és 11 méter széles. Három szakaszra tagolódik.  Az apszisban, a belső tér fókuszpontjában helyezték el a Martincsek Károly asztalosmester munkája nyomán készült szószéket, melynek kosara a Mózes-széken (papi pad) nyugszik, előtte pedig a kerítéssel körbevett úrasztala, illetve a keresztelőmedence helyezkedik el.

Harangok: Egyetlen harangját Seltenhofer Frigyes öntötte 1912-ben Sopronban Dr. Debreczeni Lajosné szül. Fejér Erzsébet adományából. Tömege: 1049 kg. A harang vasárnap fél 10 előtt 5 percig, 10 óra előtt pedig 10 percig szól.  Az egyház a hadügyminisztériumtól kapott ágyúércből a Saltenhofer Frigyes Fiai cégnél B hangú, 1049 kg súlyú harangot öntetett, és azt az adakozó iránti hálából Gabriellának nevezték el. A harang szerencsésen átvészelte a két világháborút, a legtöbb csabai haranggal ellentétben nem vitték el háborús célokra.

Cím: 5 600 Békéscsaba, Deák u. 4.

Forrás: http://csabaihazak.blog.hu/2016/09/12/reformatus_templom_133

 

Fotók

Békéscsabai Református Templom
Békéscsabai Református Templom - 2011.
Békéscsabai Református Templom - 2014.
Békéscsabai Református Templom - kapu
Békéscsabai Református Templom - ablakok
Békéscsabai Református Templom - orgona
Békéscsabai Református Templom
Utolsó frissítés
2017.05.24.