Elérhetőség

Reformációs projekt koordinátora

Reformáció a magyar kultúrában

Eseménynaptár

Eseménynaptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
2022 Május
 

Belecskai Evangélikus Templom

A neogótikus jellegű templom 1907-ben épült Eichorn Ferenc tervei szerint. Karcsú homlokzati tornyát két lépcsőtorony fogja közre. Hosszanti elrendezésű oldalkarzatos, eklektizáló belső diadalív választja el az egyenes záródású szentélytől. Neogótikus szószékoltárán XX. század eleji Jézus-ábrázolás látható. [1]
Település: 
Kategória: 
Az építés éve 1906-1907.
Tervező Eichorn Ferenc
Belecskai Evangélikus Templom

A Tolnavármegye c. újság így adott hírt a templom alapkőletételéről:

"Alapkőletétel. Belecskán (Kesző-hidegkút filiája, Tolna in.) május 6-án tették le nagy közönség részvéteiével az új templom alapkövét. Perl János, az anyaegyház lelkésze németül, Torda Lajos szárazdi lelkész magyarul mondott alkalmi beszédet. Mechwart Ernő felügyelő pedig meleg s buzdító szavak után elhelyezte az okiratot. Lackner Samu tanító is intézett beszédet a gyülekezethez. Áldás, imádság s ének fejezte be a szép ünnepet, a melyen a szomszédos falvak intelligenciája is jelen volt." [2] 

A templom avatásáról ezt olvashatjuk az Evangélikus Őrálló 1907-es, 48. számában:

"Templom avatás. Emlékezetre méltó, szép ünnep volt Belecskán—Keszőhidegkút (Tolnavm.* ev. leányegyházában nov. 17-én. Ekkor avatta fel a góth stílben épült templomot Gyurátz Ferenc püspök. Jelen voltak: Horváth Sándor főesperes, Tomka Gusztáv alesperes, Perl János helybeli, Péter Ádám kalaznói,
Müller Róbert alsónánai, Mühl Sándor gyönki ós Eősze Zsigmond tolnanómedi-i lelkeszek; továbbá Szeniczey Géza egyházmegyei, Mechwarth Ernő egyházközségi felügyelők, báró Jeszenszky György főszolgabíró, Bíróy Béla kir. ítélőtáblai bíró ós nagyszámmal a hívek serege a közel és távol vidékről. Ugy a templomépítés keresztülvitele, mint az avatási ünnep rendezésénél elismerésre méltóan mutatkozott be Mechwarth Ernő az egyházközség fiatal felügyelője, az ev. hitbuzgóságáról és kiváló emlékű néhai Mechwarth András fia. Fáradhatlan tevékeny nagy áldozatkészsége s általában egyházszeretete tette lehetővé, hogy a belecskai hívek forró vágya teljesüljön, a régi, iskolának is használt imaház helyett megfelelő templom álljon a szívek örömére, Isten dicsőségére. A lélekemelő avatási ünnepen a főpásztor az elöljárósággal együtt megállapította hogy Belecskán ezután évenként 3—4-szer magyar nyelvű istentisztelet is legyen. Isten áldása ha(?...?) alá az egyház és haza oltára kürül végzett apostoli munkára. [3]

A gyülekezet 2007-ben kerek évfordulóhoz érkezett: egykori, hitelből finanszírozott „befektetésük” eredményét száz éve szentelte fel Gyurátz Ferenc püspök. A százéves belecskai templom újraszentelését augusztus 11-én Gáncs Péter, a Déli Egyházkerület püspöke végezte. Igehirdetésében rövid, jellemzõ pillanatképek felelevenítésével emlékezett meg a belecskai gyülekezet elmúlt száz évéről. Hallgatósága figyelmét az oltárképre irányította, amely Székely Bertalan festőművész alkotásának a másolata, s a mennyei kenyeret adó Jézust, a megtartó hűség mintapéldáját ábrázolja. Az eredeti festmény sajnos elpusztult a világháborúban. [4] 

A centenáriumra megújult a templom épülete, a tornyot és a tetőt is renoválták. [5]

2 harangja van:

Nagyharang: 160 kg-os, 66 cm alsó átmérőjű, az Ecclesia Harangművek öntötte F. W. Rincker vezetésével Budapesten 1923-ben. 

Kisharang: 100 kg-os, 57 cm alsó átmérőjű, 1906-ban készült Sopronban az evangélikus harangöntő család, Seltenhofer Frigyes Fiai műhelyében. 

Eredetileg 3 harangja volt, a II. világháborúban a legnagyobb, kb. 350 kg-os, 85 cm alsó átmérőjű harangot vitték el hadi célokból. Mindkét harang egyenes öntöttvas jármon van, eredeti nyelvük megvan, így felülütős harangozásra alkalmasak. Jelenleg minkettőt húzómágnes húzza, így nyelvüket le kellett kötni. [6] 

Forrás:

[1] http://kirandulastervezo.hu/celpont/belecska/evangelikus-templom

[2] https://library.hungaricana.hu/hu/view/Tolnavarmegye_1906/?query=belecsk...

Tolnavármegye, 1906 (16. évfolyam, 1-53. szám)1906-02-04 / 6. szám

[3] https://library.hungaricana.hu/hu/view/EvangOrallo_1907/?pg=432&layout=s

Evangélikus Őrálló, 1907 (3. évfolyam)1907-11-28 / 48. szám

[4] http://www.evangelikuselet.hu/phocadownload/2007/2007-33-34.pdf

[5] https://library.hungaricana.hu/hu/view/TolnaMegyeiNepujsag_2008_09/?quer...

Tolnai Népújság, 2008. szeptember (19. évfolyam, 204-229. szám)2008-09-24 / 224. szám

[6] http://www.magyarharangok.hu/belecska.html

Fotók

Pályázat kiírása a templom építésére
Harangok
Utolsó frissítés
2019.03.18.