Elérhetőség

Elérhetőség

Cím: 
7400 Kaposvár, Bartók Béla utca 8-10.
Telefon: 
+36 82 528 200
Nyitva tartás: 
H-P: 8:00-15:45
Reformációs projekt koordinátora
Polgár Tamás
polgar.tamas@mnl.gov.hu

Reformáció a magyar kultúrában

Eseménynaptár

Eseménynaptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
2022 Augusztus
 

Csurgói Református Templom

Somogyi Református Egyházmegye - Csurgói Református Egyházközség, Somogyi Református Egyházmegye - Csurgó-Alsoki Református Egyházközség
Település: 
Kategória: 
Az építés éve 2000
Tervező Szigetvári György Ybl-díjas építész
Csurgói Református Templom - új

Leírás:

Csurgói új református templom: A korábbi, majd száz éves templomot a II. világháború végén, a visszavonuló német csapatok felrobbantották. Vele pusztult el az ország legnagyobb barokk orgonája is.

1992-ben vetődött fel az új templom épitésének gondolata. Ezután még öt évet kellett várni arra, hogy az első templomépitő emlékére életre hivott Verbai István Alapitvány közreműködésével elhelyezhessék az alapkövet.

2000. október 28-án ünnepi istentiszteleten avatták fel  a régi templom helyén az újat, amely a csurgói, a hazai és a határainkon túli református hívek összefogásából készülhetett el.

Az egyházközség a templom és a gyülekezeti ház felújítására pályázatot nyújtott be. A 2014.08.15-én végzett helyszíni szemlén megállapítást nyert, hogy az Egyházközség gyülekezeti háza és a mellette található református templom külső felújítása 2013 őszén megvalósult. A beruházáshoz a gyülekezeti ház homlokzat-, illetve külső járdáinak és útjainak felújítása, a templomon korábban tapasztalt beázások okainak megszüntetése és megsüllyedt térkövezés kijavítása tartozott. A gyülekezeti ház kapujának teljes felújítása, újrafestése is megtörtént. A templom utólagos szigetelési munkái is elkészültek.

Cím: 8840 Csurgó, Csokonai u. 22. sz.

Csurgó-Alsoki Református Templom: Az alsoki településrészen látható a  három évvel a türelmi rendelet után,  az 1784-ben, az utca vonalától távolabb épült református templom. Műemléki védettségű épület tornya 1816-ban készült el.  A főbejárat a D-re néző torony alatt, a mellékbejárat a hajó jobb oldalán nyílik.

*Alsoki ref. fatemplom. (Oratórium.) A Somogy vármegyei hatóság 1779-ben bizottságot küldött ki annak megállapítására, hogy a fából készült alsoki ref. oratórium alkalmas-e a szomszéd községek: Szenta, (Rinya) Szentkirály, Sarkad és Csurgó református lakosainak együt­tes istentiszteleten való befogadására. A jelentés szerint az alsoki oratórium nem más, mint az iskolamester házával összefüggő nagyobb szoba. Van benne: 1 düledező szószék, 1 asztalka és 10 pad. Valóságban másra nem való, minthogy ott a református gyermekek az írás—olvasás elemeit elsajá­títsák. A XVIII. század első felében épült. Akkor már mű­ködtek itt református lelkészek. 1738-ban Berekszászy Már­ton volt a prédikátor, aki saját házában, minden valószínű­ség szerint a fenti szobában szokott prédikálni. (Vpl. XVII-Csu. (2/1.) — Pfeiffer, 63, 104.) Kőtemplom 1784-ben, tornya 1816-ban épült. (Genthon 65., Kováts, II. 432.) Körmendy József: Fa- és sövénytemplomok a Veszprémi Egyházmegye területén a XVIII. században 71.o.

**Református egyházáról legrégebbi feljegyzésünk 1634-ből való, amikor Csurgóval együtt alkotott egy anyaegyházat. A törökvilág idején sorsa ismeretlen, de Csurgóval való közössége arra enged következtetni, hogy ezidőtájt nem volt itt református egyház. Csak a kurucvilág után indult meg újból a vallásgyakorlat, de hogy hogyan és milyen körülmények között, arra nincsenek adataink. Az 1721-ben tartott vallásügyi vegyesbizottság rendeletére foganatosított vizsgálat alkalmával megállapították, hogy a csurgói templom 1717-ben vétetett el, így valószínű, hogy ez a sors érte akkor az alsokiak vallásgyakorlatát is. De míg Csurgón mindennemű vallásgyakorlat megszűnt, addig Alsokon ettől kezdve iskolamesterek voltak, akik nemcsak a gyermekeket tanították, hanem istentiszteleteket is végezte. 1774-ben ekkor is megvolt még, bár 1769-ben feljelentette őket az egyik földesúr gróf Niczky Kristóf, kérve, hogy a törvénytelen imaházhasználattól tiltsák el őket s romboltassák le a templomot. A türelmi rendelet kiadása után változik meg helyzetük. Dr. Tóth Endre:  A Belsősomogyi Református Egyházmegye Mária Terézia korában 94. o.

Cím: 8840 Csurgó, Ifjúság u

Forrás: http://www.videkunkajovonk.hu/uploads/others/Csurgo_reformatus_gyulekezeti_haz.pdf

           https://library.hungaricana.hu/hu/view/SomogyMegyeiHirlap_2000_10/?query...(orb%C3%A1n%20viktor*)&pg=382&layout=s

           http://www.videkunkajovonk.hu/uploads/others/megvalosult_beruhazasok/als...

          http://www.templomaink.hu/index.php?muv=telepules&telep=Csurg%F3

         *http://epa.oszk.hu/01600/01610/00010/pdf/vmm_10_1971_04_kormendy.pdf

        **http://palheidfogel.gportal.hu/portal/palheidfogel/upload/438951_1284497...

Fotók

Csurgói Református Templom - új
Csurgói Református Templom - Alsok
Csurgói Református Templom - emlékóra
Csurgói Református Templom - Alsok orgona
Utolsó frissítés
2017.05.06.