Elérhetőség

Elérhetőség

Cím: 
Budapest I. ker., Bécsi kapu tér 2-4.
Telefon: 
+36 1 225 2843
Nyitva tartás: 
H-CS: 8:30–17:45, P:8:30–14:00
Reformációs projekt koordinátora
Kovács Eleonóra
kovacs.eleonora@mnl.gov.hu

Reformáció a magyar kultúrában

Eseménynaptár

Eseménynaptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
2024 Május
 

Deák téri evangélikus templom

A pesti Deák téri evangélikus templom nemcsak a pesti evangélikusság, hanem a magyar klasszicizmus kezdete szempontjából is kiemelkedő jelentőségű; Pollack Mihálynak, a korszak legjelentősebb építészének első fővárosi épülete.
Település: 
Kategória: 
Az építés éve 1799-1808
Tervező Pollack Mihály
Deák téri evangélikus templom

A 19. század eleje, a klasszicizmus kezdete az evangélikus templomépítészetben a vallásszabadság kiteljesedését, az építési korlátozások fokozatos megszűnését jelentette, így a városokban is jelentős templomépítés bontakozott ki. A klasszicizmus stílusformáinak megjelenése jelentős városi épületekhez, elsősorban a pesti és békéscsabai templomokhoz köthető. Téralakítása jelentősen eltér a korábbi hagyományoktól: egységes és eredetileg osztatlan belső tere, harmonikus építészeti rendszerbe foglalt klasszicista formái Andrea Palladio stílusának ismeretére utalnak, térkoncepciójában német protestáns mintatervek is megidéződnek.

A pesti Deák téri „Insula Lutherana” (Lutheránus sziget) alapján egyre elterjedő elnevezés: a templomot, parókiát, gyülekezeti termeket, szolgálati lakásokat, iskolát és esetenként bérlakásokat is magában foglaló építészeti együttes valójában a templomépítészet kiteljesedésével párhuzamos, inkább társadalmi-szociológiai jellegű jelenség, amelynek városépítészeti vonatkozásai is vannak. A 19. század folyamán több, településtervezési szempontból is markáns épületcsoport épült ilyen módon; ilyen például a pápai, vagy a pesti fasori, illetve a Rákóczi úti (szlovák) evangélikus épületegyüttes.

1809 júliusától 1811 tavaszáig katonai ruharaktár volt. 1811-ben szentelték fel. Kettős karzata 1820-ban készült. Mai, dór falpillérekkel tagolt, timpanonnal lezárt, nemes vonalú főhomlokzatát 1856-ban Hild József építette. 1867-től Benkó Károly rányította a templommal kapcsolatos építkezési feladatok megoldását. A klasszicista tornyocskát 1875-ben statikai okból el kellett távolítani, s ugyanekkor a templom dongamennyezetét megtört síkú kazettamennyzetre cserélték.

Az 1838 márciusu pesti alkalmával sokaknak szolgált menedékül. A homlokzaton levő márványtábla szerint Kossuth Lajos itt kereszteltette meg fiait, Ferencet és Lajos Tivadart. Az udvar felőli falon két bronz dombormű Luther Márton 500. és Johann Sebastian Bach 300. születési évfordulójára emlékeztet.

E templom lelkésze volt többek között Ján Kollár, Székács József, Raffay Sándor és Keken András, püspökként Ordass Lajos.

 

 A pesti ágostai hitvallású magyar német egyház templomának megújítási terve. Előhomlokzat  A dokumentum jobb sarkában látható az 1867-es átépítést irányító, Benkó Károly építész aláírása.

Az irat jelzete: MNL OL T 14 - No. 2/Sz/21/1.

A kapcsolódó galériában látható a tervrajzsorozat többi darabja. E dokumentumok érdekessége az is, hogy korábban még nem publikálták őket.

 

A Deák téri épületegyüttesről, valamint az evangélikus gyülekezetről színes képekkel illusztrált kötet olvasható: 

Fabiny Tibor: Az első kövek. A gyülekezetet, templomot és iskolát építő pesti evangélikusok története 1787–1811. Bp., Pesti Evangélikus Egyház Deák téri Egyházközség, 2000.

Fotók

Református Zsinati Levéltár fotóalbuma 1953
Deák tér 1873
Deák tér 1896
MNL OL T 14 - No. 2/Sz/21/2.
MNL OL T 14 - No. 2/Sz/21/3.
MNL OL T 14 - No. 2/Sz/21/4.
MNL OL T 14 - No. 2/Sz/21/5.
MNL OL T 14 - No. 2/Sz/21/6.
Utolsó frissítés
2017.02.12.