Elérhetőség

Elérhetőség

Cím: 
Budapest I. ker., Bécsi kapu tér 2-4.
Telefon: 
+36 1 225 2843
Nyitva tartás: 
H-CS: 8:30–17:45, P:8:30–14:00
Reformációs projekt koordinátora
Kovács Eleonóra
kovacs.eleonora@mnl.gov.hu

Reformáció a magyar kultúrában

Eseménynaptár

Eseménynaptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
2021 Október
 

Gádorosi Evangélikus Templom

Nagyszénási - Gádorosi Evangélikus Egyházközség
Település: 
Kategória: 
Az építés éve 1888.
Gádorosi Evangélikus Templom - légifelvétel

Leírás: 

1826. szeptember 29-én báró dezséri Rudnyánszky Sándor Békés vármegye főjegyzője újraalapította Bánfalva néven a mai Gádorost. A korabeli feljegyzések szerint az első betelepültek több mint 60 %-a ágostai hitvallású evangélikus volt.

A település gyorsan fejlődött, az újabb telekosztások kedvezően hatottak a település lélekszámának növekedésére. Önálló anyaegyházak nem voltak, az evangélikusok az orosházi evangélikus anyaegyházhoz tartoztak.

1838-ban egy kis imaházat építettek. 

1843-tól kezdve a bánfalviak úgy érezték, hogy lelki gondjaik támogatása érdekében indokolt lenne egy Orosházától független önálló anyaegyház létrehozása. 1844-ben született meg a döntés az imaház megnagyobbítására és az igény egy önálló lelkészre. Kérelemmel fordultak Kristóffy Sámuel nagylaki evangélikus espereshez ügyük kedvező elbírálása érdekében. Még ez évben megszületett az esperesi közgyűlés döntése a bánfalvi evangélikusok kérelmének teljesítéséről, így 1844. november 12-én létrejött az önálló anyaegyház. [1]

1844-ben, éppen virág-vasárnapján, erős szélvész által a templom teteje felerészben leszakittatott, falazata is megrongáltatván, úgyannyira, hogy majdnem újból kellett azt felépiteni. 

1845-ben a templom felépítése egészben befejeztetett, valószínüleg fel is szenteltetett. [2]

1851. április 19-én Baross Károly került a bánfalvi evangélikus egyházhoz, június 29-én foglalta el hivatalát. Nagy tudású, tenni akaró ember volt. Neki köszönhető, hogy 1876-ban megjelent „A BÁNFALVI ÁGOST. HITV. EVANG. EGYHÁZ MÚLTJA ÉS JELENE” című kiadvány.

1865-ben az omladozó templom megerősítése és vakolása történt meg. Az egyház 1871-ben két kisebb harangot vett.

1886-ban született meg az elhatározás egy erősebb és nagyobb templom építésére. A felvetést tettek követték. 1888. december 2.-án Baross Károly már arról számolt be az egyházi közgyűlésen, hogy az új templom elkészült,  a templom felszentelésére december 16-án fog sor kerülni.

1901-ben a település neve Gádorosra változott.

1958. november 26-án a vasárnapi istentiszteletet követően tűz ütött ki a templomban. A szépen feldíszített barokk faoltáron lévő nagy gyertyákat elfelejtette eloltani a harangozó, amelyek tövig égtek. A lefolyó faggyútól lángra kapott a festett fenyő oltár és porig égett. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a műemléki védettség alatt álló berendezés biztosítva volt, amely az anyagi veszteséget részben enyhítette. Egyed Róbert vezetésével a hívek döntöttek a gyors rendbetételről. A korábbi fa oltár helyett műkő oltárt rendeltek. Az oltár pótlása és a templom felújítása elkezdődött. [1]

Harangok: 

1844-ben vettek a hívek egy kis harangot 161/2 fontnyi súlyút, 24 váltó forintért, azon harangot, mely a Mező-Berényi Gymnasium harangja volt egykor.

1903-ban új harang beszerzése történt. 

A világháborúban elhurcolt harangok pótlására 1937. december 12-én került sor. Már a vasútállomáson lelkes emberek fogadták a megérkezett harangokat. Az enyhe téli napon fél falu kísérte a harangot szállító szekeret. [1] 

Jelenleg három harangja van:

Miatyánk-harang (nagyharang)
401 kg-os, 94 cm alsó átmérőjű. Hönig Frigyes öntötte Aradon 1913-ban. 

Hősök harangja
214 kg-os, 74 cm alsó átmérőjű, és Szlezák László öntötte Budapesten 1937-ben. 

Gyermekek harangja (kisharang)
66 kg-os, 50 cm alsó átmérőjű, és Szlezák László öntötte Budapesten 1937-ben.

Mindhárom harang erősen kiemelt, megtört jármon függ. A két nagyobbik harangot elektromágnes hajtja, míg a legkisebbet nem villamosították és a húzókötelet is leszerelték róla. [3]

Cím: 5932 Gádoros, Nagy utca

Forrás:

[1] http://nagyszenas.lutheran.hu/gadoros/a-gadorosi-evangelikus-egyhaz-roev...

[2] http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/Gadoros/pages/...

[3] http://www.magyarharangok.hu/gadoros.html

Fotók

Gádorosi Evangélikus Templom - az 50. évforduló megünneplése
Gádorosi Evangélikus Templom - a "Gyermekek harangjának" fogadása
Gádorosi Evangélikus Templom - Pörneki József szaval
Gádorosi Evangélikus Templom - oltár
Gádorosi Evangélikus Templom - a karzat és az orgona
Utolsó frissítés
2018.01.04.