Elérhetőség

Elérhetőség

Cím: 
6000 Kecskemét, Klapka utca 13-15.
Telefon: 
+36 76 495 951
Nyitva tartás: 
H-P: 7:30–15:45
Reformációs projekt koordinátora
Szabó Bence
szabo.bence@mnl.gov.hu

Reformáció a magyar kultúrában

Eseménynaptár

Eseménynaptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
2021 November
 

Kecskeméti Református Ókollégium és Gimnázium

Kecskemét hosszú időn keresztül a Duna-Tisza köze iskolavárosa volt. Első jelentős, emeletes iskolaépülete az 1830-ban megépült Református Ókollégium volt. A kétemeletes, klasszicista stílusú épületben folytatta tanulmányait Jókai Mór is. [1]
Település: 
Kategória: 
Az építés éve 1830-1834.
Az épület megnevezése Református Ókollégium és Gimnázium - Kecskemét
Tervező Hofrichter József (1779-1835), pesti építőmester
Kecskeméti Református Ókollégium és Gimnázium

Az Ókollégium története egészen az 1500-as évek közepéig tekint vissza. Hivatalos iratok szerint a gimnázium létezését 1564-től rögzítik, ez az első iskola az egykori fatemplom közelében, a régi kecskeméti reformata schola udvarán mint a híres debreceni kollégium partikulája működött.

Az iskolaépület 1570-ig elemi és alsó gimnáziumi évfolyamoknak, majd hat évfolyamos gimnáziumnak adott otthont egészen 1678-ig, a nagy tűzvészig.  

A régi iskola- épület történetét tekintve az 1599. évet emelik ki a történelmi források. Eszerint 1599-ben a Tolna református iskolájának egy része a Kecskemétre lelkésznek hívott  Búzás Mihály rektorral egyetemben idemenekült.

A nagy tűzvészben sajnos a fatemplom és az iskola nagy része elpusztult. A katasztrófa után a reformátusok megújították és kibővítették az iskola épületét, de nem ment minden zökkenőmentesen, az ellenreformáció szelleme miatt az építkezés az 1700-as évek közepéig húzódott el. Az iskola jelvényén és később pecsétjén e szorongattatások emlékét jelzi azóta is a rajz és a szimbolikus jelmondat: Crescit sub pondere palma (Teher alatt nő a pálma.) [1]

1835-ben líceumi rangra emelték, 1841-től főiskolaként szerepel. A szabadságharc után algimnáziummá süllyedt. Jogakadémiai státuszt 1860-ban kapott, 6 év múlva 4 évfolyamossá szervezték. Itt kapott végleges helyet Fuxreiter András különleges ásványgyűjteménye. [3]

Jókai Mór (1825-1904), akinek kecskeméti élményei írói munkásságára is jelentős hatással voltak. Egy későbbi visszaemlékezésében a következőket írta: „Nem ok nélkül nevezem Kecskemét városát második szülővárosomnak, mert valójában szellemi énemet e város szülte.”

A XIX. században a kecskemétiek nagyszabású iskolaépítési munkálatokba fogtak, s 1830-ban lerakták új iskolájuknak, a mai Ókollégiumnak az alapjait. Ezt fémjelzi az épület homlokzatán az MDCCCXXX felirat is. Az Ókollégium műszaki terveit Hofrichter József (1779-1835), pesti építőmester készítette, akinek legismertebb munkája a budapesti, Kálvin téri református templom. A tervek alapján az építkezés Fischer Ágoston helyi mester vezetésével zajlott. Áz épület kiemelt középső része öttengelyes, az oldalrészek hattengelyesek. Az épület díszítése szerény, kivétel ez alól a középső rész. 1865-ben a termek jobb megközelítése érdekében az udvari homlokzat felé függőfolyosót építettek. [1]

A XX. század elejére azonban már az Ókollégium is szűk lett. Ezért a kecskeméti gyülekezet áldozatkészsége segítségével 1912-ben megépült a Református Gimnázium és az Országos Református Jogakadémia részére az Újkollégium. Itt működött a gimnázium 1948-ig, az államosításig. A Református Gimnázium újraindításának gondolata 1990. januárjában vetődött fel, amikor az Újkollégium tanácstermében egyházi vezetőkbõl, középiskolai tanárokból egy bizottság alakult meg, amely feladatának tekintette az 1948-ban államosított gimnázium újjászervezését. Március 25-én a presbitérium kimondta a Kecskeméti Református Kollégium Gimnáziumának újraindítását. A szükséges engedélyek gyorsan megérkeztek, s április elején már befejezõdött az új osztály kialakítása 26 tanulóval, akkor még a Katona József Gimnázium épületében.

Egy évvel később, 1991. szeptemberében, a várostól visszakapott régi iskolaépületben, az Ókollégiumban 6 osztállyal, 192 tanulóval megkezdte önálló működését a gimnázium. Ekkor kezdték el, országos szinten is az elsők között a négyosztályos mellett a hatosztályos gimnáziumi képzést is . A tanulólétszám évről-évre egyre gyarapodott és az 500-nál több diák befogadására az Ókollégium szűkké vált. 1997 nyarán birtokba vehették a visszakapott Újkollégiumot, Magyarország egyik legszebb iskolaépületét. [2]

A gimnázium jelképei

- Címer és jelmondat:  A „Crescit sub pondere palma” (Teher alatt nő a pálma) jelmondatot és a címer jelképrendszerét, a növekvő pálma alatti bibliát – az okiratok tanúsága szerint – az 1740-es évektől használta az iskola.

- Az iskolazászló: A zászló az összetartozás szimbóluma, a református kollégium közösségéhez való tartozást jelenti. E mögött vonulunk iskolai ünnepélyeinkre a templomba, megbecsülése hagyományainkhoz tartozik. Legfontosabb jelképeink láthatók rajta: iskolánk címere: a pálmafa, alatta a nyitott Biblia: amely legfontosabb útmutatónk Alfától az Omegáig; a fiait vérével tápláló pelikán: mint egyházi szimbólum és a kecskeméti református egyházközség címere. A másik oldalán olvasható évszámok emlékeztetnek arra, hogy iskolánk egy 1564-ben létrejött, nagy múltú intézmény, amelyet 1948-ban megszüntettek, de a kecskeméti református közösség hitének és akaratának köszönhetően 1990-ben újra megkezdhette működését. [4]

Az épület:

Csatlakozó beépítésben álló, téglalap alaprajzú, kétemeletes, kontyolt nyeregtetős épület. Utcai homlokzatán széles középrizalit, a földszint fölötti két emeletet átfogó, füzéres díszítésű, ión pilaszterekkel, a főpárkány fölött évszámos attikával. A középrizalit középtengelyében félköríves záródású főbejárat, mellette az egykor itt tanuló Jókai Mór emléktáblája, továbbá két oldalbejárat. A földszinti és az első emeleti ablakok fölött félköríves szemöldökpárkány. Az udvari homlokzaton kőkonzolos, kovácsoltvas korlátos függőfolyosók. Kéttraktusos elrendezésű földszint, boltozott helyiségekkel, az emelet egytraktusos elrendezésű, síkmennyezetes helyiséggel, részben átépítve. Kapualja dongaboltozatos, falán a korábbi, 1753-ban emelt kollégium vörös mészkő emléktáblája. Második emelete csak 1864 után készült el.[5] 

Cím: 6 000 Kecskemét, Kálvin tér 1.

Forrás: 

[1] https://library.hungaricana.hu/hu/view/BacsKiskunMegyeiNepujsag_2011_02/...

[2] http://www.krg.hu/#

[3] https://hu.wikipedia.org/wiki/Reform%C3%A1tus_%C3%93koll%C3%A9gium_(Kecskem%C3%A9t)

[4] http://www.krg.hu/frame/iskolankrol/iskolatortenet/tortenet_20061_0.pdf

[5] http://www.muemlekem.hu/muemlek?id=2244


 

   

  Fotók

  Az épület egy évszázada
  Az épület napjainkban
  Képeslap Sebestyén Imre kecskeméti képeslevelezőlap-gyűjtő gyűjteményéből
  Képeslap Sebestyén Imre kecskeméti képeslevelezőlap-gyűjtő gyűjteményéből
  Az iskolazászló
  Teher alatt nő a pálma - üvegablak
  Utolsó frissítés
  2019.01.24.