Elérhetőség

Elérhetőség

Cím: 
Budapest I. ker., Bécsi kapu tér 2-4.
Telefon: 
+36 1 225 2843
Nyitva tartás: 
H-CS: 8:30–17:45, P:8:30–14:00
Reformációs projekt koordinátora
Kovács Eleonóra
kovacs.eleonora@mnl.gov.hu

Reformáció a magyar kultúrában

Eseménynaptár

Eseménynaptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
2020 Szeptember
 

Kőbányai Református Templom

Kőbányai Református Egyházközség; Budapest egyik legimpozánsabb református temploma, északkelet-délnyugati tengelyben áll az Ihász utca és a Gergely utca sarkán.
Település: 
Kategória: 
Az építés éve Külső felszentelése 1900
Orgonájának adatai 1911-ben készített, 2 manuálos, 26 regiszteres orgona
Tervező Schodits Lajos
Kőbányai Református Templom

Leírás: 1885. május 24-én, azaz Pünkösd vasárnapján volt Kőbányán az első református istentisztelet a Füzér utca 17. sz. alatt élő Kovách József ácsmester házánál. / Helyén ma tízemeletes panelek állnak / Fél év multán szűknek bizonyult a hely. Átköltöztek Almási Balogh Albin rendőrkapitány félig kész házába, az Állomás utca 26. sz. alá. Ekkor már templomépitési bizottságot alapítottak.
1900 karácsonyára elkészült a ma is szolgáló templom.  [1] 

Híradás a templom elkészültéről:

"Elkészült a kőbányai ref. templom.
A kőbányai uj református templom tető alá került s a tavaszszal megnyitják a hivőközönség számára. A templom építéséhez a főváros 30000 frt segélyt szavazott meg. A segély utolsó részletét, 20000 koronát a tanács a budapesti ref. egyház kérelmére kiutalványozta. Ennek az összegnek a hiánya akadályozta meg eddig az építkezés teljes befejezését, a min most már kettőzött erővel fáradoznak. " [2] 

A háborúban és 1956-ban szovjet tankok súlyos károkat okoztak a templomban. A helyreállítás során ideiglenes megoldásokat alkalmaztak - a sietősség és az anyaghiány okán - így azután további károk keletkeztek. 2004-re sikerült 15 évi munkával helyreállítani. / Pl.: az oromfalakat le kellett bontani és újraépíteni. A műkőelemeket újra kellet gyártatni, stb / [1] 

Egy korabeli cikk, mely a templom építéséhez szükséges pénz előteremtése céljából íródott:

"A budapesti evang. református egyház kérése a Kőbányán épülő református templon érdekében... 

A kőbányai reformátusok kulturális és hazafias missziójuk tudatában már 1895. évben nemcsak erejök szerinti, hanem erejök feletti áldozatokra vállalkoztak, csakhogy a millennium emlékére, a székesfőváros díszének megfelelő ref. templomot építhessenek; de az erejök feletti terheket és nehézségeket, a beállott mostoha üzleti viszonyok miatt akkor elviselni és legyőzni nem lehetett. Azonban Isten nem hagyta el az ő háza gyönyörűségét szomjúhozó lelkeket: rendelt újabb segítséget a székesfőváros hazafias közönsége az ő lelkes közgyűlése által, mely azonkívül, hogy megelőzőleg templom-telket adott a kőbányai ref. templom és paplak építésére 30 ezer forint újabb adományt szavazott meg és ezáltal a mintegy 85 ezer frt. költségelőirányzattal építendő kőbányai ref. templom és paplak építéséhez 1898. szeptember elején hozzá kezdhettünk s ugyanezen év folyamán a lelkészlakot mely a templom teljes felépítéséig imaterem gyanánt fog szolgálni tető alá vettük, a templom alapfalait és a torony falazatának egy részét felépítettük. …

Bizalommal fordulunk a kőbányaiak nevében a nagyközönséghez és különösen Budapest nemes szívű hazafias polgáraihoz, hogy a kinek szíve, szabad akaratja szerint, hajol az adásra: ..." [3] 

A templom háromhajós, kereszthajóval ellátott épület. A nyugati sarkon campanileszerű, a különálló, a templommal mellvédfallal összekötött, 54 méter magas, karcsú torony magasodik a csúcsán csillaggal. A főhomlokzat másik oldalán lévő, az oldalhajóból kiemelkedő kistorony jóval alacsonyabb, 35 méter magas és a sisak kakasban végződik. Az oromzatos főhomlokzati középrész azonos kialakítású az oldalhomlokzatiakkal. Előreugró kapuépítmény fölött csúcsíves keretben rózsaablak látható. Az oromzaton ötosztatú ablak lótuszbimbóval. A harangtorony csúcsíves harangház ablaka fölött háromszögű oromzatban toronyórák helyezkednek el. A templom karcsúságát, égbetörő voltát a magasba törő támpillérek és a két rendkívül nagy méretű toronysisak határozza meg. A hátsó homlokzat érdekessége, hogy itt a rózsaablak elmarad, befalazott formában jelenik meg, rajta a reformátusoknál ritkán alkalmazott szimbólum, a kereszt látható. Az épület nyerstégla burkolatú.

Belsejét négy oldalról famellvédes kőkarzat övezi és karcsú pilléreken nyugvó, hevederekkel tagolt keresztboltozatos mennyezettel fedett tér. A karzatok árkádjai szegmensívesek. A bejárattal szemben, a főhelyen látható az orgona, alatta a szószék, a Mózes-szék és az úrasztala.

Több emléktábla is látható a templom belső falain, így a Don-menti harcosok, a gályarab prédikátorok, a gyülekezeti lelkipásztorok és a templomépítési emléktábla.[4] 

Stílus: neogótikus

Ülőhelyek száma: 600 

Berendezés: Bútorzata 1905-ben készült. Ugyanaz a Thék Endre cég készítette, mint aki az Országház bútorzatát.

Harangok: A harangok közül az I. világháború elején kettőt elrekviráltak.

3 harangja van 

Nagyharang (Ősi harang)
1450 kg-os, 138 cm az alsó átmérője, d1 alaphangú. Thury Ferenc öntötte Budapesten 1905-ben. Budapest legnagyobb református harangja, és a X. kerület legnagyobb harangja is egyben. Mind a mai napig eredeti, öntöttvas Pozdech-jármon függ. 

Békeharang 
725 kg tömegű, 111 cm az alsó átmérője, f1 alaphangú. Gombos Miklós öntötte Őrbottyánban 2000-ben. Az eredeti harangot a legkisebb haranggal együtt 1915-ben hadi célokra lefoglalták, 85 évet kellett várni, míg a Magyar Állam ezredik évében megtörtént az újjáöntése. Az új harang a két világháború pusztításai után a békevágyat hirdeti. 

Soos Géza emlékharang
315 kg tömegű, 82 cm az alsó átmérője, a1 alaphangú. Gombos Miklós öntötte Őrbottyánban 2000-ben. Az eredeti harangot a középső haranggal együtt 1915-ben hadi célokra lefoglalták, 85 évet kellett várni, míg a Magyar Állam ezredik évében megtörtént az újjáöntése. 

A két kisebb harang Gombos-féle, megtört idomacél jármon van. Mindhárom harang lekötött nyelvvel, húzómágnessel szólal meg. [5] 

Cím: 1105 Budapest, Ihász u. 15.

Forrás:

[1] http://honlap.parokia.hu/lap/budapest-kobanyai-reformatus-egyhazkozseg/c...

[2] https://library.hungaricana.hu/hu/view/FSZEK_HelyiLapok_MagyarSzekesfova...

Magyar Székesfőváros, 1900 (3. évfolyam, 1-50. szám)1900-02-19 / 8. szám 118.

[3] https://library.hungaricana.hu/hu/view/ProtestansIskolaiLap_1899/?query=...

Protestáns egyházi és iskolai lapok – 42. évfolyam – 1899.1899-08-27 / 35. szám 561.

[4] http://www.templom.hu/phpwcms/index.php?id=324,198,0,0,1,0

[5] http://www.magyarharangok.hu/bp_10.html

http://www.refkobanya.hu/photo0.html - fotók

Fotók

Kőbányai Református Templom
Kőbányai Református Templom
Kőbányai Református Templom
Kőbányai Református Templom
Utolsó frissítés
2018.01.09.