Elérhetőség

Elérhetőség

Cím: 
7400 Kaposvár, Bartók Béla utca 8-10.
Telefon: 
+36 82 528 200
Nyitva tartás: 
H-P: 8:00-15:45
Reformációs projekt koordinátora
Polgár Tamás
polgar.tamas@mnl.gov.hu

Reformáció a magyar kultúrában

Eseménynaptár

Eseménynaptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
2021 November
 

Kutasi Református Templom

Somogyi Református Egyházmegye - Kutasi Református Egyházközség
Település: 
Kategória: 
Az építés éve 1940-es évek vége
Kutasi Református Templom

Leírás: A kutasi reformátusokról az 1600-as évektől vannak adatok. 1634-ben leányegyház 1656-ban már önálló gyülekezet. Van temploma és lelkészeinek nevét is ismerjük. Az egyik úrasztali borkancsó 1645-ből származik, a felirata: - Hl - 1645. - A visszafoglaló háborúk és a Rákóczi-féle szabadságharc elpusztította a templomot.

1720-25 között felépült a második templom is, a korábbi alapjaira keresztben de ez már jóval nagyobb volt. Ez a templom 1770-re olyan rossz lett, hogy a gerendák alig tartották a falakat. Életveszélyessé vált az épület. A vármegyéhez fordultak a hívek és engedélyt kértek a templom megjavítására.

Hosszadalmas eljárás után végül az uralkodó - Mária Terézia - megengedte, hogy a reformátusok építsenek új templomot és a prédikátort megtarthatták. A földesúr a falun kívül adott egy és negyed hold földet. Ott épült fel fából a 3 öl széles, 4 öl hosszú templom és paróchia. Ennek a templomnak ismerjük az építési költségeit. Régi templomuknál volt harang is.

Mivel Kutas egész lakossága jó ideig református volt, a földesúr engedélyével folytatta vallásgyakorlatát. Az ellenreformáció csak később, a katolikus Adamovich Ferenc földesúr idejében lett jelentős hatású. A reformátusok 1774-ig vallásuk miatt nem voltak üldözve.

1787-ben 112 család lakta, többségében reformátusok, akik éveken át vitáztak a katolikus egyházzal a templom birtoklásáért, majd a XVIII.sz. végére mindkét felekezetnek megépült a saját temploma.

A reformátusok templomukat vagy annak egy részét 1793-94-ben téglából építették fel, másik része 1821-ben készült el szintén téglából.

A református egyház 1902-ben Weisz Samutól megvásárolja azt a telket, ahol templomuk ma is áll. Ekkor építik föl téglából azt az épületet, amit 1945. március 29-én a németek robbantanak fel. Elkészül a lelkészlakás is. Az épületeket téglakerítéssel veszik körül.

Beck Gergely református lelkipásztor az újjáépítés nehézségeiről és a 45 utáni évekről a következőket írja:

" A robbantást követő napokban tüstént megindult az újjáépítő munka. Először maga a lelkipásztor kezdte lakása tetejének helyreállítását, aztán jöttek a presbiterek is, két napon át dobálták le a háztetőről az odazúdult törmeléket. Az asszonyok, lányok a lakások tetejét fedték be a megmaradt cseréppel. Aztán harangot szereztünk kölcsön, hogy ne legyen néma egészen a falu, legyen, ami az élőket hívogassa, a holtakat elsirassa. A romeltakarítás majdnem fél évet vett igénybe. ... Mindenki mindent elkövetett, hogy az újjáépítés valóra váljon. Ilyen erőfeszítéssel készült el először az iskola, a tanítólakás, került tető alá a templom, majd a lelkészlakás s a gazdasági épületek, készült 70 fm. léckerítés a templom körül s vezetetett be a villany, a templomba és a lelkészlakásba. "

A modern templom kerített telken szabadon áll. Hossztengelye párhuzamos a Kossuth u. vonalával. Tornya a hajó jobb oldala mellett áll, kissé hátrébb a déli homlokzat síkjától. A déli homlokzat elé 4 oszlopon álló timpanonos előcsarnokot építettek. Itt van a főbejárat.

Stílus: Szocreál

Cím: 7541 Kutas, Szemtháromság tér 1. sz.

Forrás: http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/Kutas/index.htm - Simon József: Kutas 850 éve c. műve

            http://www.templomaink.hu/index.php?muv=telepules&telep=Kutas

Fotók

Kutasi református templom
Kutasi Református Templom -1920-as évek
Kutasi Református Templom - 1920-as évek
Kutasi Református Templom
Kutasi Református Templom
Utolsó frissítés
2017.04.27.