Elérhetőség

Reformációs projekt koordinátora

Reformáció a magyar kultúrában

Eseménynaptár

Eseménynaptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
2023 Május
 

Lovászpatona Evangélikus Templom

Lovászpatonai Evangélikus Egyházközség. Középkori eredetű, nyugati tornyos, egyhajós, keletelt, a nyolcszög öt oldalával záródó, szentéllyel végződő kis templom. A hajó boltozatán 1500 körüli falkép, külső falán középkori falfestménymaradvány látható.
Település: 
Kategória: 
Az építés éve XI-XII. század fordulója, 1200 körül
Egyéb díszítőelem A kő gúlasisak kivételes megoldás. A fennmaradt középkori templomok legtöbbjén barokk vagy copf torony van. A hazai építészetben páratlan a falazott szószékoltár. Dunántúl egyik legkorábbi, evangélikus templomban fellelhető barokk oltárképe.
Lovászpatona Evangélikus Templom

Leírás: A gyülekezet keletkezésének pontos idejét nem lehet megállapítani, erről írott adatok nincsenek, ugyanis 1746-ban az irattár és az anyakönyvek tűzvészben elpusztultak. Az anyakönyvek 1747-től, a számadási naplók 1794-től, a jegyzőkönyvek 1808-tól kezdődnek. Lehetséges, hogy a gyülekezet keletkezése már a reformáció elterjedésének idejére esik, amikor a földesúr és a község lakossága papjával együtt a reformációhoz csatlakozott. Ennek lehetőségét erősíti egy régi ezüstkehely, amelyen ez a felírás olvasható: "Lovászpatona, 1696".

Egy 1720-ból származó okirat másolata szerint a pesti vallásügyi bizottság elrendelt egy vizsgálatot, melynek eredménye szerint a templom eredetileg Szent Márton tiszteletére épült katolikus templom volt, de korán átkerült a reformációhoz csatlakozott gyülekezethez, már 1683 előtt az evangélikusok tulajdonában volt. [1]

"Az eredeti Árpád-kori plébániatemplom a mai torony mögötti hajószakaszt foglalta magába, és harmad akkora volt, mint a XV. századi épületegyüttes. Az eredeti épület bizonyíthatóan a mai hajónak fele részét foglalta el. A templombővítés két ütemben történt. A XIV. század második felében keleti irányban, kora gótikus stílusban meghosszabbították, és az északi oldalon sekrestyével bővítették, majd a XV. század második felében - újabb gótikus bővítés keretében - a déli oldalon kegyúri kápolna épült hozzá. A templomot és körülötte az egykori cintermet két és fél méter magas elliptikus bástyaszerű kőfal veszi körül, amely feltehetően a török időkben épült." [2]

A templom román kori eredetű, több periódusban épült. Legkorábbi a torony mögötti hajószakasz, amely 12–13. századi. A további építési időszakok közül 14. századi kora gótikus a hajó bővítése és annak északi oldalához kapcsolódó épületrész. A harmadik periódusban, a 15. század második felében készült el a szentély és a hajó déli oldalához kapcsolódó egykori kápolna. Az épület a török időkben komoly károkat szenvedett. A templomot 1711-ben átalakították és felújították. 1841-ben készült el a hajóban a karzat. A következő helyreállítás 1868-ban történt. A falu közepén álló templomot helyenként támpillérrel megerősített kőfal övezi.

Nyugati homlokzata előtt később épült torony áll. Belül a hajóhoz diadalívvel kapcsolódik a szentély, ahol az oltár is található. Falazott menza és szószék a díszesen faragott keretű oltárretabló (oltártábla)”. Valamikor a szószék is fából lehetett, mint tanúsítja egy 1817-ből való vizitáció: „Az oltárja igen együgyü, egy téglás rakás hegyibe vagyon a cathedra fából építve, az oltár eleje is egy fa-rostéllyal bekerítve.” Egy másik adat szerint „1824-ben emeltetett a mostani oltár." A felső részén íves záródású, a kép kétharmadánál kétoldalt lépcsősen keskenyedő oltárkép Krisztus mennybemenetelét ábrázolja.

A legutolsó és a legnagyobb renoválás 1960-ban, Műemléki Felügyelőség segítségével történt. Ekkor került elő az egyik felirat: "Renovatum anno 1711". Kiderült, az is, hogy mi volt a torony külső felirata: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az egyetlen egyszülött Fiát adta, hogy minden, valaki hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”

1815-ben a toronyórát szerezte be a gyülekezet, 1824-ben új oltár, 1831-ben új orgona készült, a mai orgona pedig 1893-ból való.

1925-ben a templomot kívülről renoválták, és a falkerítést is megújították. A harmincas években az ifjúság szereltette be a villanyt.

1945-ben sok kár érte a gyülekezetet. A bevonuló orosz csapatok elpusztították többek között a paplak ingóságainak jó részét, megrongálták a templomot is, és elégett a gyülekezeti irattár nagy része. [1]

Stílus: XII. század: román, XIV. század: gótikus, a XVIII. században pedig barokk elemekkel átépítették, bővítették.

Berendezés:   1807-ből valók a templom padjai, 1841-ből való a 10 márványoszlopon nyugvó karzat, 1901-ben  keresztelőmedencét csináltattak.

Harangok: A templom gúlasisakos tornyában 2 harang lakik. Mindkettőt Seltenhofer Frigyes öntötte, egyenes, öntöttvas jármon függnek. Félholdban végződő repülőnyelvüket a villamosításkor Kajos István lekötötte.

Nagyharang: Öntő, öntés helye és éve: Seltenhofer Frigyes, Sopron, 1922
Kisharang: Öntő, öntés helye és éve: Seltenhofer Frigyes, Sopron, 1922 [3]

A csatolt fájlban a templom feltárásáról és helyreállításáról olvashatnak.

" A fentiekben beszámoltunk a lovászpatonai evangélikus templom régészeti s műemléki feltárásáról, helyreállításáról, és a rendelkezésünkre álló történeti adatok, régészeti megfigyelések alapján próbáltuk nagy vonalakban felvázolni a templom építéstörténetét. Nem kívántuk e dolgozat keretében lezárni a kutatás közben felvetődött kérdéseket — nem is tehettük, hisz ahhoz további feltárásra, kutatásra lenne szükség —, de szükségesnek tartottuk közölni az eddigi eredményeket, amelyek XII—XIII. századi falusi templomaink építéstörténetének kutatásához adatokat szolgáltattak. Kozák Károly " [4]

https://library.hungaricana.hu/hu/view/SZAK_KOHI_Evk_02_1959_60/?pg=152&...

Cím: 8553 Lovászpatona Kossuth lajos út 55. sz.

Forrás: [1] http://www.szombathely-lutheran.hu/egyhaztortenet/egyhazkozseg-98.html

[2] http://ertektar.vpmegye.hu/index.php/ertekeink/veszprem-megye-ertektar/e...

[3] https://www.youtube.com/watch?v=YIRUzSodZGc

[4] https://library.hungaricana.hu/hu/view/SZAK_KOHI_Evk_02_1959_60/?pg=152&... 149-163.

Fotók

Lovászpatona Evangélikus Templom - képeslap
Lovászpatona Evangélikus Templom -a helyreállítás előtt
Lovászpatona Evangélikus Templom - felirat a homlokzaton
Lovászpatona Evangélikus Templom - belső feliratok
Lovászpatona Evangélikus Templom - belső
Lovászpatona Evangélikus Templom - a boltozati freskó
Utolsó frissítés
2017.07.17.