Elérhetőség

Reformációs projekt koordinátora

Reformáció a magyar kultúrában

Eseménynaptár

Eseménynaptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
2021 Október
 

Tákos Református Templom

Az 1700-as években épült tákosi népi barokk stílusú református templomot “paraszt- vagy mezítlábas Notre-Dame"-nak nevezik. A paticsfalú templom ugyanis egész Európában egyedülálló. A vesszőből font sövény köré két oldalról agyagos földből vetett vályogtéglát tapasztottak: ez lett a paticsfal, de a templom padlója is mezítlábasan döngölt agyag. A faragott belső díszítőelemek és a kazettás mennyezet az Erdélyből érkezett asztalosmester, Lándor Ferenc munkáját dicsérik. A mennyezetet 58 kazetta borítja – mindegyik más és más mintázatú. A festett díszítések közül egyszerűségében is különlegesen szép a padra festett életfa. [3]
Település: 
Kategória: 
Tákos Református Templom

A tákosi református templom legrégibb része 1766-ban épült. Az építési dátumot megörökítő kazettán olvashatjuk: "ANNO 1766-ban, DIE 30 JUNY." Azt tartják róla, hogy: "A nép emelte magának, fából és sárból", abban az időben, amikor Mária Terézia rendelkezései megtagadták a követ, a fát a reformáció híveitől.  A templom malomköveken áll, erre kerültek a nagyméretű fagerendák. Favázas rendszerben épült, az 1766-ban épített résznél a favázat paticsfal tölti ki. 1784-ben a templomot megnagyobbították, elkészült a "renováta". A kazettán olvashatjuk: RENOVATA: ANNO 1784. Ez a rész is gerendavázas, de a régitől abban különbözik, hogy itt vályog a vázkitöltő elem. A templom keleten sokszögben végződik. A bejárat előtt kontytetős "cinterem" foglal helyet.
A templom pacsitfala ellenére is dacol az idővel. A festett fakazettás mennyezete, berendezése, karzata adja az igazi értékét. A színes mennyezet készítője a nevét egy kazettán meghagyta: "ÉN ASZTALOS LÁNDOR FERENC CSINÁLTAM A JÓ ISTEN SEGEDELME ÁLTAL, BARÁTH MIHÁLY EGYHAZFISÁGÁBAN. ANNO 1766 DIE 30 JUNY."
Az építtető nevét is megtaláljuk a mennyezeten: "AZ TÁKOSI NEMES REFORMATA, SZENT EKLESIA ÉPÍTTETTE EGYENLŐ AKARATBUL, AZ EKLESIA PÉNZIBÜL, ISTEN SEGEDELME ÁLTAL". [1]

A berendezések közül kiemelkedik a fedeles stallum vagy papi szék (készült: 1767), ahol a mindenkori református lelkész családja foglalt helyet. [2]

A módosabb gazdák az első sorokban családi széket csináltattak. Megtalálható a Buday László 1766-ban, és Dancs Imre 1767-ben készített családi széke. [1]

Dancs Imre székén található egy faragott-festett kerecsensólyom, ami a magyarság közkedvelt szimbólumának, egy turulmadárnak felel meg. Buday László széke egyszerűbb, puritánabb kiképzésű. A falusi kántortanító széke mellvédjén a paradicsom jelképei láthatók: életfa, alma, körte, dinnye és allegorikus gyümölcsábrázolások. A bejáratnál lévő pad előlapján ismétlődik az életfa motívum. A mester a szószéken nyújtotta tudása legjavát. Arányos, szépen tagolt, hangvető koronáján bibliai idézet is van, 1766-ban készült. [2]

A karzatot 1779. július 10-én fejezte be a mester. Kezemunkáját dicséri a szép fedeles stallum, a szószék és a szószék-korona is. Az asztalosmester tákosi volt. A kazettás mennyezeten nem található két egyforma tábla, mind a kilencvennégyet különböző beregi motívumokkal festette ki alkotója. A színpompás mennyezet és berendezés jól érvényesül az egyszerű fehérre meszelt falak között. A fehér fal a népi puritánság jelképe. [1]

A festett táblákon produkált művészetével Asztalos Lándor Ferenc mesterségének csúcsára jutott. Remekművében a kései reneszánsz virágos-gránátalmás úrhímzésre emlékeztető motívumkincse fedezhető fel, amelyben igazán otthon érezte magát. A vázákból virágok nőnek ki, amiket indák, szivek, tulipánok, levélkék, futó "S" motívumok vesznek körül. Fő jellemzőjük, hogy tengelyesen szimmetrikusak. Két-három táblán felfedezhető egy aszimmetrikus, barokk csigavonal is.
Az egész olyan, mint egy tavaszi virágos, sziporkázó rét. [2]

A templom padozata döngölt.agyag. Ajtaja kívülről lécbordázatos, hátlapját egyetlen fából faragták ki. Kovácsoltvas zára eredeti. Meredek fedelét zsindely fedi.
1766-ban Lukács János "áts" mester megépíti a nagyon szép, tizenhat méter magas tornyot, fából. 1948-ban a torony állapota kritikussá vált, emiatt elrendelték a lebontását; megmenteni már nem lehetett. Kokas Sándor, csarodai ácsmester ennek bontási anyagából építette a mai haranglábat, 1948-ban. Az Országos Műemléki Felügyelőség 1962-ben és 1968-ban megújította a zsindelyfedést. Így, e megújított külsőben érte meg fennállásának kétszázadik évfordulóját. Belsejét, festését tekintve azonban eredeti maradt. [1]

[1] https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_SZSZ_Jamk_10_Honism/?pg=47&l...

[2] http://www.takos.hu/index.php/tourizmus/a-mezitlabas-notre-dame

[3] https://bagyinszki.eu/archives/559 - fotók

Fotók

Tákos Református Templom
Tákos Református Templom
Tákos Református Templom
Tákos Református Templom
Tákos Református Templom
Tákos Református Templom
Tákos Református Templom
Tákos Református Templom
Tákos Református Templom
Tákos Református Templom
Tákos Református Templom
Utolsó frissítés
2018.11.24.