Elérhetőség

Reformációs projekt koordinátora

Reformáció a magyar kultúrában

Eseménynaptár

Eseménynaptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
2021 Október
 

Udvari Evangélikus Templom

A falu legmagasabb pontján, az utcavonaltól beljebb szabadon álló, hosszházas elrendezésű, egyhajós épület. Déli homlokzata elé kissé kilépő toronnyal, a hajónál keskenyebb, félköríves szentéllyel, a szentély felől kontyolt nyeregtetővel. A toronysisakon 1847-es évszám. A toronyaljba nyíló, keretezett, egyenes záródású kőkeretes bejárat felett timpanon, benne 1929-es évszám, mely az egykori tatarozás időpontját jelzi. A keleti oldalhomlokzat középtengelyében kőkeretes oldalbejárat, fölötte lapos timpanonnal. A toronyaljban és a hajóban csehsüveg boltozat, a szentélyben félkupola ablakfiókokkal. A hajó három oldalán toszkán oszlopokon nyugvó, famellvédes karzat. A berendezés a 19. század közepére tehető, az orgonaház 1900 körül készülhetett.  A templomot 1929-ben újították fel. [1] 2004-ben a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal műemléki védelem alá helyezte. Az épület különlegessége, hogy ritka a klasszicista stílusban épült evangélikus egyházi műemlék Tolna megyében és országosan is. A karzat és a szószék is eredeti, figyelemre méltók a stukkók is. [5]
Település: 
Kategória: 
Orgonájának adatai Az 1900-as években Szalay Gyula székesfehérvári orgonaépítő készítette
Udvari Evangélikus Templom

Már az 1770-es évek közepétől volt evangélikus felekezet Udvariban. A templom építését az 1840-es években kezdték el, saját erőből. Építőmestere Marcsik von Simonthurm volt, aki nagy hozzáértéssel, nagy műgonddal, klasszicista stílusban építette fel. Az építkezés a gyülekezet elapadó anyagi forrásai miatt elhúzódott, ezért báró Sina György és fia Simon földbirtokosok segítették befejezését. 1862. június 22-én Haubner Máté szentelte fel.  Az orgona faváza még most is megtalálható, sajnos a fémtolvajok az orgonasípokat nem kímélték. [2]

A ma már romos templomot korábban a magyar reformátusok és német evangélikusok együtt használták. A kitelepítések után a meghatározó evangélikus gyülekezet megszűnt, a templom pusztulásnak indult. A település gazdasági erejét meghaladja a templom felújítása, de így is milliókat költöttek az ideiglenes tető elkészítésre. [3] 

A bejárati homlokzat a belső karzattagolásnak megfelelően kétszintes, melyhez a főpárkány felett kétszintes torony csatlakozik. A templom teljes külső falfelületén körbefutó főpárkány erősen antikizáló: háromrészes, frízén nem az antik arány szerint alakítottan triglifek láthatók, melyek alatt az architráv felett cseppdíszek, a geiszonon fogrovat található. 

A homlokzat illetve a torony szélén a főpárkányig tartó, toszkán (római dór) kialakítású pilaszterek állnak, magas lábazati zónán. A homlokzat földszinti ablakai szalagkeretesek, félkörzáródásúak, s mivel mögöttük a karzatfeljáró található, elfalazottak.  A kapuszárnyak eredetiek, értékes kialakítású kilinccsel, zárakkal, gombokkal. Az emeleti ablakok aediculás kialakításúak, tagozott könyöklővel, félkörzáródása fölött fejezetes keretező pilasztereiről indított tagozott szalaggal, háromrészes párkánya fölött lapos timpanonnal, abban átkötött kéve/virág motívummal. Az emeleti ablak a toronytesten is hasonló, s egyszerűsített formában (a kéve/virág motívum elmaradásával) az oldalhomlokzatokon is ismétlődik.

A toronytest felső két, főpárkány fölötti szintje vízszintesen erősen tagolt. A szinteket mindkét szegélyén erősen kiugró, összetett lemezzel határolt, széles sáv választja el egymástól, melyben nyújtott téglány alakú táblázat látható. A bejárati homlokzati oldal alsó szintjén könyöklős, állított téglány alakú ablak, mely a torony többi oldalain elmarad. A torony lizénakeretezésű felső szintjén a hasonló alakú ablak fölött íves párkány emelkedik. Az órapárkány fölött csillapított vonalvezetésű, hegyes formájú, rozettadíszes sisak zárja a tornyot, rajta a keleti oldalon még látható az 1847-es felirat. A toronytest többszörösen megtört ívű oromfallal kapcsolódik a főhomlokzat síkjához.

A templomhajó külső falait magas lábazat, illetve kétrészes, táblázatos frízű övpárkány osztja, a főhomlokzatival megegyező főpárkány zárja, szélén s "szentélyzáródás" kissé visszépő indításánál lizéna keretezi. A nyugati homlokzat három tengelyes. Földszinti ablakai félkörzáródásúak, vakolatkeretezésük nem látszik. A keleti oldal földszintjén megmaradt ablakkeretezés valószínűvé teszi, hogy ezen ablakok záradéka fölött is keskeny szalag futott, két végén dísszel. A homlokzat emeleti ablakai megegyeznek a főhomlokzaton látottakkal. A templom félköríves zárófalának párkánytagolása az oldalhomlokzatokéval azonos, két félkörzáródású ablak töri át. A keleti oldalhomlokzat megegyezik a nyugatival, ám középtengelyének földszintjén egyenes záródású, tagozott szalagkeretes, főpárkánnyal és lapos timpanonnal zárt kapu nyílik, értékes veretű, eredeti kapuszárnyakkal.

A nyeregtető újabb bádogfedéses, cseréje 2001-ben történt meg. [1]

A templomnak 3 harangja van:

Nagyharang
320 kg-os, 83 cm alsó átmérőjű, b1 alaphangú. Készült a Seltenhofer Frigyes Fiai harangöntőgyárban Sopronban 1925-ben. 

Középső harang
191 kg-os (341 font tömegű - bevésve), 69 cm alsó átmérőjű, d2 alaphangon szól, és Schaudt András pesti mester öntötte a Forradalom és a templomépítés évében, 1848-ban. Eredetileg füles koronával készült, majd Seltenhofer Frigyes Fiai átszerelték tárcsásra. 

Kisharang
81 kg-os, 53 cm alsó átmérőjű, f2 alaphangú. A nagyharanghoz hasonlóan Seltenhofer Frigyes Fiai öntötték Sopronban 1925-ben. 

A harangok I-tartókon függenek. A két nagyobbik jármát kiemelték és alulütős járommal látták el. A legkisebb harang mindmáig repülőnyelvvel, felülütősen szólaltatható meg. [4]

Forrás: 

[1] http://www.muemlekem.hu/muemlek/show/11346

[2] https://www.teol.hu/tolna/kozelet-tolna/kicsordult-a-konnye-mikor-meglat...

[3] http://www.templomrom.hu/tolna/udvari/album/index.html

[4] http://www.magyarharangok.hu/udvari.html

[5] https://library.hungaricana.hu/hu/view/TolnaMegyeiNepujsag_2004_05/?quer...

Tolnai Népújság, 2004. május (15. évfolyam, 102-125. szám)2004-05-18 / 115. szám

Fotók

Udvari Evangélikus Templom
Udvari Evangélikus Templom
Udvari Evangélikus Templom
Udvari Evangélikus Templom
Udvari Evangélikus Templom
Udvari Evangélikus Templom
Utolsó frissítés
2019.03.05.