Reformáció a magyar kultúrában

Eseménynaptár

Eseménynaptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
2022 Augusztus
 

(Duna) Földvári járás protestáns településeinek magyar nyelvű, II. József-kori népiskolai összeírásaiból készített válogatása

A Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára a lakosságszáma alapján legnagyobb, nemzetiségi és vallási viszonyai szerint is legszínesebb (Duna) Földvári járás protestáns településeinek magyar nyelvű, II. József-kori népiskolai összeírásaiból készített válogatásával emlékezik. A reformáció 500. évfordulója alkalmából ősszel megjelenő MNL forráskiadvány sorozat Tolnai megyei kötetéből közöljük ízelítőként Báta község II. József-kori iskolai összeírását.

 

A 22 pontba foglalt kérdések és válaszaik nemcsak Mária Terézia korának első, 1771. évi és a II. József-kori, 1789-es összeírás közt eltelt időszak népiskolai helyzetében történt változásokat mutatják. Míg korábban csak a tanítók jövedelmi helyzetére vonatkozó adatok rögzítődtek, az utóbbiban ez már csak egy információ, kiegészül a tanköteles (iskolába járható) gyermekek számával, a szegényeknek juttatott tankönyvek kimutatásával, a település lelkészére, a földbirtokosra, a patrónusra a hitoktatóra, a tanító nyelvismeretére, végzettségére, az iskolai épületre vonatkozó adatsorokkal.

 

 

(Báta) Bátta

Tabelláris Extractus az N[emzeti]. Oskolának Tolna Vármegyében az 1789. Oskola esztendőről

 

1. Az Oskola Helységnek nevét itt meg kell jegyezni, hogy

Bátta Mező Város.

a. Plébánia

Plébánia.

b. Plébánia, Káplányság

c. Filialis, és melly Diötzesisben vagyon

A Pétsi Diötzézisbe vagyon.

Mely a Lakosoknak nyelve, ha Magyaroké, Német, vagy Horvát, sat.

A Lakosoknak nyelve Magyar.

 

2. Oskolázott, vagy oskolázandó helyek, és elszéllesztetett házak, azoknak

Oskolázott és Vegyelített oskola van benne.

a. Nevei

b. Távul léte az Oskolától

c. Micsodás annak útja az oskola felé

Nincs adat.

 

3. Oskolázott Helyek

Melyeket más oskolához kell írni

a. Neve

b. Hová

c. Távul léte

d. Az útnak mivolta

Nincs adat.

 

4. Oskolázott helyek

Hol különös oskolát felállítani kell

a. Neve

b. Az oka

Nincs adat.

 

5. Helység és Uraság

a. Plébánia Helyről

b. Ahhoz tartozandó filiálisról

Nincs adat.

 

6. Plébánia Pátronus és kinek jussa vagyon a Mestert Candidálni

Pátronus a T[ekinte]tes Kliegl Sándor Uraság. A Mestert cándidálni jussa vagyon a Feö Directiónak[1].

 

7. Plébánusnak neve vagy Locális Káplánnak neve

Plébánusnak neve Hindy Mihály. Református Predikátornak neve Tatai Sámuel.

 

8. Helység béli oskolavigyázó, ennek

Helységbéli oskolavigyázó nincs.

a. Neve

b. Mivolta vagy életrendje

 

9. Mester, ennek

1. Neve

Pápista Mester Tsukli Jósef.

2. Öregsége

30 esztendős.

3. Szolgálatjának esztendeje itt vagy másutt.

Szolgálatjának esztendeje itt 7., Másutt Baranya Vármegyében Egrágon 2., Sz[ent]. Ersébeten: 2. Görtsönyben: 1. In summa[2]: 12.

4. Hol appróbáltatott –

5. Tud-é Németül vagy nem?

Németül keveset ért.

6. Kitől helyheztetett oda

Ide helyheztetett a Feö Directiótól.

7. Vagyon-é a Feö Directiótól erősítve

A Feö Directiótól van erősítve.

 

10. Segítő Mester

1. Neve

Református segítő Mester Tatai András.

2. Öregsége

21 esztendős.

3. Szolgálatjának esztendei

Szolgálatjának esztendei itt 2.

4. Hol approbáltatott

Approbáltatott Pétsett.

5. Tud é Németül vagy nem?

Németül ért.

6. Kitől helyheztetett oda

A Feö Directiótól.

7. Vagyon é a Feö Directiótól erősítve

A Feö Directiótól van erősítve.

 

11. Catheceta

1. Neve

Pápista Tsukli József Osk[ola].Mester.

Tatai András Osk[ola].S[egéd].Mester.

2. Szerzeti hivatalja, úgymint Plébanus, vagy Káplány, vagy Barát -

3. Approbáltatott-e?

[Pápista] Approbáltatott. [Református] Approbáltatott.

 

12. Az Oskolába járható gyermekeknek száma

Az oskolába járható gyermekek vagynak

a. Pápisták Férfi: 96 Leány: 93.

b. Nem Pápisták Férfi: 23 Leány: 27.

c. Zsidó Férfi: 1 Leány: -

Azokból szegények hányan vagynak Férfi: 3 Leány: -

 

13. Az Oskolába járóknak száma

Oskolába járók vagynak

a. Pápista

Férfi: 18 Leány: 11.

b. Nem Pápista

Férfi: 17 Leány: 16.

c. Zsidó

Azokból szegények. –

Most az oskolába járhatókkal öszve, kivonván, hányan oskolába nem jár[na]k. ennyi, és miért?

Férfi: 119 Leány: 121.

Ezekből oskolába nem járnak: Férfi: 87 Leány: 91 Oka nem járások[na]k többnyire a Szülőknek gondatlansága.

 

14. A szegények közt osztandó könyveknek száma

1. Szükséges ennyi -

2. Jelenvaló ennyi

a.) Kis Katekizmus[ban].[3] 40.

b.) A középszerűből 10.

In summa 50.

3. Következendő héja ennyi –

 

15. A Pápista Mester jövedelme vagy Contractus szerint vagy nem

Jövedelme a Pápista Mesternek Contractus szerint.

1. Az oskola szolgálattól bizonyos, vagy bizonytalan

Az oskola szolgálattól bizonyos

a.) Készpénz f[o]r[int]. 50.

b.) Búza kila. 20.

c.) Bor akó. 12.

d.) Morzsolt kukorica kila. 8.

e.) Széna szekér. 2.

f.) Tűzifa. öl.[4] 12.

2. Templomi szolgálattól bizonyos vagy bizonytalan

Templomi szolgálattól harangozással együtt bizonyos:

 1. ) Búza kila 10.
 2. ) Bor akó. 4.

Bizonytalan fizetés. azaz Stóla[5]. f[orint]t. 8.

 

 1. Az előíratott fizetésnek még mennyi héjja vagyon

Az előíratott fizetést még ez ideig minden Ángáriára[6] ki adták.

 

 1. A Református Segítő Mesternek jövedelme vagy Contractus szerint vagy nem.

 

A Segítő Mesternek jövedelme Contractus szerint.

1. Az Oskola szolgálattól bizonyos vagy bizonytalan

Az oskolai szolgálattól bizonyos:

a.) Készpénz f[orint]t. 25.

b.) Búza kila. 10.

c.) Bor akó. 4.

d.) Morzsolt kukorica. kila. 6.

e.) Tűzifa öl. 8.

2. A Templomi szolgálattól bizonyos vagy bizonytalan.

Templomi szolgálattól bizonyos

a.) Készpénz f[orin]t. 8.

b.) Búza kila. 4.

c.) Bor akó. 2.

Bizonytalan, azaz Stóla f[orin]t.1.

 1. Az előíratott fizetésnek még mennyi héjja vagyon

Az előírattatott fizetés[ne]k még héjja vagyon

1. Az oskola szolgálatért

 1. ) Készpénz f[orin]t. 8
 2. ) Búza kila. 10.
 3. ) Bor akó. 4.
 4. ) Morzsolt kukorica ez idei a tavalyi restantziával[7] együtt Kila. 10 1/2
 5. ) Tűzifa öl. 8.

2. A Templomi szolgálatért

 1. ) Készpénz ft. 8.
 2. ) Bor akó. 2.
 3.  

19. Az oskola épület

1. Mi ahhoz építeni való

Az Oskolához építeni kellene Klassist[8] újat.

2. Vagy szélesíteni, vagy jobbítani

A jelen valót jobbítani.

3. A belső eszközöknek, azaz Táblák[na]k, Padok[na]k, Asztalok[na]k sat. mi héjja

A belső eszközök közt, kivévén egy fekete Táblát, semmi alkalmatos nincs.

4. A Segítő Mesternek

Háza nincs.

 

20. Az épület reparatiójá[na]k és belső eszközeinek költségei.

Itt Matériáléknak értékét is fel kell jegyezni.

Nincs adat.

 

21. Az Oskolának Fundátiója

Nincs adat.

 

22. Jegyzések és Toldalékok

Jegyzés: Amely kérdésekre nem feleltünk, azok vagy nem tartoztak ezen Helységre, vagy nem értettük és a Rubricájokba a Keresztb[en] fekvő húzáson alól, rövid vonásokat tettünk.

 

Sig[il]l[um]. (Báta) Bátta Die 8o 7bris 789.[9] Tsukli József Oskola Mester és Tatai András Segítő Mester m[aga]k[ezével].

 

Jelzete: Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára IV.4.b. II. József-féle közigazgatás iratai – Iskolák összeírása (Conscriptiones scholarum) 1789, 1. nagydoboz

 

 

Fennmaradási forma: Eredeti. Pecséttel történő hitelesítés nem található a település összeírásán.

 

 

[1]Directiónak, directio (lat.): tanügyi főhatóság

[2]In summa (lat.): összességében

[3]vallástan

[4]Hosszmérték, 1,8-2,0 m, Bogdán 1987, 58.

[5]Stóla: egyházi szolgálatok díja (keresztelés, temetés stb…)

[6]Ángáriára, Angaria (lat.): fuvar robot

[7]restantziával, restantia: (lat.): hátralék

[8]Klassist, klasszist: osztálytermet

[9]Kelt, (Báta) Bátta 1789. szeptember 8.

 

 

 

 

[1]Directiónak, directio (lat.): tanügyi főhatóság

[2]In summa (lat.): összességében

[3]vallástan

[4]Hosszmérték, 1,8-2,0 m, Bogdán 1987, 58.

[5]Stóla: egyházi szolgálatok díja (keresztelés, temetés stb…)

[6]Ángáriára, Angaria (lat.): fuvar robot

[7]restantziával, restantia: (lat.): hátralék

[8]Klassist, klasszist: osztálytermet

[9]Kelt, (Báta) Bátta 1789. szeptember 8.

Utolsó frissítés
2017.08.15.