Elérhetőség

Elérhetőség

Cím: 
8200 Veszprém, Török Ignác utca 1.
Telefon: 
+36 88 401 422
Reformációs projekt koordinátora
Márkusné Vörös Hajnalka
markusne.voros.hajnalka@mnl.gov.hu

Reformáció a magyar kultúrában

Eseménynaptár

Eseménynaptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
2018 Július
 

Protestáns hétköznapok - nemes Somogyi János polgárdi református tanító végrendelete, 1836

A végrendelet a magániratok sajátos csoportja, amely lehet egészen felsorolásszerű, de előfordulnak részletes, rokoni viszonyokat taglaló, élettörténetet vagy egy jelentős eseményt részletesen elbeszélő szövegek is. Az alábbiakban közölt dokumentumban rövidebb a hagyományozott javakat sorra vevő szöveg, amelyből azonban megismerhető egy 19. századi református tanító anyagi helyzete, valamint információk szűrhetők le a korabeli használati tárgyakra, háztartási eszközökre vonatkozóan is.
Protestáns hétköznapok - nemes Somogyi János polgárdi református tanító végrendelete, 1836

Nemes Somogyi János polgárdi református tanító végrendelete, Polgárdi, 1836. január 7.

 

Békesség az Olvasónak!

Én alul is megírt nemes Somogyi János, mint a polgárdi reformáta eklesia[1] rectora,[2] midőn terhes nyavalyáim által szorongattatván, úgy annyira, hogy csaknem életemnek végső óráját remélyhetem, ez okbúl, még ép elmével bíró, csekély javaim felűl gyermekeimre nézve ez utolsó rendelésemet tészem, ugyanis:

1-o: Holtom után minden névvel nevezendő javaim, ami csak találtatik, készpénzzé tétessen, kivévén gyermekeim szükségekre kívántató némi ágybéli ruhákat, mint elsőbb hitvesemrűl maradottak, úgymint: három széles pamukos[3] ujjas tollas párna, egy viselt tollas párna, ismét egy viselt három vesszeles[4] tollas párna, még egy három vesszeles tollas párna, egy sarka cihás és egy gyolcs festett cihás dunyhák tollal. Négy fehér, kék virágú tollas vánkosok, négy gyolcs tarka cihájú tollas vánkosok és hat lepedők, öt kendők, két sávolyos abroszok, tizenkét asztalkendők, (Damask), egy sublót, egy tükör, két fa nyoszolyák,[5] egy cin tál és három cin tányérok, egy cin leveses kalán, egy gerebeny[6], egy buborkás[7] hordó és egy téglázó vas.[8] Úgy nemkülönben: két fehér hosszú asszonyi ruhák, egy varrott keszkenő (fehér), hat szakajtó ruhák, egy veszölös és egy fehér pamukos abroszok vászonybúl; mindezek mint elsőbb hitvesem tulajdoni János, Károly és Antal gyermekeimre egyenlő osztály szerént felosztassanak.

2-o: Ami pedig a többi javaimbúl jött summát[9] illeti, az ágybéli ruhák között lévő édes atyám házátúl hozott két tollas dunyha árával együtt, úgy hasonlóan:

            Polgárdi Reformáta Eklesiánál lévő                                                 700 váltó forint

            Mezőszentgyörgyön nemes Badicz Péter ipam[10] uramnál               200 váltó forint

            [Mezőszentgyörgyön] Harmath Gábornál lévő                                  200 váltó forint

            [Mezőszentgyörgyön] Bárdosy József úrnál lévő                               300 váltó forint

            Baracskán lakozó Szikszay Istvánné elsőbbi napam[11]

            asszonynál lévő                                                                              100 váltó forint

            Kiskovácsi Reformáta Eklesiánál lévő                                               150 váltó forint

            Polgárdi Csizmadia Jánosnál lévő                                                      25 váltó forint

            [Polgárdi] Kriger János mészáros legénynél lévő                                25 váltó forint

            [Polgárdi] Molnár Andrásnál lévő                                                      18 váltó forint

            [Polgárdi] Buza Péternél lévő                                                            8 váltó forint

                                                                                              –-----------------------------------

                                                                                              Öszvesen        1726 váltó forintjaim

mindezek, mint rész szerént atyai, rész szerént tulajdon szerzeményeim, úgy nem különben: Körmenden lakó nemes Somogyi József testvérbátyámnál atyai jussból hátralévő tartozás kétszázötven, No. 250 váltóforintok, és még a körmendi határban az úgynevezett Hosszú rétekben négy szekér szénát termő részem, Rába parton fekvő, egy mérő alá való kenderföldem, úgy a körmendi határban Nádallai malomra fekvő dűlőben lévő mintegy 4 mérő alá való szántóföldjeim, melyek is nemes Somogyi József testvérbátyámnál 20 váltó forint árendába[12] vagynak; ezek is öt élő gyermekeimre nézve egyenlő osztályra fordíttassanak, ezennel azt akarom.

Melynek állhatatosságára írattam és tulajdon nevem aláírásommal, s jelen volt tanúbizonyságok aláírásokkal is megerősített vég rendelésemet.

Költ Polgárdin januárius hónap 7-én 1836-dik esztendőben.

                                                                      

                                                                                   Én Somogyi János mszk.

Előttünk:

Nemes Giteth György mszk. polgárdi prédikátor előtt

Fuhsmáncz József mszk. seborvos

Listár János bíró mk.

Tóth Pál mk.

Nemes Kossa János mszk. hites jegyző

 

Hogy ezen testamentális[13] az eredetirűl általam lemásolva azzal voltaképpen megegyező légyen, ezennel hitelesítem. Fokszabadin martius 18-án 1837.

                                                                                              Cseh József jegyző mszk.

 

 

MNL VeML: IV.1.b (Veszprém vármegye nemesi közgyűlésének iratai. Köz- és kigyűlési iratok): 1135/1837. június 19. Hitelesített másolat.

 

[1]     egyházközség

[2]     tanítója

[3]     pamukos: a kalocsai hímzésben terjedt el a pamukos kifejezés, amelyek a kékes, lilás és zöldes színekben játszó hímzések voltak, ami ezen a tájegységen a gyász megjelenésével egyenértékű

[4]     A vászon szövési technikáját vagy méretet jelölő elnevezés.

[5]     könnyű faszerkezetű ágy

[6]     gereben: a gyapjú, illetve a kender és a len fésülésére használatos eszköz

[7]     uborkás

[8]     vasaló

[9]     összeg

[10]   a meny vagy a vő apja.

[11]   anyós

[12]   haszonbérben

[13]   végrendelet

Utolsó frissítés
2018.12.03.