Elérhetőség

Elérhetőség

Cím: 
Budapest I. ker., Bécsi kapu tér 2-4.
Telefon: 
+36 1 225 2843
Nyitva tartás: 
H-CS: 8:30–17:45, P:8:30–14:00
Reformációs projekt koordinátora
Kovács Eleonóra
kovacs.eleonora@mnl.gov.hu

Reformáció a magyar kultúrában

Eseménynaptár

Eseménynaptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
2016 Szeptember
 

Reformáció és peregrináció - konferencia az ELTE-n

Az MTA–ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport szervezésében kétnapos konferenciára kerül sor 2016. október 13-14-én. A tudományos tanácskozás, amely több felsőoktatási intézmény kutatóit, valamint levéltárosokat is megszólaltat a reformáció magyarországi terjedésével, a magyar diákok külországi egyetemjárásával, valamint neves protestáns egyetemek, líceumok történetével ismerteti meg az érdeklődőket.
Esemény időpontja:
2016-10-13 10:00 - 2016-10-14 16:30
Reformáció és peregrináció - konferencia az ELTE-n

Program
Október. 13. (csütörtök)
Helyszín: ELTE BTK A épület Kari tanácsterem (Múzeum krt. 4.)
10:00–10:30: MEGNYITÓ: BORHY LÁSZLÓ dékán (ELTE BTK)
10:30–12:30: A REFORMÁCIÓ KEZDETEI MAGYARORSZÁGON – elnök: KISS FARKAS GÁBOR (MTA–ELTE Humanizmus Kelet-Közép Európában Lendület Kutatócsoport, Budapest)
DRASKÓCZY ISTVÁN (MTA–ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport, Budapest): Magyarországi peregrináció a 16. század elején
HARASZTI SZABÓ PÉTER (MTA–ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport, Budapest): A husziták Magyarországon? Az előreformáció egy lehetséges iránya a 15. században
KELÉNYI BORBÁLA (MTA–ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport, Budapest): Krakkótól Wittenbergig a 16. század derekáig
BILKEI IRÉN (Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára, Zalaegerszeg): Egyetemjáró zalai nemesek és a reformáció kezdetei Zalában a 16. században
12:30–13:50: EBÉDSZÜNET

13:50–15:50: EVANGÉLIKUS DIÁKOK EURÓPÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON – elnök: SZABÓ ANDRÁS (Károli Gáspár Református Egyetem – Selye János Egyetem, Budapest – Révkomárom)
KÓNYA PÉTER (Eperjesi Egyetem, Eperjes) : Az Eperjesi Evangélikus Kollégium tanárainak tanulmányútjai a 17–18. században
CSEPREGI ZOLTÁN (Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest): Magyarországi diákok a hallei Franckesche Stiftungen intézményrendszerében
DUROVICS ALEX (MTA–ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport, Budapest): Utak és lehetőségek: Pozsony és Sopron líceumának összehasonlító elemzése
CZENTHE MIKLÓS (Evangélikus Országos Levéltár, Budapest): A lőcsei és késmárki líceum fejlődése a türelmi rendelet után
15:00–16:10: SZÜNET

16:10–18:10: MAGYAROK WITTENBERGBEN – elnök: CSEPREGI ZOLTÁN (Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest)
SZABÓ ANDRÁS (Károli Gáspár Református Egyetem – Selye János Egyetem, Budapest – Révkomárom): Coetus Ungaricus (1555–1613)
SZABADI ISTVÁN (Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltár, Debrecen): Wittenberg neveltjei és a Tiszántúl reformációja
FABINY TAMÁS (Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerület Püspöke, Budapest) : Evangélikus diákok Wittenbergben
ŐSZ SÁNDOR ELŐD (Erdélyi Református Egyházkerületi Levéltár, Kolozsvár): Wittenbergben vásárolt Kálvin-kötetek. Kísérlet a peregrináció-kutatások továbbfejlesztésére
18:10–19:30: SZÜNET
19:30: FOGADÁS
A WÉBER ISTVÁN NŐIKAR előadása (vezényel: Kismartony Katalin)

Október 14. (péntek)
Helyszín: ELTE BTK Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtára (Múzeum krt. 6-8.)
9:00–10:30: KATOLIKUS ÉS UNITÁRIUS DIÁKOK TANULMÁNYAI A KORA ÚJKORBAN – elnök: SZÖGI LÁSZLÓ (MTA–ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport, Budapest)
KISS FARKAS GÁBOR (MTA–ELTE Humanizmus Kelet-Közép Európában Lendület Kutatócsoport, Budapest): A katolikus peregrináció lehetőségei és következményei a 16. század közepén (1530–1580)
LOVAS BORBÁLA (MTA–ELTE Humanizmus Kelet-Közép Európában Lendület Kutatócsoport, Budapest): Unitáriusok egyetemjárása a 16. és a 17. században
MOLNÁR B. LEHEL (Erdélyi Unitárius Egyház Gyűjtőlevéltára, Kolozsvár): Erdélyi unitáriusok egyetemjárása
10:30–10:50: SZÜNET

10:50–12:20: PROTESTÁNS DIÁKOK EURÓPÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON – elnök: DRASKÓCZY ISTVÁN (MTA–ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport, Budapest)
SZÖGI LÁSZLÓ (MTA–ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport, Budapest): A magyar protestáns peregrináció a 16–18. században
UGRAI JÁNOS (Miskolci Egyetem, Miskolc): Utak az egyházi elitbe. Püspökök, esperesek, professzorok felemelkedése a 18–19. századi Tiszáninneni Református Egyházkerületben
BOZZAY RÉKA (Debreceni Egyetem, Debrecen): Magyar diákok hollandiai teológiai tanulmányai levéltári források tükrében
12:20–13:40: EBÉDSZÜNET

13:40–14:40: HAZAI DIÁKOK MAGYARORSZÁGON ÉS EURÓPÁBAN – elnök: BOZZAY RÉKA (Debreceni Egyetem, Debrecen)
JUHÁSZ RÉKA (MTA–ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport, Budapest): Milyen felekezethez tartozó diákok látogatták a királyi jogakadémiákat 1777 és 1850 között?
BUZA JÁNOS (Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest): Szepsi Csombor Márton Nürnbergjének forrásai
14:40–15:00: SZÜNET

15:00–16:00: KÖNYVBEMUTATÓ 
Durovics Alex – Kónya Péter: Az Eperjesi Kollégium felsőfokú hallgatói 1667–1850. Študenti vyšších tried Prešovského Kolégia 1667–1850. Budapest, 2015. (Felsőoktatástörténeti Kiadványok. Új sorozat 11.)
Bemutatja: KÓSA LÁSZLÓ (ELTE BTK, Budapest)

Hegyi Ádám – Szögi László: Magyarországi diákok svájci egyetemeken és főiskolákon 1526-1919. Ungarländische Studenten an schweizerischen Universitäten und Hochschulen 1526-1919. Budapest, 2016. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 23.)
Bemutatja: UJVÁRY GÁBOR (Veritas Történetkutató Intézet, Budapest)

16:00–16:20: ZÁRSZÓ – SZÖGI LÁSZLÓ (MTA–ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport, Budapest)

Utolsó frissítés
2016.10.01.
ELTE BTK
Múzeum krt. 6-8.
Budapest 1088

Kapcsolódó dokumentumok