Reformáció a magyar kultúrában

Eseménynaptár

Eseménynaptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
2021 Szeptember
 

Vác

 Takács Ádám emléktáblája a lelkészlak falán
2018.10.03.
Település:Vác
Takács Ádám református tiszteletest, egyházi írót, műfordítót, Karacsné Takács Éva édesapját, Karacs Teréz nagyapját sajnos a magyarság elfeledett...
A tábla szövege:
Takács Ádám 1733-1797 a türelmi rendelet után újraszervezett váci református gyülekezet első papja, templomának építtetője, prédikációs kötetek írója. Karacs Teréznek, a magyar nőnevelés egyik kezdeményezőjének nagyapja. V.V.V.E. 1993.
Minek az emlékére készült?:
A templomépítő Takács Ádám tiszteletére
Takács Ádám református tiszteletesről elnevezett utca táblája Ollyan édes anyának lelki pásztori vigasztalása, a ki azon kesereg, hogy az ő kisdedje a szent keresztség nélkül holt-meg. A melly-is franczia nyelven készíttetett Drelincourt Károly által. Mostan pedig német nyelvből magyarra ford. Hely n., 1788. Azokkal való vetélkedés, a kik minden vallást jónak tartanak: és mind egynek tartják, akár melly valláson légyen az ember. A mellyet deák nyelven irt Pictet Benedek,...magyarra fordított. Pest (nyomdász: Eitzenberger, Anna Maria), 1784. 50 p. Megjelent Beleznay Miklós generális támogatásávalHalotti huszonöt prédikácziók, a mellyeket öszve-szedett és a T. N. és V. Szilassy László... költségével kiadott. Pest és Pozsony, 1790-1796. Hat darab. (I. Pest, 1790., II-IV. Pozsony és Pest (Landerer), 1792., 1794-1796., I. és II. Darab. 2. kiadás. Pozsony és Pest, 1795., 1800. Patzkó Ferencz Ágoston kiadó a szerzőnek honoráriumul ezen munkából 200 darabot adott)TA keresztyéni inneplésről kérdések és feleletek által való együgyű tanitás... Hozzá adatott a szentírásnak könyveiről-való oktatás. Ford. Vácz, 1782. Posony : Patzkó Ny., 1793.