Reformáció a magyar kultúrában

Eseménynaptár

Eseménynaptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
2020 December
 

Publikációk, kiadványok, forrásközlések

Kapi Béla dunántúli evangélikus püspök beadványa a Tanácsköztársaság Kormányzótanácsának elnökségéhez, 1919
2018.06.01.
Az Országos Levéltár megjelenés alatt lévő forráskötetébe beválogatott források majdnem felét levelek teszik ki. Ezek részben magán, részben...
A kemenesaljai evangélikusok megbízólevele, 1719
2018.06.01.
Kemenesalja népessége a reformáció idején evangélikussá lett. E területen is hatott ugyan az ellenreformáció, de a legtöbb településen a mai napig...
Egy református közösség mindennapjai – Szentgál község statútumai az 1790-es évekből
2018.05.22.
A Veszprém Megyei Levéltár készülő forráskötetéből származó második szemelvényünkben Szentgál, a középkortól partikuláris nemesi jogokkal rendelkező...
Szentkirályi katolikusok és lutheránusok haranghasználata 1786-ból
2018.05.12.
Az MNL Somogy Megyei Levéltára készülő forráskötetében több dokumentum is foglalkozik a protestáns-katolikus együttélés hétköznapjaival. Az...
Hary Mihály végrendelete, 1817
2018.05.12.
A végrendeletek családtörténeti, kultúrtörténeti egyháztörténeti információhordozók a kutatók számára. E tény az alábbiakban olvasható dokumentumból...
A türelmi rendelet kihirdetésének kérelme - 1782
2018.05.12.
Az MNL Komárom-Esztergom Megyei Levéltár forrásköteteben megjelenő válogatása főként a II. József-féle türelmi rendelet végrehajtásával kapcsolatos...
A Sárospataki Református Kollégium vizsgarendje 1823-ból
2018.05.12.
Az MNL Országos Levéltára készülő forráskötete sokféle résztémát ölel fel a protestáns egyházak témaköréből, s e dokumentumok az ország...
„Összefoglaló és következtetések az "Utazás Wittenbergbe" országos versenyről
2018.05.10.
A közelmúltban jelent meg Márkusné Vörös Hajnalka tollából a "Forrásfeldolgozás másként - A Magyar Nemzeti Levéltár „Utazás Wittenbergbe”...
A kecskeméti evangélikus egyház nyilatkozata népiskolák létesítéséről
Az MNL hamarosan megjelenő reformációs forráskötet-sorozatának ajánlójában ezúttal egy evangélikus egyházi kérelmet szeretnénk bemutatni.
Református lelkészek harca a bűnök ellen  Oláh Sámuel kórósi református lelkész a községben elterjedt bűnök megbüntetését kéri a siklósi főszolgabírótól.
Oláh Sámuel kórósi református lelkész a községben elterjedt bűnök megbüntetését kéri a siklósi főszolgabírótól. 1815. május 6.

Oldalak