Reformáció a magyar kultúrában

Eseménynaptár

Eseménynaptár

h
k
sze
cs
p
szo
v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
2022 Október
 

„Utazás Wittenbergbe” A reformáció történetének ötszáz éve Magyarországon

Forrásjegyzék:

F1: Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára (továbbiakban MNL HBML)  IX.30.2.d, A Debreceni Szappanos Céh iratai 1587-1872. Processziók és Bulcsú járásokról a szoros meg tartás végett a Reformatiókor

F2: Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (továbbiakban MNL OL) E 142 (Magyar Kamara Archívuma, Acta Publica)–Fasc. 35. No. 14. – Melanchthon levele Nádasdy Tamásnak.

F3: MNL OL E 254 (Szepesi Kamarai Levéltár, Repraesentationes, informationes et instantiae) 1588. január – No.1. – Karoli Gáspár levele. 

F4: MNL OL P 311 (Családok, személyek, testületek és egyesületek iratai, Családi fondok, levéltárak, Hatfaludy család) XXXII. 4. – Misztótfalusi Kis Miklós betűmintalapja.

F5: Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára (továbbiakban MNL SzSzBML) IV. A. 1/b. (Szabolcs Vármegye Nemesi Közgyűlésének iratai – Közgyűlési iratok, Acta politica) Fasc. 67. No. 5. 1649. IV. – Lorántffy Zsuzsanna özvegy fejedelemasszony rendelkezik a nyíregyházi birtokán lévő református tanító ellátásáról. 

F6: Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára (továbbiakban MNL BéML) IV. A. 1. a. Békés Vármegye Nemesi Közgyűlésének iratai 243/1799. Közgyűlési határozatok Tessedik Sámuel által létrehozott iskolával kapcsolatban. Szarvas, 1799. február 12.

F7: MNL OL T 6 No 3/30., 33. Fasori Gimnázium homlokzati rajza

F8: MNL OL R 92 (1526 utáni gyűjtemény, 1848/49-es és emigrációs iratok gyűjteménye, Kossuth-gyűjtemény, Kossuth Lajos személyi iratai) II.B.1.– Kossuth Lajos iskolai bizonyítványa az eperjesi evangélikus kollégiumból az 1816/1817-es tanévről

F9: Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára (továbbiakban MNL VaML) IV.1.b. Vas vármegye nemesi közgyűlésének iratai. Köz- és kisgyűlési iratok. 1783.november 20. No. 38 10. Kőszeg 2. A kőszegi evangélikus templom 1783. évi tervrajza

F10: Deák téri templom előhomlokzatterve, MNL OL  T 14  No.2 Sz. 21. 1-6. Alaprajz, homlokzatrajzok Benkó K.: A pesti evangélikus magyar-német egyház megújítási terve (Deák téri templom)1867.

F11: Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára (továbbiakban MNL JNSzML) V.474.  (Szolnok város polgármesterének iratai) 1101/1932. – A szolnoki evangélikus templom tervrajza.

F12: MNL OL F 9 (Erdélyi országos kormányhatósági levéltárak, Gyulafehérvári Káptalan országos levéltára, Miscellanae) Cista 1. Fasc.1 No.46. – Bevett vallások Erdélyben.

F13: Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj Megyei Levéltára (továbbiakban: MNL BAZML) SFL IV. 2001/b. Zemplén Vármegye Nemesi Közgyűlésének, Bizottmányának és Haynau-féle közigazgatásának iratai 1214–1850 (1937). Szirmay-Kazinczy-féle históriai iratok – Acta Politica 1214–1786 (1848). Autographa Hungarorum I. jelzet nélkül. – Bethlen Gábor erdélyi fejedelem leirata Zemplén vármegyéhez. Fogaras, 1628.március 14. 

F14: Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltára (továbbiakban: MNL PML) IV. 1-g. 1. 1660. No. 1– Instantia Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűléséhez Ecsedi János prédikátor bebörtönzése ügyében. Pest, 1660. március 4.

F15: Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára (továbbiakban: MNL VeML) XII.1.i.aa Protocolla Authentica Nr. 23. – Az 1674-es gályarabper tanúvallomásai.

F16: MNL OL G 2 (A Thököly és a Rákóczi szabadságharcok levéltárai, A Thököly szabadságharc levéltára, Thököly Imre iratai) II.4. (1682) 25-26 fol. – Thököly Imre útlevele prédikátora Lipóczy Miklós és társai részére. Kapos, 1682. január 21.

F17: Sőtér Ferenc jelentése Kollonich Lipót esztergomi érseknek, hogy a jászkíséri templomot lefoglalta. Pest, 1701. július 30. Adatok az egri egyházmegye történetéhez IV. kötet. Szerk. Leskó József, Eger, 1907. 356-358.o.

F18: MNL BAZML SFL IV. 2001/b. Zemplén Vármegye Nemesi Közgyűlésének, Bizottmányának és Haynau-féle közigazgatásának iratai 1214–1850 (1937). Szirmay-Kazinczy-féle históriai iratok–Acta Politica 1214–1786 (1848) Iratok. Fasc.210. No. 210. – II. Rákóczi Ferenc pátense a templomok és egyháziak törvényellenes elfoglalásának tilalmáról. Miskolc, 1704. január 23. 

F19: MNL KEML IV. 1001. Esztergom város iratai 1909. 1 fasc. No. 19. – 1709. évi királyi pátens.

F20: MNL PML IV. 1. Pest-Pilis-Solt Vármegye Nemesi Közgyűlésének iratai. d. Közigazgatási iratok (Acta politica miscellanea) 1731. No. 10. , 1-2. f. Althann Károly Frigyes váci püspök levele Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűléséhez  a szentmártonkátai evangélikus (akatolikus) lakók ellenében. 1731. április 29.

F21: MNL KEML IV. 1.g. Esztergom vármegye közgyűlési iratai. Vallási és oktatásügyi iratok. – Únyi jobbágyok kérelme a vármegyéhez, dátum nélkül 1750-es évek eleje

F22: MNL OL C 13 (Helytartótanácsi Levéltár, Magyar Királyi Helytartótanács, Benigna Mandata) 1781. No. 6983. – Türelmi rendelet 1781.

F23: Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára (továbbiakban: MNL SML) IV. 429. Somogy vármegyei felekezeti anyakönyvek, Kaposvár. Római katolikus házassági anyakönyv. 1882.

F24: MNL BéML 825. (1). – Protestáns egyházi és iskolai lap. Pest 1842.

F25: Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára (továbbiakban: MNL HBML) ­ – IV.B. 458 6.d. Sárrétudvari község iratai. A bihar-udvari ev.ref. énekkar alapszabályai. 1888. december hó.

F26: Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség, C Lelkészi hivatali irattár, II. Iktatott iratok 18. doboz. 213.t. – Sztehlo Gábor otthonvezető jelentése az evangélikus Pihenő-öregotthon helyzetéről. Budapest, 1955. szeptember 1.

F27: Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség, C Lelkészi hivatali irattár, II. Iktatott iratok 19. doboz. 176.t. – A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa anyaga a Világtanács munkájáról, 1956. június 12.

F28: Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség, C Lelkészi hivatali irattár, II. Iktatott iratok 14. doboz. 324.t. – Sztehlo Gábor lelkész levele a „Pax” Gyermekotthon nevelői tanfolyamáról.

F29: MNL OL K 305 (Polgár kori kormányhatósági levéltárak, Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumi Levéltár, Töredék iratok) 3. csomó 1938–1939. – Magyar Ifjúsági Ökumenikus Bizottság jelentése, 1938. október 20.

Oldalak

Utolsó frissítés
2016.07.04.